Aktivnosti

SASTANAK SA POSLODAVCIMA U BAČU

PB150113 smallSastanak rukovodstva Unije poslodavaca Vojvodine sa poslodavcima opštine Bač je održan 15. novembra 2013. godine u maloj sali Kulturnog centra u Baču.

Unija poslodavaca je predstavila osnovne smernice za organizovanje poslodavaca radi zaštite njihovih interesa i unapređenja privrednog ambijenta na lokalu  čime bi privrednici u Baču postali  ravnopravan i suštinski partner prestavnicima izvršne vlasti i sindikata.
Dogovoreno je da se u narednom periodu preduzmu aktivnosti na organizovanju skupštine Unije poslodavaca Bača gde bi poslodavci doneli svoj statut i izabrali organe upravljanja dok će stručna služba UPV izraditi potrebnu dokumentaciju.Odlučeno je takođe da predsedavajuća Inicijativnog odbora za osnivanje Unije poslodavaca Bač bude gđa Marija Grnja, vlasnica i direktorka firme „Lipa“ iz Selenče.
Činom formiranja Unije poslodavaca Bača, predstavnici Opštine Bač su potvrdili postojanje preduslova za osnivanje i rad Socijalno-ekonomskog saveta opštine Bač.
Organizovanjem poslodavaca u Uniju poslodavaca Bača, omogućiće se učešće poslodavaca u radu svih tela na nivou opštine koja zahtevaju uključivanje privrede (Socijalno ekonomski savet, Savet za zapošljavanje, Privredni savet, Savet za obrazovanje i sl…)
Ove aktivnosti su podržane od strane Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu  i opštine Bač kroz Projekat ’’SARADNJOM PARTNERA DO RAZVIJENIH OPŠTINA“.

PB150117 small  

 

 

''Jedan u milion''

UNIJA POSLODAVACA VOJVODINE PODRŽALA KAMPANJU

’’JEDAN U MILION’’


Unija poslodavaca Vojvodine i Fondacija ’’Ana i Vlade Divac’’ potpisali su Sporazum o saradnji, kojim su dogovorene zajedničke aktivnosti na promociji i relizaciji kampanje ’’JEDAN U MILION’’.
Cilj ove kampanje je da motiviše pojedince i kompanije u Srbiji i dijaspori da pomognu u rešavanju dugogodišnjih problema od najšireg društvenog značaja i ukaže na važnost filantropije i činjenicu da svako od nas može da doprinese poboljšanju okruženja u kojem živimo.
Osnovna ideja kampanje je da se iz godine u godinu okupi milion ljudi i donira 1 EUR mesečno (12 EUR godišnje). Sva prikupljena sredstva namenjena su adaptaciji i opremanju osnovnih škola širom Srbije.
Unija poslodavaca Vojvodine, kao organizacija poslodavaca koja veliki značaj pridaje promociji društveno odgovornog poslovanja, podržava realizaciju ovog Humanitarnog projekta kroz njegovu prezentaciju svojim članovima, kao i organizovanjem zajedničkih događaja sa Fondacijom.  
Svi detalji kampanje na - http://www.milionsrba.com/pocetna

780x120 UPV

 

 

 

Novi projekat Unije poslodavaca Vojvodine

Uniji poslodavaca Vojvodine odobrena su sredstva po konkursu pokrajinskog Sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu ''Jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju javnih politika''. Stručna služba Unije izradila je projekat ''SARADNJOM PARTNERA DO RAZVIJENIH OPŠTINA'', koji će se realizovati u opštinama Odžaci i Bač.

Svečano potpisivanje ugovora održano je 04. oktobra 2013. godine.

 Potpisivanje ugovora-1-small   Potpisivanje ugovora-2-small

 

 

Bolji uslovi za zapošljavanje mladih

ZAKLJUČCI I PREPORUKE KONFERENCIJE

 

Unija poslodavaca Srbije u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata Srbije i UGS NEZAVISNOST, a uz podršku SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA, realizovala je istraživanje koje se bavi ocenom efekata aktivnih mera politike zapošljavanja, potrebama tržišta rada i statusom i položajem mladih. Istraživanje su između ostalih podržali NSZ Republike Srbije i Ministarstvo omladine i sporta.
Na konferenciji održanoj 23. septembra u Novom Sadu predstavljeni su rezultati istraživanja, tj. odgovori na pitanja “Šta je po mišljenju poslodavaca, kreatora novih radnih mesta, najviše stimulisalo i destimulisalo zapošljavanje mladih? i ‘’Kako mladi, prepoznati kao nosioci savremenog društva, vide svoj položaj i kako ocenjuju aktivne mere politike zapošljavanja?’’
Brojni učesnici skupa – predstavnici poslodavaca, zaposlenih, mladih, NSZ, lokalne samouprave, pokrajinske vlasti - zajedno su dali predloge za uspešnije i efektivnije aktivne mere za zapošljavanje mladih, koje će biti prosleđene nadležnim ministarstvima, sekretarijatima i institucijama. Doneti su sledeći ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Picture 001-small   Picture 034-small

 

 

F@Mtime - Specijal UPV

Fakultet za menadžment izdao je specijalno izdanje F@Mtime magazina posvećeno Uniji poslodavaca Vojvodine. Časopis sadrži materijal sa skupštine UPV održane u aprilu, ocenu stanja u privredi Srbije, intervju sa predsednikom UPV i Nikolom Pavičićem, uputstvo o formiranju lokalnih kancelarija UPV.

 

Naslovna strana-slika za sajt UPV

(kliknite na sliku kako biste videli sadržaj časopisa)

 

Najave događaja