Aktivnosti

Projekat 2016

IZGRADNJA PARTNERSTVA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE OTPADOM

 

Projekat „Izgradnja partnerstva za odgovorno upravljanje otpadom“ realizovao je savez udruženja „Mladi rade“ (koji okuplja sedam vojvođanskih NVO) u partnerstvu sa Unijom poslodavaca Vojvodine, četiri osnovne škole: „Sveti Sava“  iz Kikinde, „Vasa Stajić“  iz Novog Sada, „Jovan Cvijić“ Iz Zrenjanina i „Sever Đurkić“  i Bečeja, i tri kompanije: Eko hemik  iz Novog Sada, Scan metals iz Temerina i SCT Cert iz Kikinde. U projekat se uključilo i desetoro mladih stučnjaka/inja – aktivista/kinja i studenta/kinja fakulteta zaštite životne sredine i srodnih disciplina.

Projekat je podržalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine na Javnom konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016. godini. Na ovom Konkursu, od nekoliko desetina prispelih projektnih predloga naš je ocenjen kao najbolji i to je pred projektni tim postavilo obavezu da ocenu opravda i tokom realizacije projektnih aktivnosti.
U odabiru aktivnosti tim se rukovodio principima Tematske strategije EU o otpadu koja afirmiše smanjenje količine otpada i uvođenje čistije tehnologija i inicira kampanje širenja javne svesti kao i aktuelnom Strategijom o upravljanju otpadom Republike Srbije.
Projektne aktivnosti trajale su od 1. septembra do 30. novembra 2016. godine.

Generalni cilj projekta bio je da kroz informisanje i edukaciju doprinese izgradnji odgovornosti za postupanje sa otpadom i povezivanju različitih aktera u zajednici - privrednih subjekata, stručnjaka, OCD i građana (pre svega dece i mladih). Ključne aktivnosti u radu sa obe grupe bile su: informisanje, edukacija i praktičan rad u upravljanju otpadom.

Info sesije namenjene predstavnicima kompanija, ali i drugim lokalnih akterima koordinirala je Unija poslodavaca Vojvodine, a stručni deo programa realizovao je tim Eko hemik-a. U sedam gradova: Novom Sadu, Vršcu, Zrenjaninu, Rumi, Staroj Pazovi, Subotici i Kikindi, realizovano je sedam događaja kojima je prisustvovalo više od 230 učesnika/ca. Privrednici su bili vrlo zainteresovani za održavanje tematskih sesija gde im se konrektno i na precizan način pružaju informacije o načinima rešavanja problema sa kojima se svakodnevno sreću u oblasti upravljanja otpadom.

Edukativne radionice pod nazivom „Stvarno, a šta ćemo s otpadom - deset pitanja i odgovora o otpadu“ obuhvatile su preko 1200 đaka i nastavnika u četiri škole. Završnu aktivnost u radu sa decom predstavljalo je prikupljanje električnog i elektronskog otpada. U nju su se pored učenika/ca i osoblja škole uključila dva operatera - Scan metals i S.C.T. CERT.

Rezime sprovedenih aktivnosti nalaze se u News letteru.
Vidimo se u nastavku projekta „„Izgradnja partnerstva za odgovorno upravljanje otpadom“, 2017. godine!

 

time line 2

 

 

Najave događaja