Aktivnosti

Ključ Dečjeg sela

Povodom dana Dečjeg sela, 23. juna 2015. godine, predsedniku Unije poslodavaca Vojvodine - Krstin Stanku uručen je Ključ Dečjeg sela, za poseban doprinos razvoju ustanove, za posvećenost i pomoć Dečjem selu.

Kljuc-1

 

 

Brisel 2015

Unija poslodavaca Srbije i Vojvodine u poseti Briselu: Bliže upoznavanje sa evropskim socijalnim dijalogom

 

SMALL 11266702 361805174012101 1093817668439083440 oRegionalna delegacija predstavnika poslodavačkih organizacija iz Crne Gore, Albanije, Makedonije, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Srbije, boravila je u četvorodnevnoj studijskoj poseti Briselu u cilju bližeg upoznavanje sa evropskim socijalnim dijalogom.
Poseta je organizovana u okviru projekta Jači socijalni dijalog u zemljama zapadnog Balkana koji finansira Evropska unije, a čiji je lider u implementaciji Unija poslodavaca Crne Gore.
Navedena projektna aktivnost imala je za cilj jačanje kapaciteta socijalnih partnera, kao i njihovo bliže upoznavanje sa evropskim socijalnim dijalogom, procesom pristupanja u EU i institucijama Evropske unije.
Za vreme boravka u Briselu, organizovano je niz sastanaka sa evropskim zvaničnicima. Tokom susreta sa direktorom za zapadni Balkan pri Generalnom direktoratu Evropske komisije (EK) za susedsku politiku i pregovore o proširenju, Jeanom Ericom Paqueom, učesnici delegacije upoznati su sa ostvarenim napretkom pojedinih zemalja u procesu integracija, kao i prioritetnim oblastima koje je u cilju bržeg pristupanja EU neophodno dalje jačati.
Održani su i sastanci sa predstavnicima Evropske komisije – šefom Sektora za civilno društvo i socijalnu i teritorijalnu saradnju u Direktoratu EK za susedsku politiku i pregovore o proširenju, Nikolom Bertolinijem i program menadžerom u ovom direktoratu, Bo Capermanom, sa kojima je razgovarano o mogućnostima finansiranja aktivnosti namenjenim jačanju socijalnog dijaloga u zemljama regiona.
Usledili su susreti sa predstavnikom Direktorata EK za zapošljavanje, socijalnu politiku i inkluziju, Danny Scheerlinckom, ko i predstavnicima evropskog udruženje poslodavačkih organizacija Businesseurope i poslodavačkih organizacija Poljske i Nemačke, a na temu evropskog socijalnog dijaloga i njegovog funkcionisanja iz ugla EK i ugla poslodavaca.
Studijska poseta Briselu i ukupno učešće i povezivanje poslodavačkih organizacija u projektu Jači socijalni dijalog u zemljama zapadnog Balkana, značajno će doprineti daljem razvoju socijalnog dijaloga (na nacionalnom i lokalnom nivou), kao i realizaciji aktivnosti koje će u ovim zemljama biti sprovođene u okviru procesa pridruživanja EU.

 

Saradnja Srbije i Slovačke

U okviru tvining projekat “Unapređenje socijalnog dijaloga” , 27. i 28. maja u Novom Sadu održana je obuka:

 

''OSMIŠLJAVANJE I RAZVOJ OBUKE ZA SOCIJALNE PARTNERE O AKTIVNOSTIMA EU INTEGRACIJA, KAO I PREDPRISTUPNIM FONDOVIMA I EU PROGRAMIMA 2014-2020’'

 

