Aktivnosti

Novi Sad, 05. jun 2013. godine

UNAPREĐENJE RADA UNIJE POSLODAVACA VOJVODINE

 

 IMG 8826-small

 

Unija poslodavaca Vojvodine organizovala je u prostorijama Privredno-kulturnog centra DUNAV u Novom Sadu radionicu SAVREMENO UPRAVLJANJE POSLOVNIM UDRUŽENJIMA. Facilitator radionice bio je Radojica Mojsijev (Konsultantska kuća ’’Mojsijev’’ iz Vršca), a prisustvovali su poslodavci koji vode Uniju poslodavaca Vojvodine, Rume, Zrenjanina, kao i stručne službe svih kancelarija.
Pored predstavnika Unije poslodavaca, radionici su prisustvovali direktori novoosnovanih klastera: Klaster komunalno-građevinske delatnosti, Klaster za energetsku efikasnost, Klaster Panonska rakija…
Radionica je predstavila savremeni model upravljanja udruženjima, način organizovanja udruženja, njegovu strukturu i elemente uspešnosti.
SAVREMENO POSLOVNO UDRUŽENJE je volontersko partnerstvo vlasnika biznisa i profesionalaca koji zajedno rade na uspostavljanju održivog poslovnog ambijenta i poboljšanju kvaliteta života na teritoriji u kojoj deluju.
Kroz analizu osnovnih principa savremenog upravljanja poslovnim udruženjima i definisanje osnovnih problema rada sa kojima se susreće Unija poslodavaca Vojvodine – formulisan je Akcioni plan za unapređenje poslovanja UPV, utvrđeni prvi koraci ka ostvarenju ovog cilja, nosioci i rok izvršenja aktivnosti.

 

IMG 8820-small  IMG 8824-small  IMG 8818-small

 

 

28 - 29. maj 2013., Bačka Palanka

RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA KROZ MEĐUSOBNO REZUMEVANJE

I UVAŽAVANJE SOCIJALNIH PARTNERA

 

 

IMG 8786-smallU okviru partnerskog projekta SSSV i sindikata LO iz Švedske, 28. i 29. maja u Bačkoj Palanci održan je edukativni seminar posvećen razvoju socijalnog dijaloga između socijalnih partnera. Na seminaru je učestvovalo 40 učesnika – predstavnika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Vlade AP Vojvodine, Unije poslodavaca Vojvodine, Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, Sindikata LO i Unije poslodavaca iz Švedske čiji su predstavnici, kroz aktivnu diskusiju, predočili iskustva i način ostvarivanja socijalnog dijaloga u njihovoj zemlji. Cilj održavanja seminara bio je povezivanje socijalnih partnera iz AP Vojvodine kako bi se sagledala trenutna situacija i diskutovalo o perspektivama razvoja socijalnog dijaloga u pokrajini po ugledu na razvijene evropske zemlje, pre svega Švedske, zemlji koja ima tradiciju uspešne saradnje socijalnih partnera. Istovremeno, razgovaralo se i o aktuelnim temama o radu, privredi i socijalno-ekonomskim savetima.
Savez samostalnih sindikata Vojvodine je istakao da je šansa za poboljšanje stanja u privredi prvenstveno u dijalogu između sindikata i poslodavaca, pri čemu bi Vlada AP Vojvodine trebalo da obezbedi uslove za funkcionisanje oba socijalna partnera, radi efikasnosti, efektnosti i unapređenja dijaloga u Vojvodini.
Iskustva i analize Unije poslodavaca Vojvodine pokazale su da je postignut napredak u socijalnom dijalogu u AP Vojvodini i da postoji težnja preduzetnika ka udruživanju. Najveći uspeh predstavlja izrada od strane poslodavaca dokumenta „Ocena stanja u privredi Srbije“ koji je usvojen od strane pokrajinske vlasti i oba socijalna partnera u pokrajinskom Socijalno-ekonomskom savetu. Unija se fokusira na ustanovljenje i održivost lokalnih udruženja poslodavaca kao preduslovu za suštinski i kvalitetan socijalni dijalog  na lokalnom nivou.
U raspravi je naglašeno da nema dileme da je socijalni dijalog jedan od najbitnijih uslova uspešnog društva i njegove demokratizacije. Socijalni partneri su složni u stavu da treba usmeriti aktivnosti ka efikasnijem radu socijalno-ekonomskih saveta na lokalnom nivou, jer je trenutno aktivno svega šest saveta u Pokrajini. Članove socijalno-ekonomskog saveta je potrebno edukovati o značaju socijalnog dijaloga, što zahteva učešće svih partnera i članova, kao i pomoć nadležnih institucija, kao što je i potreban ravnopravan odnos socijalnih partnera - sindikata i poslodavaca, međusobno poštovanje i uvažavanje različitih interesa putem iskrenog socijalnog dijaloga i partnerstva.
Predstavnici  pokrajinskog  Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova su istakli da je cilj socijalnog dijaloga uspostavljanje dobrih odnosa rada i kapitala, smanjenje sukoba, povećanje prilagodljivosti, zaključivanje socijalnog pakta, kao i izgradnja mreže institucija na svim nivoima.

