Vesti

Novi Beograd, 22. avgust 2013. godine

ODRŽAN SASTANAK U UPRAVI CARINA


IMG 4266 sajtUnija poslodavaca Vojvodine zajedno sa opštinom Odžaci, a na inicijativu  najvećih kompanija koje posluju u ovoj opštini organizovala je sastanak u Upravi carina.

Sastanku su ispred Uprave carina prisustvovali: Slobodan Nikolić - stručni consultant direktora, Veselin Milošević – pomoćnik direktora u sektoru za carinsko poslovanje i međunarodnu carinsku saradnju i Milan Vuković – pomoćnik direktora u sektoru ljudskih resursa i opštih poslova.

Opštinu Odžaci na sastanku je predstavljao Vasil Nastoski – pomoćnik predsednice opštine za ekonomski razvoj.

Privrednike su predstavljali: Pavel Petrović – generalni direktor ‘’Hipol’’-a, Zoran Sokolović – director ‘’Magna Seating’’, Leko Široka – direktor pravnih poslova ‘’Standard Gas’’ i Željko Blanuša – menadžer nabavke ‘’Grainer Packaging’’.

Uniju poslodavaca Vojvodine predstavljali su Stanko Krstin – predsednik i Branislava Đukić – sekretar.

Sastanak je organizovan sa ciljem predstavljanja inicijative za otvaranjem carinske ispostave Odžaci, koja bi umnogome doprinela unapređenju privrednog ambijenta u ovoj opštini. Otvaranje Carinske ispostave u Odžacima veoma bi doprinelo operativnom funkcionisanju svih izvozno orijentisanih privrednih društava, kojih je na teritoriji opštine Odžaci ukupno 36. Prema statističkim podacima, izvoz u januaru 2013. godine u odnosu na januar 2012. godine uvećan je za 325%!
 
Nastavak ovog investicionog buma u opštini Odžaci koči jedino činjenica da desetine kamiona dnevno voze između Odžaka i Sombora (35 km u jednom pravcu), ili Odžaka i Apatina (45 km u jednom pravcu) u kojima postoje Carinske ispostave, što znači 70-90 km po kamionu po jednom carinjenju, odnosno oko 1000 kilometara dnevno za kamione koji voze carinsku robu za Odžake.

Poslodavci su rukovodstvu Uprave carina izneli probleme sa kojima se susreću u svom svakodnevnom poslovanju, kako po pitanju uvećanih troškova, tako i po pitanju preciznog ispunjenja rokova koje od njih zahtevaju inostrani kupci i dobavljači. Ponuđeno je i rešenje: opština Odžaci je zajedno sa poslodavcima, iskazala svoju spremnost na učešće u rešavanju ovog problema, te je obezbeđen  besplatan prostor u kojem bi mogla biti Carinska ispostava, a ponuđeno je i plaćanje putnih troškova za zaposlenog službenika.

Predstavnici Uprave carina istakli su da je ovoj instituciji prioritet saradnja sa privredom, zasnovana na međusobnom poverenju i partnerstvu. Poslovanje Uprave carina zasniva se na međunarodnoj legislativi i prilagođeno je budućem članstvu Srbije u Evropskoj uniji. U skladu sa tendencijom pojednostavljenja procedura i smanjenja troškova, poslodavcima su na raspolaganju sledeće mogućnosti, kako bi se carinjenje efikasnije obavljalo:
1.    ’’In-house’’ – kućno carinjenje
2.    Uvozni i izvozni postupak na osnovu fakture
3.    Generalno obezbeđenje u postupku tranzita

Obzirom da sve više kompanija ima potrebu za mogućnošću 24-voročasovnog carinjenja robe, smatra se da pojednostavljenim procedurama elektronskog poslovanja ovi zahtevi privrede mogu biti u potpunosti zadovoljeni.

Zaključeno je da će svaki od predloženih načina carinjenja biti razmotren u svakoj od kompanija. Unija poslodavaca Vojvodine pomoći će povezivanjem kompanija u Odžacima sa kompanijama koje već primenjuju neke od ovih načina carinjenja – kako bi čuli njihova iskustva i način rada.

Dogovoreno je da će sledeći sastanak biti realizovan u Odžacima. Rukovodstvo Uprave carina istaklo je mogućnost da taj sastanak može biti proširen učešćem experata koji bi poslodavcima  govorili o propisima o poreklu robe, CEFTA-i, oplemenjivanju robe – u skladu sa interesovanjem poslodavaca za ove teme, a dogovoren je i obilazak najvećih odžačkih kompanija.

Prema podacima Uprave carina, opština Odžaci je značajan primer uspešnog razvoja privrednog ambijenta i uslova poslovanja. Ovogodišnji izvoz u Odžacima već je premašio celokupnu sumu izvoza iz 2012-te godine.

Unija poslodavaca Vojvodine na ovaj način pruža konkretnu pomoć svojim članovima – poslodavcima, a sve u nastojanju da se pojednostave procedure, obezbedi efikasna administrativna infrastruktura i time poboljša sveukupni ambijent za poslovanje celokupne privrede.

IMG 4265 sajt   IMG 4267 sajt

 

 

Najave događaja