Obuku su vodile Ljuba Pavlovova – direktorka Regionalne razvojne agencije Senec – Pezinok I Eva Balažovičova – project menager agencije, iz Slovačke.
Kroz predavanja i praktične vežbe učesnici su stekli saznanja o sledećem:
• EU institucije
• Novi ciklus EU programa 2014-2020 (EUP) relevantnih za socijalne partnere
• Mogućnosti povlačenja novca iz EU fondova
• Kako pripremiti dobar predlog projekta i upravljati projektom koji finansira EU
20150528 122722-smallCilj obuke je da učesnici mogu da:
• Prepoznaju ključne EU institucije i njihovu ulogu
• Prepoznaju ključne EU programe 2014-2020 koji pružaju mogućnost finansiranja za socijalne partnere
• Prepoznaju mogućnosti finansiranja iz EU fondova (nacionalno i međunarodno partnerstvo)
• Znaju koji su ključni principi izrade dobrog predloga projekta i osmisle projekta koji se finansira iz EU fondova
• Navedu ključne principe pripreme dobrog predloga projekta i odgovarajućeg upravljanja projektom
Polaznici obuke bili su predstavnici Unije poslodavaca i sindikata.

 

 

UPV, Sekretarijat, Mreža SOS Vojvodina

EKONOMSKO OSNAŽIVANJe ŽENA KOJE SU PREŽIVELE NASILJE U PORODICI I PARTNERSKIM ODNOSIMA


Picture 022-smallSastanak je održan u četvrtak 28. maja 2015. godine, u saradnji Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Unije poslodavaca Vojvodine i Mreže SOS Vojvodina.
Ekonomsko osnaživanje žena sa iskustvom nasilja u porodici i partnerskim odnosima igra značajnu ulogu u izlasku iz nasilja i reintegraciji u društvo. Egzistencijalni problemi i ekonomska zavisnost od partnera neki su od najčešćih razloga zbog kojih žene ostaju dugo u braku ili partnerskom odnosu u kojem ima nasilja. Žene koje su u nasilju neretko su nezaposlene ili prestaju da rade po stupanju u brak ili nakon rodjenja dece. Nasilni partneri često umanjuju samopouzdanje i samopoštovanje žena, te sumnja u mogućnost nalaženja zaposlenja, samostalnog života i brige o deci utiče na odluku da se ostane u nasilnoj vezi. Usled dugotrajne nezaposlenosti ili nekonkurentnih kvalifikacija, uz odsustvo samopouzdanja i samopoštovanja, u slučajevima i kada napuste nasilnika, žene se suočavaju sa teškoćama prilikom ponovnog uključivanja na tržište rada.
Sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena koje su preživele nasilje Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapopšljavanje i ravnopravnost polova pokrenuo je program novog zapošljavanja žena koje su preživele nasilje u porodici ili partnerskim odnosima, a koji se realizuje kroz refundiranje bruto troškova zarade u trajanju od 12 meseci poslodavcima sa teritorije AP Vojvodine koji zaposle žene koje su preživele nasilje. Program se sprovodi u partnerstvu sa nadležnim centrima za socijalni rad i deo je individualnog plana integrisanih usluga za zaustavljanje nasilja nad ženama.
Istovremeno, Mreža SOS Vojvodina, ostvarila je partnerstvo sa Unijom poslodavaca Vojvodine kako bi se promovisalo socijalno odgovorno poslovanje sa ciljem prevencije i zaustavljanja nasilja nad ženama.
Cilj sastanka bio je predstavljanje Programa novog zapošljavanja žena koje su preživele nasilje u porodici ili partnerskim odnosima, razmatranje njegovih efekata, mogućnosti unapredjenja i razvoja novih programa, uzimajući u obzir radni i socijalni status žena sa iskustvom nasilja i njihove potrebe, kao i iskustva poslodavaca koji su učestvovali u programu.

 

 

III SKUPŠTINA UPV

PRVIH 5 GODINA UNIJE POSLODAVACA VOJVODINE

 

Unija poslodavaca Vojvodine proslavila je 5 godina od svog osnivanja, svečanom skupštinom koja je okupila oko 100 učesnika - poslodavaca i predstavnika socijalnih partnera i institucija sa kojima UPV sarađuje. Na sednici je i reizabran predsednik UPV Stanko Krstin, za naredni četvorogodišnji mandat. Izabran je i novi potpredsednik UPV za područje Banata - Goran Nešić, predsednik UPS-poslodavci Zrenjanina.

Usvojeni su izveštaji iz prethodnog perioda i planovi za 2015-tu godinu.

Picture 011- small 1   Picture 019-small 1

Picture 010-small 3   Picture 042- small 4

 

 

Najave događaja