Vesti

Vesti

Rezultati projekta UPV

OSNOVANE DVE NOVE KANCELARIJE – UNIJA POSLODAVACA ODžAKA I UNIJA POSLODAVACA BAČA

 

 

LOGO sekretarijata smallU okviru projekta ’’SARADNJOM PARTNERA DO RAZVIJENIH OPŠTINA’’, koji je Unija poslodavaca Vojvodine realizovala pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, 16. I 17. decembra 2013. godine održane su osnivačke skupštine Unije poslodavaca Bača i Unije poslodavaca Odžaka.


Opšti cilj projekta bio je RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA U OPŠTINAMA ODžACI I BAČ – RAZVOJ SARADNjE POSLODAVACA, SINDIKATA I LOKALNE SAMOUPRAVE NA STVARANjU POVOLjNOG AMBIJENTA ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE.
Specifični ciljevi projekta bili su poboljšanje privrednog ambijenta u optinama Odžaci i Bač - stvaranje  povoljnijih uslova za poslovanje, obezbeđenje  veće zaposlenosti, pa samim tim i boljeg kvaliteta života svih građana ovih opština, kao i ustanovljenje i održivost rada Socijalno-ekonomskog saveta opštine Odžaci i Socijalno-ekonomskog saveta opštine Bač.


Projekat je realizovan izuzetno uspešno - pokrenut je socijalni dijalog u opštinama, započeta je komunikacija socijalnih partnera i osnovana su dva udruženja poslodavaca - Unija poslodavaca Odžaka i Unija poslodavaca Bača.

 

IMG 0324smallZa predsednika Unije poslodavaca Bača izabran je Vjekoslav Jakić – vlasnik i direktor ’’Jakić’’ doo Bač. Predsednica skupštine je Marija Grnja – vlasnica preduzeća ’’Lipa’’ doo Selenča. Izabran je i Upravni odbor koga čine 8 uglednih poslodavaca iz opštine Bač:
-    Vjekoslav Jakić, ''Jakić'' doo Bač
-    Marija Grnja, ''Lipa'' doo Selenča
-    Marko Stojanović, ''Slovan Progres'' doo Selenča
-    Zdenko Kolar, ''Zdravo Organik'' doo Selenča
-    Nebojša Alavanja, ''Šone'' Bođani
-    Milan Dundović, ZR ''Elvod Struja''  Bač
-    Jasminka Vlajić, ZU apoteka ''Vlajić'' Bač
-    Jasmina Bosančić, ''Gašparovski'' doo Bač

 

 

Slika za sajt UPVPredsednica Unije poslodavaca Odžaka je Ljiljana Sekulić – vlasnica i direktorka ’’DNN Sekulić Plast’’ doo Odžaci, a za potpredsednika je izabran Ivan Majić koji će istovremeno obavljati i funkciju predsednika Skupštine Unije poslodavaca Odžaci (UPO). Za članove Upravnog odbora izabrani su:

-    Ljiljana Sekulić, ''Sekulić Plast DNN'' Odžaci
-    Ivan Majić, Agencija ''MI'' Odžaci
-    Pavel Petrović, ''Hipol'' ad Odžaci
-    Leko Široka, ''Standard Gas'' doo Novi Sad, poslovna jedinica Odžaci
-    Danko Bobinac, ''Tetra'' doo Odžaci
-    Lazar Veselinović, ''Rustik Komerc'' doo Odžaci
-    Đuro Milošević, ''Polins'' doo Odžaci
-    Dušan Marjan, ''DM Niveta'' doo Bački Brestovac
-    Goran Praća, ''Vigor-Promet'' doo Deronje

 

Za članove Nadzornog odbora  izabrani su:

-    Nenad Bukarica, advokat, Odžaci  (predsednik NO)
-    Slobodan Golubović, STR ''Lotos Plus'' Odžaci
-    Jasmina Milosavljević, knjigovodstvena agencija ''LENA'' Odžaci

Predstavnici lokalnih samouprava Bač i Odžaci su podržali aktivnosti projekta istinski i u najboljoj nameri za stvaranje svih preduslova za razvoj socijalnog dijaloga u opštini. Realizaciji projekta značajno su doprineli: Miloš Pejčić - tadašnji predsednik Skupštine opštine Odžaci, Željko Pakledinac - načelnik opštinske uprave Bač, predstavnici kancelarija za lokalni ekonomski razvoj – Jelena Kovačević za Bač i Marko Perišić za opštinu Odžaci, poslodavac Ljiljana Sekulić koja je predvodila poslodavce u Odžacima  i poslodavac Marija Grnja koja je predvodila poslodavce Bača. Sindikat je od prvog kontakta aktivno podržao projekat s ciljem da se dobije formalni i suštinski socijalni partner za pregovaranje na lokalnom nivou.

