Aktivnosti

Projekat 2016

IZGRADNJA PARTNERSTVA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE OTPADOM

 

Projekat „Izgradnja partnerstva za odgovorno upravljanje otpadom“ realizovao je savez udruženja „Mladi rade“ (koji okuplja sedam vojvođanskih NVO) u partnerstvu sa Unijom poslodavaca Vojvodine, četiri osnovne škole: „Sveti Sava“  iz Kikinde, „Vasa Stajić“  iz Novog Sada, „Jovan Cvijić“ Iz Zrenjanina i „Sever Đurkić“  i Bečeja, i tri kompanije: Eko hemik  iz Novog Sada, Scan metals iz Temerina i SCT Cert iz Kikinde. U projekat se uključilo i desetoro mladih stučnjaka/inja – aktivista/kinja i studenta/kinja fakulteta zaštite životne sredine i srodnih disciplina.

Projekat je podržalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine na Javnom konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016. godini. Na ovom Konkursu, od nekoliko desetina prispelih projektnih predloga naš je ocenjen kao najbolji i to je pred projektni tim postavilo obavezu da ocenu opravda i tokom realizacije projektnih aktivnosti.
U odabiru aktivnosti tim se rukovodio principima Tematske strategije EU o otpadu koja afirmiše smanjenje količine otpada i uvođenje čistije tehnologija i inicira kampanje širenja javne svesti kao i aktuelnom Strategijom o upravljanju otpadom Republike Srbije.
Projektne aktivnosti trajale su od 1. septembra do 30. novembra 2016. godine.

Generalni cilj projekta bio je da kroz informisanje i edukaciju doprinese izgradnji odgovornosti za postupanje sa otpadom i povezivanju različitih aktera u zajednici - privrednih subjekata, stručnjaka, OCD i građana (pre svega dece i mladih). Ključne aktivnosti u radu sa obe grupe bile su: informisanje, edukacija i praktičan rad u upravljanju otpadom.

Info sesije namenjene predstavnicima kompanija, ali i drugim lokalnih akterima koordinirala je Unija poslodavaca Vojvodine, a stručni deo programa realizovao je tim Eko hemik-a. U sedam gradova: Novom Sadu, Vršcu, Zrenjaninu, Rumi, Staroj Pazovi, Subotici i Kikindi, realizovano je sedam događaja kojima je prisustvovalo više od 230 učesnika/ca. Privrednici su bili vrlo zainteresovani za održavanje tematskih sesija gde im se konrektno i na precizan način pružaju informacije o načinima rešavanja problema sa kojima se svakodnevno sreću u oblasti upravljanja otpadom.

Edukativne radionice pod nazivom „Stvarno, a šta ćemo s otpadom - deset pitanja i odgovora o otpadu“ obuhvatile su preko 1200 đaka i nastavnika u četiri škole. Završnu aktivnost u radu sa decom predstavljalo je prikupljanje električnog i elektronskog otpada. U nju su se pored učenika/ca i osoblja škole uključila dva operatera - Scan metals i S.C.T. CERT.

Rezime sprovedenih aktivnosti nalaze se u News letteru.
Vidimo se u nastavku projekta „„Izgradnja partnerstva za odgovorno upravljanje otpadom“, 2017. godine!

 

time line 2

 

 

Srpski Itebej, 27. maj 2016. godine

IV SKUPŠTINA UNIJE POSLODAVACA VOJVODINE
ZAHTEV ZA PRIVREDNE REFORME

 

