Aktivnosti

Započet projekat SENVIBE

PROJEKAT SENVIBE ZA STRATEŠKA UNAPREĐENjA U OBLASTI BUKE I VIBRACIJA

 

naslovnaU Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, 20. i 21. novembra 2018. godine održan je inicijalni sastanak Erazmus+ projekta SENVIBE (Strengthening Educational Capacities by Building Competences and Cooperation in the Feld of Noise and Vibration Engineering), u čijem fokusu je unapređenje kapaciteta u oblasti buke i vibracija. U projektu učestvuje 11 partnerskih institucija iz zemlje i inostranstva, a koordinator projekta je Univerzitet u Novom Sadu.

U osnovi projekat SENVIBE su strateška unapređenja i investicije u oblasti buke i vibracija. Projekat je motivisan Poglavljem 27 pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, koje je posvećeno temama u oblasti životne sredine, u kojoj su potrebna strateška ulaganja, unapređenja i investicije. Ovim projektom je prvi put u Srbiji planirano uvođenje novog master programa iz vibro-akustike, a predviđena je i modernizacija studijskih programa za školovanje budućih inženjera različitih struka, kao i uvođenje kurseva za celoživotno učenje u oblasti buke i vibracija. Pored toga, planirano je da Univerzitet u Novom Sadu prvi put u svojoj istoriji dobije moderne laboratorije iz oblasti buke i vibracija vredne 140.000 evra.

Moderator inicijalnog sastanka projekta, održanog u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, bila je prof. dr Ivana Kovačić, rukovodilac projekta SENVIBE. U uvodnom delu skupa, prisutne je u ime Univerziteta u Novom Sadu pozdravio rektor prof. dr Dejan Jakšić. Učesnike skupa takođe je pozdravila Marina Furtula, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Sastanku je takođe prisustvovao prorektor za nauku prof. dr Stevan Stankovski, kao i predstavnici partnerskih institucija u projektu.

Projekat SENVIBE se realizuje u okviru Erazmus+ akcije za unapređenje kapaciteta visokoškolskog obrazovanja i jedan je od četiri nova Erazmus+ projekta u kojima Univerzitet u Novom Sadu ima ulogu koordinatora, pored još osam novih projekata u kojima će učestvovati kao partner u realizaciji. Reč je ukupno 12 novih projekata koji su odobreni Univerzitetu u Novom Sadu na osnovu objavljenih rezultata Erazmus+ konkursa za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju i strateških partnerstava za 2018. godinu.

 

O projekatu SENVIBE

 

senvibe logo resizeProjekat Strengthening Educational Capacities by Building Competences and Cooperation in the Feld of Noise and Vibration Engineering – SENVIBE je motivisan Poglavljem 27 iz pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, koje je posvećeno životnoj sredini i sadrži alarmantnu ocenu da „u oblasti buke nije napravljen nikakav napredak, te su potrebna strateška ulaganja, unapređenja i investicije“. Upravo su strateška unapređenja i investicije u oblasti buke i vibracija ono što predstavlja srž projekta SENVIBE, koji u svom konzorcijumu okuplja 11 partnerskih institucija. Konzorcijum, pored Univerziteta u Novom Sadu, uključuje još tri univerziteta iz Srbije: Univerzitet u Nišu, Univerzitet iz Kragujevcu i Univerzitet Edukons, kao i dva univerziteta iz inostranstva, iz Velike Britanije i Švedske. U konzorcijumu su i neakademski partneri: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Unija poslodavaca Vojvodine i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad. Pridruženi partneri su Privredna komora Srbije i Društvo mladih akustičara.

Projekat će trajati naredne tri godine, a podizanje kapaciteta iz oblasti buke i vibracija se očekuje kroz:

modernizaciju i uvođenje novih modula i predmeta iz ove oblasti na studijama mašinstva, građevinarstva, saobraćaja, elektrotehnike, inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu u cilju bolje edukacije inženjera ovih struka po pitanju buke i vibracija u životnoj i radnoj sredini;
novi master program iz vibro-akustike, koji se po prvi put uvodi u Srbiji;
kurseve za celoživotno učenje iz oblasti buke i vibracija, koji će se sprovoditi u celoj zemlji za zainteresovane subjekte;
jedinstvenu jedinicu (No&Vib Hub), koja će omogućiti saradnju između akademskih i neakademskih institucija u ovoj oblasti po pitanju organizacije prakse za studente i njihov rad na relevantnim praktičnim problemima, kao i za podizanje svesti šire zajednice po pitanju buke i vibracija u životnoj i radnoj sredini.
Koordinator projekta je Univerzitet u Novom Sadu, a rukovodilac projekta prof. dr Ivana Kovačić sa Fakulteta tehničkih nauka. Ovim projektom je predviđeno da Univerzitet u Novom Sadu po prvi put u svojoj istoriji dobije moderne laboratorije iz oblasti buke i vibracija vredne 140.000 evra.

 

Preuzeto sa www.uns.ac.rs 

 

 

Najave događaja