 

 

Novi Sad, 31. maj 2013. godine

Održan seminar:

„Promocija Principa osnaživanja žena u poslovanju“

 

Principi osnazivanja zena-smallOd kada su 2010. godine UN Women i Globalni dogovor UN pokrenuli inicijativu Principi osnaživanja žena, mnoge kompanije su svoju podršku rodnoj ravnopravnosti javno izrazile tako što je generalni direktor/direktorka potpisao/potpisala odgovarajuću izjavu podrške. Ove kompanije su na taj način iskazale uvažavanje poslovne prakse u korist osnaživanja i unapređivanja žena, a podaci sve više potvrđuju vezu između rodne ravnopravnosti i uspešnijeg finansijskog poslovanja.

Predmetni seminar je osmišljen sa ciljem da se kompanije, koje posluju na teritoriji Republike Srbije upoznaju sa Principima i kroz svoju pozitivnu praksu doprinesu promovisanju rodne ravnopravnosti na radnom mestu, na tržištu i u društvenoj zajednici. Ovo sve i iz razloga, što je stvaranje svesti o neophodnosti trajnog prisustva društvene odgovornosti u poslovanju svakog privrednog i radnog subjekta i njenom međudejstvu sa okruženjem temelj budućeg ostvarivanja korporativne društvene odgovornosti u Srbiji u njenom optimalnom obliku.

Ovom prilikom takođe napominjemo, da će procesom usklađivanja zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije i konvencijama Međunarodne organizacije rada, Principi osnaživanja žena postati deo našeg zakonodavstva, odnosno zakonska obaveza privredenih subjekata.

Seminaru u Novom Sadu prisustvovali su poslodavci i poslodavkinje, kao i predstavnici pokrajinskog ombudsmana i udruženja koje promovišu žensko preduzetništvo. Učesnici su imali prliku da se upoznaju sa “Principima osnaživanja žena”, da provere da li ih već primenjuju, kako mogu da ih unaprede, čuju druga iskustva i dobiju uzor koji mogu da primene kod sebe.

Principi osnaživanja žena su:

1. Na visoke upravljačke pozicije postavljati rukovodioce i rukovoditeljke posvećene rodnoj ravnopravnosti.
2. Prema svim ženama i muškarcima na poslu pravedno postupati – poštovati i podržavati ljudska prava i nediskriminaciju.
3. Obezbediti zdravlje, bezbednost i blagostanje svih radnica i radnika.
4. Promovisati obrazovanje, obuku i stručno usavršavanje žena.
5. Razvijati kompaniju, lanac snabdevanja i marketing na način koji osnažuje žene.
6. Promovisati ravnopravnost kroz inicijative u društvu i zagovaranje.
7. Meriti napredak rodne ravnopravnosti i javno izveštavati o njemu.

Kompanije/vlasnici MSP, zainteresovane za implementaciju principa u svojim preduzećima, će dobiti podršku od strane obučene mentorke, koja će sa njima raditi na uvođenju principa u nihovim preduzećima, kroz uspostavljanje plana i organizaciju celokupnog procesa.

Brojne kompanije širom sveta, među njima i neke iz Srbije, potpisale su Izjave o prihvatanju ovih principa pokazavši tako svoje opredeljenje za unapređenje rodne ravnopravnosti, kako interno, prema svojim zaposlenima, tako i eksterno - u poslovanju sa svojim partnerima, dobavljačima, klijentima i zajednicom.

P1160645-small     P1160643-small

 

 

UPV u Subotici-20. maj 2013. godine

DOGOVORENO POKRETANJE SOCIJALNOG DIJALOGA U SUBOTICI

 

