Vesti

Izmene Zakona o porezu na dohodak

USVOJEN ZAKON: OD 1. JULA OLAKŠICE ZA SVAKOG NOVOZAPOSLENOG


Skupština Srbije usvojila je 30. maja izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana kojima će privatni poslodavci od 1. jula dobijati poreske olakšice za svakog novozaposlenog radnika, kao i izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Za usvajanje izmena Zakona o porezu na dohodak građana glasalo je 169 poslanika, dok je 18 bilo protiv.

Kako je predviđeno tim izmenama, poslodavac će imati pravo na povraćaj 65 odsto plaćenog poreza ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet radnika, 70 odsto ako zaposli od 10 do 99 radnika i 75 procenata za zapošljavanje najmanje 100 novih radnika.

Usvojenim poreskim olakšicama, kako je obrazloženo, omogućava se da poslodavci smanje troškove poslovanja, dok se poreske olakšice odnose na zapošljavanje novih radnika nezavisno od starosne granice, odnosno radnog iskustva.

Izmene Zakona o porezu na dohodak, prema predlagaču, primenjivaće se od 1. jula, a poreske olašice može ostvariti poslodavac koji poveća broj zaposlenih u odnosu na broj radnika koje je zapošljavao 31. marta, kao i onaj koji započne obavljanje delatnosti posle tog datuma.

Poslodavac, odnosno preduzetnik, koji zaposli novog radnika, ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 30. junom 2016. godine.

 

Preuzeto sa sajta www.bizlife.rs

 

 

Najave događaja