Aktivnosti

Zrenjanin, 23. oktobar 2015. godine

RADIONICA U ZRENJANINU - BORBA PROTIV NASILJA PREMA ŽENAMA

 

IMG 3685smallU Zrenjaninu je 23. oktobra održana radionica u okviru projekta Unije poslodavaca Vojvodine - „Uloga socijalno odgovornog poslovanja u podršci ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja“. Domaćin je bila Unija poslodavaca Srbije – poslodavci Zrenjanina.
Ispred Unije poslodavaca Vojvodine, kao nosioca projekta, prisustvovala je direktorica Miljana Stojšić Stojanovska. Ispred Mreže “SOS Vojvodina” trenerice su bile: Radoslava Aralica, Biljana Stepanov i Marija Srdić. Dragan Božanić je ispred pokrajinskog Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova predstavio program zapošljavanja žena žrtava partnerskog i porodičnog nasilja, kojim poslodavcu subvencioniše ceo iznos zarade zaposlenih žena i putne troškove njihovog dolaska na posao.
Poslodavci i poslodavke pokazali su veliko interesovanje za program pokrajinskog sekretarijata i aktivno učestvovali u radionici.

 

IMG 3691small   IMG 3692small

 

 

Ruma, 21. oktobar 2015. godine

UKLJUČUJEMO POSLODAVCE VOJVODINE U BORBU PROTIV NASILJA PREMA ŽENAMA

 

 
IMG 3649smallUnija poslodavaca Rume bila je domaćin radionice u okviru projekta Unije poslodavaca Vojvodine „Uloga socijalno odgovornog poslovanja u podršci ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja“ koja je održana juče, 21.oktobra u prostorijama Unije poslodavaca Rume.
Radionica je imala za cilj  da informiše i edukuje predstavnike/ce poslodavaca o fenomenu porodičnog i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja i predstavi im načine na koje je moguće (kroz društvano odgovorno poslovanje) doprineti njegovom suzbijanju i pružiti podršku žrtvama.
Tim Mreže “SOS Vojvodina”: Ivana Nikolić, Biljana Stepanov i Marija Srdić upoznale su prisutne o pojmovima: nasilje nad ženama i nasilje u porodici, rasprostranjenosti nasilja, oblicima rodno zasnovanog nasilja, o položaju žrtve i nasilnika kao i faktorima koji utiču na stepen izloženosti žena nasilju. Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova predstavio je svoj program zapošljavanja žena žrtava partnerskog i porodičnog nasilja, kojim poslodavcu subvencioniše ceo iznos  zarade zaposlenih žena i putne troškove njihovog dolaska na posao. U radu su učestvovali predstavnici Unije poslodavaca, kao i poslodavci/ke koji su već uključeni u programe podrške ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja.
Kroz interakciju i razmenu mišljenja razgovarano je o tome kako prepoznati nasilje, a zaključeno je da u našoj zemlji nema mehanizama za rad sa nasilnicima – što je od suštinskog značaja za borbu protiv nasilja. Rečenica koja je više puta pomenuta i koju smo svi naučili je:
’’ŽRTVA NE BIRA DA BUDE ŽRTVA, A NASILNIK BIRA DA BUDE NASILNIK!’’
Sledeća radionica biće održana u Zrenjaninu 23. oktobra 2015. godine.

 

IMG 3672small   IMG 3670small

 

 

Projekat UPV i SOS Mreža Vojvodina

Poštovani poslodavci i poslodavke,

Unija poslodavaca Vojvodine, zajedno sa Mrežom „SOS Vojvodina“ i Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu realiizuje projekat „Uloga socijalno odgovornog poslovanja u podršci ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja“. Projekat podržava Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Cilj projekta je uključivanje privrede u borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama, kao i da pomogne u razvijanju modela saradnje organizacija civilnog društva, poslodavaca i institucija na ovom polju.

Deo Projekta odnosi se na popunjavanje upitnika, koje će Vama oduzeti 20-ak minuta, a nama će dati dragocene i pouzdane informacije za dalji rad.
Upitnik se popunjava on-line, na linku - https://docs.google.com/…/1V58PkwpTNAEXZCWzg79cR7…/viewform…

Rok za popunjavanje upitnika je ponedeljak, 10. avgust.
Unapred Vam zahvaljujemo na saradnji!

 

 

UPV I UG ‘’KOMŠIJA’’

AKTIVNOSTI OČUVANJA PRIRODE I PROMOCIJA RECIKLAŽE

 

Unija poslodavaca Vojvodine i udruženje građana ‘’Komšija’’ potpisali su danas Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji.

Sporazum je zaključen u cilju animiranja privrednih subjekata, radi sprovođenja prikupljanja otpada od električnih i elektronskih proizvoda, toner kaseta i ostalog neopasnog otpada kod privrednih subjekata - članova UPV. Sav otpad UG ‘’Komšija’’ nakon prikupljanja predaje na reciklažu. Kao rezultat očekuje se veći stepen zaštite životne sredine i ispunjavanje zakonskih obaveza u oblasti upravljanja otpadom od strane privrednih subjekata.

„Komšija“ je dobrovoljno udruženje građana koje postoji više od 10 godina. Bavi se brigom o prirodi, o deci i mladima, kao i njihovom edukacijom, a fokusirano je na očuvanje prirode i promociju reciklaže. Najpoznatije akcije su mu „Od Komšija deci“, „Recikliram i pomažem“ i „Ne bacaj recikliraj“. UG „Komšija“ poseduje dozvolu za sakupljanje neopasnog i opasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine br. 130-501-1366/2011-06 od 30.08.2011. god. izdatu od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Unija poslodavaca Vojvodine podržaće aktivnosti UG Komšija na razvoju svesti stanovništva, pogotovo mladih, u pravcu potrebe zaštite životne sredine i recikliranja. Takođe, UPV će obaveštavati poslodavce - svoje članove o aktivnostima UG Komšija i preporučiti im saradnju sa ovim udruženjem, u pogledu predavanja otpada radi dalje reciklaže. Ova usluga odnošenja otpada za članove Unije poslodavaca Vojvodine biće besplatna.

Sav eventualno ostvareni profit UG „Komšija“ upotrebljavaće za edukaciju dece i omladine u zaštiti životne sredine.

Pozivamo poslodavce da nam se obrate radi daljih uputstava oko uspostavljanja pojednačne saradnje sa UG ’’Komšija’’. Brigom o zaštiti životne sredine i promocijom recikliranja, zajednički ćemo raditi na očuvanju naše planete…

IMG 0055-small   IMG 0061-small

 

Najave događaja