Aktivnosti

Srpski Itebej, 27. maj 2016. godine

IV SKUPŠTINA UNIJE POSLODAVACA VOJVODINE
ZAHTEV ZA PRIVREDNE REFORME

 

092-smallGodišnja Skupština Unije poslodavaca Vojvodine održana je 27. maja na Mrkšićevim salašima u Srpskom Itebeju. Domaćin je bila UPS-poslodavci Zrenjanina. U prisustvu velikog broja privrednika - članova Skupštine, kao i gostiju, usvojeni su godišnji izveštaji i planovi, imenovan je za novi mandatni period potpredsednik UPV za Srem - Vladimir Lalošević. Članovima Skupštine predstavili su se članovi Unije, koji nude određene usluge i pomoć u radu privrednika – Advokatska kancelarija Tomislav Šunjka iz Novog Sada, ’’Billans International’’ doo iz Novog Sada i ’’Fidmax’’ doo iz Novih Banovaca.
Gosti Unije poslodavaca Vojvodine na Skupštini bili su: predsednik Unije poslodavaca Srbije – Nebojša Atanacković, načelnik Srednjobanatskog upravnog okruga – Dušan Šijan, sekretarke republičkog i pokrajinskog Socijalno-ekonomskog saveta – Čedanka Andrić i Milina Tušjak, sekretar Saveza samostalnih sindikata Vojvodine – Tomislav Stajić, Maja Sokic Heeder – zamenica direktorke Agencije za regionalni razvoj APV, kao i brojni privrednici.
Unija poslodavaca Vojvodine je predstavila zahteve privrede za neophodnim reformama, kao i inicijativu za proglašenje DECENIJE PREDUZETNIŠTVA I INOVACIJA. Da bi privreda bila uspešna, potreban joj je stabilan, transparentan i moderan privredni ambijent. Za njegovo stvaranje potrebno je sledeće:
-    Napuštanje dvovalutnog sistema (ili realan kurs dinara, ili prelazak na evro), tj. zabrana zaključivanja ugovora o kreditima u dinarskim iznosima sa valutnom klauzulom i suspenzija primene valutne klauzule u ranije zaključenim kreditnim ugovorima (u Zakonu o deviznom poslovanju u članu 2. brisala bi se tačka 24. u kojoj je definicija valutne klauzule i na taj način bi taj institut nestao iz našeg pravnog sistema.)
-    Ograničavanje visine kamata (prosečna kamatna stopa u Srbiji je najviša u Evropi)
-    Likvidnost države (da bi Srbija bila likvidna kao država, ona mora u opticaju imati tačno određeni iznos novčanih sredstava, u odnosu na postojeći BDP. Statistički posmatrano, to znači da bi u Srbiji trebalo da bude 17 – 18 mlrd € u opticaju, a trenutno je u opticaju samo jedna trećina potrebnih novčanih sredstava, tačnije – 5 – 6 mlrd €.)
-    Saniranje bankarskog sistema, ne na teret privrede (više od 25% plasiranih kredita je nenaplativo, po nezvaničnim podacima taj procenat je blizu 50%)
-    Stvaranje uslova za podizanje proizvodnje (nosioci investiranja treba da budu domaći investitori, ali oni to ne mogu biti sve dok ne promenimo kamatnu i kreditnu politiku. Moramo graditi nove fabrike-preradjiva;ke kapacitete, farme, voćnjake i povrtnjake... Vojvodini je potreban razvoj sela i poljoprivrede.)
-    Osnivanje nove Investicione banke ili Banke za obnovu i razvoj
-    Smanjenje opterećenja privrede:
o    smanjenje opterećenja na zarade na 40%
o    naplata PDVa po naplaćenom potraživanju
o    vraćanje ranije mogućnosti smanjenja poreza na dobit ukoliko se koristi za novu opremu i investicije,
o    ne dozvoliti povećanje poreza na imovinu za privredu
o    smanjenje i transparentnost fiskalnih i parafiskalnih opterećenja
o    smanjenje cena komunalnih usluga za pravna lica
o    realna kaznena politika...
-    Razvoj socijalnog dijaloga (da predstavnici socijalnih partnera iz lokalnih Socijalno-ekonomskih saveta dobiju pravo na „prazne“ stolice (prisustvo sa pravom diskusije ali bez prava glasa, uz blagovremene pozive i dostavljanje materijala) na sednicama opštinskih (gradskih) veća  i sednicama skupština opština, kada su na programu teme koje se tiču privrede; da svi zakoni, pre njihovog usvajanja, budu razmatrani na sednicama Socijalno-ekonomskih saveta, pri čemu bi poslodavci imali mogućnost da daju svoje mišljenje na iste; da svaki zakon u proceduri, pre njegovog donošenja, treba da ima ANALIZU FISKALNIH OBAVEZA za pravne subjekte na koje se odnosi.
-    Izmena člana 80. Zakona o privrednim društvima, u kojem stoji da preduzetnik odgovara celokupnom svojom imovinom, tražimo izjednačavanje sa doo.
-    Propisivanje obaveznog  toplog obroka – utvrđivanje njegovog tačnog iznosa, uz ukidanje poreza i doprinosa za topli obrok – da topli obrok nema karakter zarade, a da se proporcionalno poveća minimalna zarada.
-    Zaštita najugroženijih radnika – utvrđivanje minimalne zarade po delatnostima, pri čemu bi najmanje oporezovana zarada bila u najugroženijim delatnostima
-    Subvencije u novcu su podloga za špekulacije i korupciju, o velikim iznosima odlučuje mali broj ljudi. Obezbediti GENERALNO SMANJENJE OPTEREĆENJA PRIVREDE za sve postojeće privredne subjekte,  a uvesti ’’nematerijalne’’ subvencije – subvencije u savremenim mašinama, poslovnom prostoru, znanju, standardima, podrška inovacijama…

Suočavamo se sa mnogo zatvorenih fabrika i poljoprivrednih gazdinstava, osiromašenim selom, sa novom armijom nezaposlenih. Iluzija da zaduživanjem, bez podizanja sopstvene industrije i poljoprivrede, možemo postati bogato društvo donela nam je siromaštvo. Decenijama je stvaran neodrživ ekonomski sistem koji se ne može popraviti. Srbiji treba nov ekonomski sistem jer popravka postojećeg ne pomaže. Iz tog razloga Skupština Unije poslodavaca Vojvodine traži proglašenje DECENIJE PREDUZETNIŠTVA I INOVACIJA i obezbeđenje uslova koji privredi Srbije mogu doneti preko potrebne VISOKE STOPE RASTA.

065- small    246-small

 

 

Najave događaja