Opšti cilj projekta je već dostignut, a to je razvoj saradnje poslodavaca, sindikata i lokalne samouprave. Nastaviće se aktivnosti zajedničkog rada socijalnih partnera kroz sastanke i rešavanje privredne problematike na Socijalno-ekonomskim savetima. Najveći uspeh je promena svesti poslodavaca o potrebi zajedničkog delovanja, promena stava lokalnih samouprava u pogledu prihvatanja konsultacija sa privredom a sve u cilju poboljšanja privrednog ambijenta za rad i zapošljavanje.

Nakon dobijanja formalnih rešenja o upisu u Registar udruženja poslodavaca koji se vodi u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije, pristupiće se održavanju konstitutivnih sednica Socijalno-ekonomskih saveta opština Bač i Odžaci.

 

 

FAKTORING

REGISTAR FAKTORINGA

 

Sve je više privrednika u našoj zemlji koji putem faktoringa rešavaju glavne probleme poslovanja u ekonomskoj krizi – likvidnost, brza i sigurna naplata potraživanja, rizik naplate u inostranstvu.

 

Iako je faktoring u Srbiji prisutan od 2005. godine, Zakon o faktoringu donet je tek u julu ove godine, tako da se očekuje da će zakonodavni okvir doprineti bržem razvoju tog oblika finansiranja u Srbiji.

 

Faktoring je finansijski instrument kojim faktor (banka ili faktoring kompanija) finansira preduzeće na osnovu budućih (nedospelih) potraživanja proisteklih iz prodaje roba ili usluga na domaćem ili inostranom tržištu. U suštini predstavlja otkup tuđih potraživanja tj. finansiranje putem faktoringa je specifičan oblik pribavljanja sredstava i to putem prodaje potraživanja.

Faktoring može biti sa ili bez regresa. U prvom slučaju podrazumeva se da je faktor preuzeo rizik naplate potraživanja na sebe, dok to kod faktoringa sa regresom nije slučaj.

Faktoring je prvenstveno namenjen malim i srednjim preduzećima koja tradicionalno imaju otežan pristup bankarskim kreditima, usled niske kreditne sposobnosti ili neadekvatnih sredstava obezbeđenja kredita. Faktoring je važan i za izvoznike, iz razloga što osim finansiranja putem avansne naplate omogućava preuzimanje rizika naplate i upravljanje i monitoring potraživanja, čime se povećava konkurentnost i izvozni potencijali ovih preduzeća na međunarodnom tržištu.

Domaći faktoring podrazumeva da se prodavac i kupac robe ili usluga nalaze u istoj zemlji, odnosno da se promet robe ili usluga odvija na teritoriji Srbije, a u slučaju međunarodnog faktoringa prodavac i kupac se nalaze u različitim zemljama.

Prema podacima Međunarodnog udruženja faktoring kompanija (FCI) u 2006. godini ostvareno je 150 mil EUR prometa, od čega 100 mil EUR u domaćem faktoringu, a 50 mil EUR u međunarodnom. Do 2010. promet se popeo na 570 mil EUR, od čega 500 mil EUR u domaćem i ostalo u međunarodnom faktoringu.

U 2011. godini promet je povećan na 926 mil EUR, a prošle godine je bio oko 950 mil EUR od čega je manje od 10% bio međunarodni faktoring.

Cena faktoringa

Cena faktoringa sastoji se od dve komponente: provizije, koja se izražava u procentu nominalne vrednosti fakture i koja se odbija prilikom isplate avansa, i faktoring kamate, koja se obračunava po ugovorenoj stopi na iznos finansiranja od momenta korišćenja sredstava do izvršenja naplate od kupca.

U Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza kažu da je kamata u proseku oko 7%, a da cena zavisi od planiranog obima prometa koji će biti ustupljen faktoru na naplatu, roka plaćanja, rizika zemlje u koju se izvozi, rizika koji zavisi od toga da li faktor preuzima na sebe rizik naplate.

Ko se bavi faktoringom?

Preduzeća u Srbiji se za ovaj finansijski instrument mogu obratiti poslovnim bankama, faktoring kompanijama i Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI).

Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza mesečno  se obrati od 5 do 7 firmi za uslugu faktoringa. Jedini uslov koji AOFI ima je da firma koja podnosi zahtev godišnje izvozi najmanje 300.000 EUR.

Prema podacima Sekcije za faktoring pri Privrednoj komori Beograda, u 2012. godini, najveće učešće u faktoringu je imao sektor trgovine, prerađivačka industrija, prehrana, telekomunikacije, zatim hemijska industrija, transport, građevinska industrija.

 

Registar faktoringa koji će voditi Agencija za privredne registre počeo je da funkcioniše 22. oktobra. Registar je jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o izdatim i oduzetim odobrenjima za obavljanje poslova faktoringa. Predmet evidentaranja u Registru faktoringa su podaci o izdatim, odnosno oduzetim odobrenjima za obavljanje posla faktoringa koja ministarstvo nadležno za poslove finansija donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje faktoring.

Na postupak evidentiranja u Registru faktoringa se primenjuje Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

 

 

VAŽNO OBAVEŠTENJE!

LAŽNO PREDSTAVLJANJE!

 

Stručna služba UPV došla je do saznanja da poslodavcima stižu mejlovi sa adrese Branislava Poslodavci Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   sa koje se poslodavci pozivaju na učešće na tzv ‘’Temerinskom sajmu’’.

Ovim putem Vas obaveštavamo da ovo nije adresa Unije poslodavaca Vojvodine i da pošiljalac ovih mejlova nije stručna služba UPV, kako se lažno u mejlovima sa ove adrese navodi.
Molimo Vas da poruke koje Vam eventualno stignu sa ove adrese zanemarite!
 
Ovakve radnje neovlašćene upotrebe tuđeg poslovnog imena prijavljene su MUP-u, i u skladu sa tim biće preduzete sve potrebne mere.

 

 

Novi Beograd, 22. avgust 2013. godine

ODRŽAN SASTANAK U UPRAVI CARINA


IMG 4266 sajtUnija poslodavaca Vojvodine zajedno sa opštinom Odžaci, a na inicijativu  najvećih kompanija koje posluju u ovoj opštini organizovala je sastanak u Upravi carina.

Sastanku su ispred Uprave carina prisustvovali: Slobodan Nikolić - stručni consultant direktora, Veselin Milošević – pomoćnik direktora u sektoru za carinsko poslovanje i međunarodnu carinsku saradnju i Milan Vuković – pomoćnik direktora u sektoru ljudskih resursa i opštih poslova.

Opštinu Odžaci na sastanku je predstavljao Vasil Nastoski – pomoćnik predsednice opštine za ekonomski razvoj.

Privrednike su predstavljali: Pavel Petrović – generalni direktor ‘’Hipol’’-a, Zoran Sokolović – director ‘’Magna Seating’’, Leko Široka – direktor pravnih poslova ‘’Standard Gas’’ i Željko Blanuša – menadžer nabavke ‘’Grainer Packaging’’.

Uniju poslodavaca Vojvodine predstavljali su Stanko Krstin – predsednik i Branislava Đukić – sekretar.

Sastanak je organizovan sa ciljem predstavljanja inicijative za otvaranjem carinske ispostave Odžaci, koja bi umnogome doprinela unapređenju privrednog ambijenta u ovoj opštini. Otvaranje Carinske ispostave u Odžacima veoma bi doprinelo operativnom funkcionisanju svih izvozno orijentisanih privrednih društava, kojih je na teritoriji opštine Odžaci ukupno 36. Prema statističkim podacima, izvoz u januaru 2013. godine u odnosu na januar 2012. godine uvećan je za 325%!
 
Nastavak ovog investicionog buma u opštini Odžaci koči jedino činjenica da desetine kamiona dnevno voze između Odžaka i Sombora (35 km u jednom pravcu), ili Odžaka i Apatina (45 km u jednom pravcu) u kojima postoje Carinske ispostave, što znači 70-90 km po kamionu po jednom carinjenju, odnosno oko 1000 kilometara dnevno za kamione koji voze carinsku robu za Odžake.

Poslodavci su rukovodstvu Uprave carina izneli probleme sa kojima se susreću u svom svakodnevnom poslovanju, kako po pitanju uvećanih troškova, tako i po pitanju preciznog ispunjenja rokova koje od njih zahtevaju inostrani kupci i dobavljači. Ponuđeno je i rešenje: opština Odžaci je zajedno sa poslodavcima, iskazala svoju spremnost na učešće u rešavanju ovog problema, te je obezbeđen  besplatan prostor u kojem bi mogla biti Carinska ispostava, a ponuđeno je i plaćanje putnih troškova za zaposlenog službenika.