092-smallGodišnja Skupština Unije poslodavaca Vojvodine održana je 27. maja na Mrkšićevim salašima u Srpskom Itebeju. Domaćin je bila UPS-poslodavci Zrenjanina. U prisustvu velikog broja privrednika - članova Skupštine, kao i gostiju, usvojeni su godišnji izveštaji i planovi, imenovan je za novi mandatni period potpredsednik UPV za Srem - Vladimir Lalošević. Članovima Skupštine predstavili su se članovi Unije, koji nude određene usluge i pomoć u radu privrednika – Advokatska kancelarija Tomislav Šunjka iz Novog Sada, ’’Billans International’’ doo iz Novog Sada i ’’Fidmax’’ doo iz Novih Banovaca.
Gosti Unije poslodavaca Vojvodine na Skupštini bili su: predsednik Unije poslodavaca Srbije – Nebojša Atanacković, načelnik Srednjobanatskog upravnog okruga – Dušan Šijan, sekretarke republičkog i pokrajinskog Socijalno-ekonomskog saveta – Čedanka Andrić i Milina Tušjak, sekretar Saveza samostalnih sindikata Vojvodine – Tomislav Stajić, Maja Sokic Heeder – zamenica direktorke Agencije za regionalni razvoj APV, kao i brojni privrednici.
Unija poslodavaca Vojvodine je predstavila zahteve privrede za neophodnim reformama, kao i inicijativu za proglašenje DECENIJE PREDUZETNIŠTVA I INOVACIJA. Da bi privreda bila uspešna, potreban joj je stabilan, transparentan i moderan privredni ambijent. Za njegovo stvaranje potrebno je sledeće:
-    Napuštanje dvovalutnog sistema (ili realan kurs dinara, ili prelazak na evro), tj. zabrana zaključivanja ugovora o kreditima u dinarskim iznosima sa valutnom klauzulom i suspenzija primene valutne klauzule u ranije zaključenim kreditnim ugovorima (u Zakonu o deviznom poslovanju u članu 2. brisala bi se tačka 24. u kojoj je definicija valutne klauzule i na taj način bi taj institut nestao iz našeg pravnog sistema.)
-    Ograničavanje visine kamata (prosečna kamatna stopa u Srbiji je najviša u Evropi)
-    Likvidnost države (da bi Srbija bila likvidna kao država, ona mora u opticaju imati tačno određeni iznos novčanih sredstava, u odnosu na postojeći BDP. Statistički posmatrano, to znači da bi u Srbiji trebalo da bude 17 – 18 mlrd € u opticaju, a trenutno je u opticaju samo jedna trećina potrebnih novčanih sredstava, tačnije – 5 – 6 mlrd €.)
-    Saniranje bankarskog sistema, ne na teret privrede (više od 25% plasiranih kredita je nenaplativo, po nezvaničnim podacima taj procenat je blizu 50%)
-    Stvaranje uslova za podizanje proizvodnje (nosioci investiranja treba da budu domaći investitori, ali oni to ne mogu biti sve dok ne promenimo kamatnu i kreditnu politiku. Moramo graditi nove fabrike-preradjiva;ke kapacitete, farme, voćnjake i povrtnjake... Vojvodini je potreban razvoj sela i poljoprivrede.)
-    Osnivanje nove Investicione banke ili Banke za obnovu i razvoj
-    Smanjenje opterećenja privrede:
o    smanjenje opterećenja na zarade na 40%
o    naplata PDVa po naplaćenom potraživanju
o    vraćanje ranije mogućnosti smanjenja poreza na dobit ukoliko se koristi za novu opremu i investicije,
o    ne dozvoliti povećanje poreza na imovinu za privredu
o    smanjenje i transparentnost fiskalnih i parafiskalnih opterećenja
o    smanjenje cena komunalnih usluga za pravna lica
o    realna kaznena politika...
-    Razvoj socijalnog dijaloga (da predstavnici socijalnih partnera iz lokalnih Socijalno-ekonomskih saveta dobiju pravo na „prazne“ stolice (prisustvo sa pravom diskusije ali bez prava glasa, uz blagovremene pozive i dostavljanje materijala) na sednicama opštinskih (gradskih) veća  i sednicama skupština opština, kada su na programu teme koje se tiču privrede; da svi zakoni, pre njihovog usvajanja, budu razmatrani na sednicama Socijalno-ekonomskih saveta, pri čemu bi poslodavci imali mogućnost da daju svoje mišljenje na iste; da svaki zakon u proceduri, pre njegovog donošenja, treba da ima ANALIZU FISKALNIH OBAVEZA za pravne subjekte na koje se odnosi.
-    Izmena člana 80. Zakona o privrednim društvima, u kojem stoji da preduzetnik odgovara celokupnom svojom imovinom, tražimo izjednačavanje sa doo.
-    Propisivanje obaveznog  toplog obroka – utvrđivanje njegovog tačnog iznosa, uz ukidanje poreza i doprinosa za topli obrok – da topli obrok nema karakter zarade, a da se proporcionalno poveća minimalna zarada.
-    Zaštita najugroženijih radnika – utvrđivanje minimalne zarade po delatnostima, pri čemu bi najmanje oporezovana zarada bila u najugroženijim delatnostima
-    Subvencije u novcu su podloga za špekulacije i korupciju, o velikim iznosima odlučuje mali broj ljudi. Obezbediti GENERALNO SMANJENJE OPTEREĆENJA PRIVREDE za sve postojeće privredne subjekte,  a uvesti ’’nematerijalne’’ subvencije – subvencije u savremenim mašinama, poslovnom prostoru, znanju, standardima, podrška inovacijama…

Suočavamo se sa mnogo zatvorenih fabrika i poljoprivrednih gazdinstava, osiromašenim selom, sa novom armijom nezaposlenih. Iluzija da zaduživanjem, bez podizanja sopstvene industrije i poljoprivrede, možemo postati bogato društvo donela nam je siromaštvo. Decenijama je stvaran neodrživ ekonomski sistem koji se ne može popraviti. Srbiji treba nov ekonomski sistem jer popravka postojećeg ne pomaže. Iz tog razloga Skupština Unije poslodavaca Vojvodine traži proglašenje DECENIJE PREDUZETNIŠTVA I INOVACIJA i obezbeđenje uslova koji privredi Srbije mogu doneti preko potrebne VISOKE STOPE RASTA.

065- small    246-small

 

 

Novi Sad, 10. mart 2016.

