Vesti

Nacrt Strategije razvoja preduzetništva i konkurentnosti

Javne konsultacije o nacrtima strategije razvoja preduzetništva i konkurentnosti 2014-2020.

 

Ministarstvo privrede započelo je proces javnih konsultacija o predlozima Nacrta strategije razvoja preduzetništva i konkurentnosti za period 2014-2020. godine i pratećeg Akcionog plana za sprovođenje strategije za period 2014-2015. godine.
Strategija će predstavljati okvir mera za unapređenje preduzetništva i konkurentnosti u narednom srednjoročnom periodu u sledećim ključnim oblastima: unapređenje poslovnog okruženja, unapređenje pristupa izvorima finansiranja, unapređenje kvaliteta radne snage, podrška za razvoj inovacija, unapređenje pristupa novim tržištima i jačanje ženskog preduzetništva i preduzetništva mladih.

 

Nacrt Strategije razvoja preduzetništva i konkurentnosti 2014-2020

Nacrt Akcionog plana

 

 

Najave događaja