Predstavnici Uprave carina istakli su da je ovoj instituciji prioritet saradnja sa privredom, zasnovana na međusobnom poverenju i partnerstvu. Poslovanje Uprave carina zasniva se na međunarodnoj legislativi i prilagođeno je budućem članstvu Srbije u Evropskoj uniji. U skladu sa tendencijom pojednostavljenja procedura i smanjenja troškova, poslodavcima su na raspolaganju sledeće mogućnosti, kako bi se carinjenje efikasnije obavljalo:
1.    ’’In-house’’ – kućno carinjenje
2.    Uvozni i izvozni postupak na osnovu fakture
3.    Generalno obezbeđenje u postupku tranzita

Obzirom da sve više kompanija ima potrebu za mogućnošću 24-voročasovnog carinjenja robe, smatra se da pojednostavljenim procedurama elektronskog poslovanja ovi zahtevi privrede mogu biti u potpunosti zadovoljeni.

Zaključeno je da će svaki od predloženih načina carinjenja biti razmotren u svakoj od kompanija. Unija poslodavaca Vojvodine pomoći će povezivanjem kompanija u Odžacima sa kompanijama koje već primenjuju neke od ovih načina carinjenja – kako bi čuli njihova iskustva i način rada.

Dogovoreno je da će sledeći sastanak biti realizovan u Odžacima. Rukovodstvo Uprave carina istaklo je mogućnost da taj sastanak može biti proširen učešćem experata koji bi poslodavcima  govorili o propisima o poreklu robe, CEFTA-i, oplemenjivanju robe – u skladu sa interesovanjem poslodavaca za ove teme, a dogovoren je i obilazak najvećih odžačkih kompanija.

Prema podacima Uprave carina, opština Odžaci je značajan primer uspešnog razvoja privrednog ambijenta i uslova poslovanja. Ovogodišnji izvoz u Odžacima već je premašio celokupnu sumu izvoza iz 2012-te godine.

Unija poslodavaca Vojvodine na ovaj način pruža konkretnu pomoć svojim članovima – poslodavcima, a sve u nastojanju da se pojednostave procedure, obezbedi efikasna administrativna infrastruktura i time poboljša sveukupni ambijent za poslovanje celokupne privrede.

IMG 4265 sajt   IMG 4267 sajt

 

 

Novi Sad, 26. jun 2013. god. - PKV

Predstavljen Program za poboljšanje stanja u vojvođanskoj privredi

 

Picture 083-smallU Privrednoj komori Vojvodine, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin predstavio je Program Vlade Vojvodine za poboljšanje stanja u oblasti privrede, preduzetništva i zanatstva. Učesnike današnjeg skupa - predstavnike javnog i privatnog sektora, Unije poslodavaca Vojvodine, sindikata, Socijalno-ekonomskog saveta APV i privrednih subjekata - pozdravili su predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić i predsednik Privredne komore Vojvodine Ratko Filipović.

 

"Program za poboljšanje stanja u privredi treba da angažuje sve kapacitete koje društvo u Pokrajini ima da bi se unapredila privreda i zato Pokrajinska vlada u više pravaca razvija aktivnosti koje vode poboljšanju stanja u našoj ekonomiji," rekao je predsednik Vlade Vojvodine dr Bojan Pajtić.

 

Predstavljajući Program za poboljšanje stanja u oblasti privrede, preduzetništva i zanatstva, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin je istakao da je program rezultat jednogodišnje intenzivne saradnje privrede, sindikata, unije poslodavaca i Privredne komore sa Vladom Vojvodine. "Program ima tri dela. U prvom delu je analiza stanja i preporuke republičkoj Vladi; u drugom su strateški pravci koji se moraju realizovati, ako želimo da dugoročno napredujemo; a u trećem su konkretne mere Vlade Vojvodine kojima ćemo pokušati da promptno poboljšamo stanje u privredi naše Pokrajine", objasnio je Vasin. On je takođe naglasio da je Programom definisano 12 strateških pravaca, "koji donose promene u našem razmišljanju i ponašanju u privredi Vojvodine".

 

Program za poboljšanje stanja u oblasti privrede, preduzetništva i zanatstva u APV možete preuzeti OVDE.

 

Picture 011-small       Picture 061-small

 

 

Najave događaja