Radionice ''POKRENI SE''

 

Unija poslodavaca Vojvodine sarađuje sa udruženjam ''Vera Ljubav Nada'' na projektu „FORMIRANJE SOCIJALNOG PREDUZEĆA SODARA – FILIPUS“. Projekat je podržan od Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Grada Novog Sada i mnogih koji su prepoznali značaj projektne ideje i svrhu i misiju osnivanja ovog socijalnog preduzeća.


Predsednik i direktorica održali su prvu od četiri radionice o preduzetništvu sa ciljem da se na slikovit način i način prilagođen mladima sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom – približi sam pojam preduzetništva, ugovora, zapošljavanja, ponašanja na poslu, komunikacija sa poslodavcima i klijentima i sl.

 

Radionica je održana u SOŠO „Milan Petrović“.                                            

IMG 4153 small

     IMG 4159 small           

                                                                                                                                          

Novi Sad, 09. mart 2016.

Unija poslodavaca Vojvodine dobitnik je plakete "DOBAR KOMŠIJA''

 

Plaketu "DOBAR KOMŠIJA" za aktivno uključivanje u akciju ‘’RECIKLIRAM I POMAŽEM’’ predsedniku Unije poslodavaca Vojvodine je uručio predsednik udruženja ‘’Komšija’’ – Svetozar Jovičić.
Akciju ‘’RECIKLIRAM I POMAŽEM’’ zajednički realizuju UPV i ‘’Komšija’’, sa ciljem prikupljanja otpada od privrednih subjekata i preduzetnika i njegovom predajom na reciklažu, a sva prikupljena sredstva upućuju se u humanitarne svrhe – za pomoć deci.
‘’Komšija’’ preuzima otpad direktno u firmi, daje svu potrebnu dokumentaciju o kretanju otpada (u skladu sa Zakonom) i odnosi otpad na reciklažu. Ovim je značajno za poslodavce uprošćena i ubrzana sama procedura predaje otpada, a činjenica da akcija ima humanitarni karakter još više doprinosi njenom značaju.
Sa akcijom ‘’RECIKLIRAM I POMAŽEM’’ Unija i ‘’Komšija’’ nastaviće i u budućnosti, u skladu sa potpisanim Sporazumom o saradnji naše dve organizacije.

DSC 0058 small   IMG 20160309 133051 small

 

 

Akcija velikog čišćenja

SPOJITE LEPO I KORISNO KROZ AKCIJU
“RECIKLIRAM I POMAŽEM”!!!

Poštovani poslodavci,

predajte Vaš otpad na reciklažu pozivanjem broja 064/310 13 15 i na taj način pomozite nekom mališanu kojem je pomoć neophodna!

Prema važećim zakonima Republike Srbije, sva pravna lica su dužna da reciklabilni otpad predaju ovlašćenim reciklerima i da za to dobiju potvrdu koju po potrebi prikazuju inspekciji.

Imajući u vidu činjenicu da bi svaka firma morala da sklapa ugovore sa velikim brojem reciklerskih kuća (posebno za svaku vrstu otpada) nudimo Vam mogućnost da sav Vaš otpad predate “Komšijama” koji taj otpad dalje prosleđuju eminentnim reciklerskim kućama sa kojima sarađuju.

Prednosti ove saradnje su da sav Vaš otpad UG ‘’Komšija’’ preuzima na Vašoj adresi, što Vam olakšava funkcionisanje jer je ‘’Komšija’’ u mogućnosti da preuzme i manje količine u kratkom roku (velike reciklerske kuće dolaze samo po veće količine jedne vrste otpada ili Vi morate sami da organizujete prevoz), poseduju dozvolu za preuzimanje svih vrsta opasnog i neopasnog otpada što smanjuje potrebnu papirologiju (od UG ‘’Komšija’’ odmah dobijate potvrdu za sav otpad koji ste predali), a pored toga, prihod od otpada koji ste predali biće upotrebljen za pomoć deci kojima je ta pomoć stvarno neophodna.

Novac će biti uplaćivan na poseban račun čime se obezbeđuje transparentnost, a odluke o nameni ovog novca donosiće mešovita komisija sačinjena od članova UG “Komšija” i Unije poslodavaca Vojvodine.

Rešite lako i jednostavno problem Vašeg otpada, a ujedno budite humani!

“Komšije” preuzimaju:

- Papirni otpad - karton, novinski papir, arhivu
- Plastični otpad – PET ambalažu, okiten creva, PVC vodovodne cevi...
- Metalni otpad – sve vrste otpadnog metala
- Električni i elektronski otpad – sve uređaje koji su radili na struju
- Sijalični otpad
- Automobilske gume
- Stakleni otpad

Baner-smallSve dodatne informacije možete dobiti na: 064/310 13 15 ili putem e-mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , kao i od stručne službe UPV (021/66-21-944, 064/64-27-721, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. )

Više o aktivnostima UG ‘’Komšija’’: http://nebacajrecikliraj.blogspot.rs/ i na Facebook strani https://www.facebook.com/KomsijaPetrovaradin/

 

 

 

 

Najave događaja