IMG 8692-sajtDana 20. maja 2013. godine u Gradskoj kući  u Subotici održan je sastanak predstavnika Unije poslodavaca Vojvodine, predsednika Stanka Krstina I direktorke Miljane Stojšić Stojanovske sa pomoćnikom gradonačelnika Grada Subotice, g-dinom  Hristov Ljubenom.
Tema sastanka je bila uspostavljanje istinskog  socijalnog dijaloga vlasti sa privredom kroz reaktiviranje Socijalno-ekonomskog saveta Grada Subotice. Sastanku su takođe prisustvovali Josipa Ivanković-član Gradskog veća zadužen za omladinu i turizam i  Ištvan Hudji - potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Grada Subotice.
Svi prisutni su utvrdli neophodnu potrebu pokretanja socijalnog dijaloga radi udruživanja snaga ka omogućenju povoljnog privrednog ambijenta  i samim tim boljeg materijalnog položaja i poslodavaca i sindikata.U Subotici postoje svi  formalni preduslovi za razgovore socijalnih partnera, jer je subotički Socijalno-ekonomski savet već osnovan i registrovan u Ministarstvu rada, zapošljavanja I socijalne politike. Dogovoreno je da do kraja juna meseca, svi učesnici socijalnog dijaloga predlože svoje predstavnike (predstavnici izvršne vlasti 3 predstavnika + 3 zamene, predstavnici Unije poslodavaca Vojvodine-Subotica 3 predstavnika + 3 zamene i predsatvnici SSS Subotice 3 predstavnika+ 3 zamene) pri čemu bi Socijalno-ekonomski savet započeo svoj rad.
Takođe, s obzirom na privrednu problematiku, utvđeno je da će se u Socijalno-ekonomskom savetu obrazovati I radne grupe koje će razmatrati određenu delatnost i probleme u tom sektoru i predlagati predstavnicima vlasti mere za poboljšanje.
Predstavnici Unije poslodavaca Vojvodine posetili su I Generalni konzulat Republike Hrvatske u Subotici, kao nastavak saradnje započete na sastanku Hrvatskog poslovnog kluba I Unije poslodavaca Vojvodine 16. maja u Sremskim Karlovcima.

 

 

Sremski Karlovci, 16. maj 2013. godine - UPV I HPK

ODRŽAN  SUSRET  UNIJE  POSLODAVACA  VOJVODINE  I
HRVATSKOG POSLOVNOG  KLUBA


Picture 153-sajt 1U prostorijama Fakulteta za menadžment u Sremskim Karlovcima održan je sastanak poslodavaca okupljenih u Uniji poslodavaca Vojvodine i Hrvatskom poslovnom klubu. Cilj sastanka bio je upoznavanje naših organizacija i članova i sagledavanje mogućnosti i područja za dalju saradnju, razmena informacija, iskustava i ideja između privrednih subjekata koji deluju u Republici Srbiji, razvoj ekonomske saradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije, dogovor o budućim zajedničkim projektima…

Uniju poslodavaca Vojvodine predstavljali su predsednik Stanko Krstin, predsednik Skupštine i vlasnik Fakulteta za menadžment prof.dr Dušan Ristić, članovi Upravnog odbora i drugi predstavnici preduzetnika Vojvodine i kompanija iz raznih delatnosti, kao i stručna služba Unije.

Hrvatski poslovni klub predstavljali su predsednik Mirko Babić (Badel 1862) i brojni poslodavci velikih hrvatskih kompanija koje posluju u Srbiji. Kao gosti prisustvovali su: ambasador Republike Hrvatske u Srbiji - gospodin Željko Kuprešak, generalni konzul Republike Hrvatske u Srbiji - gospodin Dragan Đurić, direktor predstavništva Hrvatske gospodarske komore u Srbiji – gospodin Goran Masnec, Svetlana Božinović - ekonomski savetnik i Pavica Pirija - ministar savetnik.Hrvatski poslovni klub osnovan je 13.1.2006. godine, na inicijativu Predstavništva Hrvatske gospodarske komore u Srbiji. Članovi Kluba su srpske i hrvatske kompanije zainteresovane za međusobnu saradnju, a cilj je da se obuhvati sve hrvatske kompanije-ćerke koje posluju u Republici Srbiji i svojim aktivnim učešćem doprinosu radu Kluba i daljem razvoju i unapređenju ekonomske saradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije u celini. Cilj Kluba je osnivanje foruma za razmenu informacija, iskustava i ideja između privrednih subjekata koji deluju u Republici Srbiji, razvoj ekonomske saradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije, naročito putem podsticanja trgovine, investicija i međudržavne  saradnje.

Prijateljska atmosfera i konstruktivni razgovori dokazali su da biznis ne priznaje granice! Privredna saradnja i razvoj su u našem fokusu, a ne politika – za koju smatramo da treba da bude servis privrede, i u službi unapređenja privrednog ambijenta.

Gospodin Đurić, generalni konzul Republike Hrvatske je podržao saradnju dve organizacije poželevši im perspektivu i uspeh kao i proširenje saradnje i na druge regione Dunavskog sliva.

Poslodavci Unije poslodavaca Vojvodine su iskazali zainteresovanost za zajedničko učešće u regionalnim projektima, ustanovljenje Biznis linka, kao i za podelu iskustava Hrvatske u pristpanju Evropskoj uniji, pogotovo u oblasti poljoprivrede.

Naš krajnji cilj je razvoj regionalne saradnje i potpisivanje Sporazuma o saradnji, gde bi se utvrdili pravci daljih aktivnosti i mogućnosti za realizaciju zajedničkih projekata.
Posle sastanka, prisutni su posetili Muzej pčelarstva i vinariju Živanović u Sremskim Karlovcima, gde su se upoznali sa tradicijom proizvodnje meda i vina u ovim  krajevima.                                                                                                                        

Picture 142-sajt 2     Picture 130-sajt 3

 

 

Najave događaja