Vesti

AKTUELNI KONKURSI

GARANCIJSKI FOND APV - Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama. BANKE PARTNERI SU:
- BANCA INTESA AD Beograd
- AIK BANKA AD Niš
- CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad
http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-opreme-mikro-malim-i-srednjim-privrednim-drustvima-preduzetnicima-i-zemljoradnickim-zadrugama/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE - Javni poziv za učešće u programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije
Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i ima za cilj razvoj poslovanja i smanjenje broja neuspešnih privrednih subjekata koji posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike.
Javni poziv je otvoren do 19. aprila 2019. godine.
http://www.ras.gov.rs/aktuelno/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-pruzanja-standardizovane-usluge-mentoringa-sektorima-preradivacke-industrije?fbclid=IwAR17Y8PpmJAcYUy5Q-_mKQzHIFsfbDmb4QxrjVkM9yJL-Y_Kn4nGCoW5j1M

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM - Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i delovanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta
Sredstva su namenjena lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine za:
1. Naknadu za rad ili novčanu naknadu iz ugovora o radnom angažovanju koordinatora ili zaradu/platu sekretara Saveta, u skladu sa zakonom;
2. Tekuće poslovanje.
Minimalni iznos sredstava po nameni, koji se dodeljuje po odobrenom programu, je 50.000,00 dinara, a maksimalni je do 500.000,00 dinara.
Rok za podnošenje prijave je do utroška sredstava.
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1254-12-april-2019-javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-lokalnim-samoupravama-sa-teritorije-ap-vojvodine-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-programa-razvoja-i-delovanja-lokalnih-socijalno-ekonomskih-saveta?fbclid=IwAR0rpqjly70CqYQSNfyAs2ia3UYMZa8PTWDONW4a46WHisvEcvOaDbkhP8g

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2019. godini.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 22.04.2019. godine.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_nezaposlenima_za_dodelu_subvencije_za_samozapo_ljavanje_u_2019._godini.cid53928?page=1&fbclid=IwAR26lOOlXpMuR5Zd0MYl2G_OyYCc4kfnhgnGfLYwcghNWMl3nhyyJR5qJ7I

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM - Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2019. godini
Pravo učešća ima poslodavac koji ima registrovano sedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine i pripada privatnom sektoru.
Rok za podnošenja zahteva je 03.05.2019. godine.
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1250-12-april-2019-javni-oglas-za-dodelu-subvencija-za-zaposljavanje-nezaposlenih-lica-u-ap-vojvodini-u-2019-godini?fbclid=IwAR2g0DEKK3Q2-vBA42PQJUd8ENTHt2Wj3yv4vVk4SY1jJLVk7Gck2ysrIxI

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM - Javni oglas za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2019. godini
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine, u iznosu od 512.000,00 dinara, odnosno 325.000,00 dinara
Rok za podnošenje zahteva je 03.05.2019. godine.
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1252-12-april-2019-javni-oglas-za-dodelu-subvencija-za-samozaposljavanje-u-ap-vojvodini-u-2019-godini?fbclid=IwAR3MPzvjVYoUJI0RJhY2TQJM_L-aY_9v6x24cMYYnsAG192QL6LMfw3xqa8

 

NLB BANKA BEOGRAD - Konkurs NLB Organic
Konkurs je otvoren do 20. maja 2019. godine, a pravo učešća imaju individualni poljoprivredni proizvođači sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom koji su sertifikovani ili u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju, uključujući i proizvođače koji poseduju grupni sertifikat, odnosno ugovor sa organizatorom proizvodnje.
https://www.nlb.rs/strana/18871/nlb-organic?fbclid=IwAR1IfeQfmjs1qFmGzhLomyB7SiSK_ADM9LXDstudn4Slzd7T3QueG51F97Q

 

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST - Javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program)
Ciljevi Programa:
• Podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja i dalji razvoj inovativnih kompanija zasnovan na znanju;
• Podsticanje uspostavljanja saradnji/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/ organizacijama;
• Povećanje broja tehnoloških kompanija i njihova priprema za dodatne investicione mogućnosti.
Rok za podnošenje prijava je 1. jul 2019. godine do 15 časova.
http://www.inovacionifond.rs/program/program-sufinansiranja-inovacija/javni-poziv-za-program-sufinansiranje-inovacija?fbclid=IwAR28R2_xFHLzEP0VvYUaBvZrqWkkb_G8sfXV_Tn2TmV8A8IIhTFaCTGHYqk

 

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST - Javni poziv za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program)
Cilj Programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.
Rok za podnošenje prijava je 1. jul 2019. godine do 15 časova.
http://www.inovacionifond.rs/program/program-ranog-razvoja/javni-poziv-za-program-ranog-razvoja?fbclid=IwAR1CQyjC0gCtIGwEllrZ3YhqcCO-Mw59wkFAe2FPclEBHFq70pKnTY0hNIU

 

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST - Inovacioni vaučeri
Inovacioni vaučeri predstavljaju jednostavan finansijski podsticaj koji omogućava malim i srednjim preduzećima da, koristeći usluge naučnoistraživačkog sektora, podignu nivo inovativnosti svojih proizvoda i postanu konkurentniji na tržištu. Namenjeni su malim i srednjim preduzeća kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su nove za preduzeće.
Javni poziv otvoren je do utroška opredeljenih sredstava.
http://www.inovacionifond.rs/program/inovacioni-vauceri?fbclid=IwAR0UTmyd_LeUjkaIJes2syKGASt2e_9yMj0Shum_ooAorUUk1AqcIirEKHQ

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA - Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2019. godini

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Rok za podnošenje zahteva je 1. oktobar 2019. godine, a krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. novembar 2019. godine.


NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2019. godini
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 29.11.2019. godine.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja_u_2019._godini.cid53922?page=1&fbclid=IwAR3OLxn9iirJT1irYKwvJ_CwwJEQsXzpCiBdi5jt8xjixjmByRMcXM6M5oQ

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 29.11.2019. godine.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_poslodavcima_za_dodelu_subvencije_za_zapo_ljavanje_nezaposlenih_lica_iz_kategorije_te_e_zapo_ljivih_na_novootvorenim_radnim_mestima_u_2019._godini.cid53930?page=1&fbclid=IwAR1uTszIjXH5ht9x2jcFzu9Q1ZMEdv8Pc77PWDkdhpX7dR23BKp1yTmvgak

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2019. godini.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 29.11.2019. godine.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_pripravnika_za_nezaposlene_sa_srednjim_obrazovanjem_u_2019._godini.cid53920?page=2&fbclid=IwAR1vlohOEd3B2_poLT1PnXOqsoLo6TACSUAyTXQgvfX6unbN65bMRNchVQw

 

MINISTARSTVO PRIVREDE - Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

– dogradnju/rekonstrukciju/ adaptaciju/ sanaciju/investiciono održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora;
– kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);
– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019. godine.

 

MINISTARSTVO PRIVREDE - Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.
Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:
• kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora u kojem se obavlja proizvodnja ili skladištenje proizvoda;
• kupovinu nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme (ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;
• trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 20% ukupnog investicionog ulaganja;
• nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019. godine.

 

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE - Program internacionalizacije MSP u 2019. godini
Program će biti realizovan u periodu od decembra 2018. godine do februara 2020. godine. Za realizaciju ovog programa opredeljen je budžet od 75.000.000,00 dinara bez PDV-a.
Programom će se finansirati sledeće grupe aktivnosti:
• Organizacija nacionalnih štadova na međunarodnim sajmovima;
• Organizacija poslovnih susreta u inostranstvu;
• Prikupljanje informacija i izveštavanje o uslovima poslovanja na stranim tržištima.

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava
Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za 2019. godinu.
Prijave na konkurs primaju se do 31.01.2020. godine.
http://www.ekologija.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-6/?fbclid=IwAR0xh90Chake_LvK-h94S_4LKNJ4GG-vfu2ygkXAdd3QGojM6LCOiJBn950

 

KET4CleanProduction – 50.000 evra bespovratnih sredstava za MSP - TERA Tehnopolis d.o.o. u okviru programa Obzor 2020 sprovodi projekat KET4CleanProduction sa mogućnošću povlačenja 50.000 EUR bespovratnih sredstava (70% ukupne vrednosti projekta i max. 50.000 EUR) za finansiranje istraživačko-razvojnih aktivnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) u području čiste proizvodnje. Postupak prijave na konkurs je jednostavan i bazira se na izradi Technology Request-a (TR).
Više informacija o finansiranju https://www.ket4sme.eu/micro-grants Poziv je otvoren do 29. aprila 2020. godine

 

RAZVOJNI FOND VOJVODINE raspisao je sledeće konkurse: (do utroška sredstava)
- PRAVNA LICA I PREDUZETNICI - http://www.rfapv.rs/pravna_lica_i_preduzetnici.html
Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja
Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva
Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva
Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma
Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa

- POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA – http://www.rfapv.rs/poljoprivredna_gazdinstva.html
Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma
Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa
Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu
Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi
Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GARANCIJE


Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-opreme-mikro-malim-i-srednjim-privrednim-drustvima-preduzetnicima-i-zemljoradnickim-zadrugama/

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-energetski-efikasne-opreme-i-opreme-neophodne-za-koriscenje-obnovljivih-izvora-energije/

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-dugorocnih-kredita-za-montazne-silose/

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-dugorocnih-kredita-za-kupovinu-poljoprivrednog-zemljista/

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-dugorocnih-kredita-za-nabavku-nove-poljoprivredne-mehanizacije-i-opreme/

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa radno neaktivnih žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-start-up-programa-radno-neaktivnih-zena-sa-teritorije-autonomne-pokrajine-vojvodine/

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicama i ženama osnovačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije AP Vojvodine - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-opreme-preduzetnicama-i-zenama-osnovacima-malih-preduzeca-koje-delatnost-obavljaju-manje-od-tri-godine-sa-terito/

 

 

Najave događaja