Aktivnosti

VIP fond i UPV

IMG 0979-smallDana 9. juna ove godine, održan je sastanak rukovodstva Unije poslodavaca Vojvodine sa direktorkom Fonda za podršku investicija  u Vojvodini -VIP, Emilijom Stefanović.

Organizacije su razmenile informacije o dosadašnjem radu, kao i trenutnim i planiranim aktivnostima pri čemu je utvrđen veliki broj dodirnih tačaka i potreba za saradnjom.

Razgovarano je o potrebi saradnje ove dve institucije u  oblastima:

- povezivanja  privrednih subjekata regiona Vojvodine sa privrednim subjektima regija sa kojima APV ima potpisanu saradnju,

- informisanja Fonda o kretanjima i stanju u realnom sektoru  po određenim privrednim granama,

- zajedničkog učešća u projektima sa temama povezivanja privreda različitih regiona, analiza uslova poslovanja, edukacije privrednika....

- analize i poboljšanja investicione klime

- zajedničkog organizovanja i učešća na skupovima koji se tiču privredne problematike i privlačenja investicija u APV,

- korišćenja baze lokacija – potencijalnih greenfield i brownfield investicija.....

- podrška razvoju preduzetništva

S obzirom na veliki broj zajedničkih aktivnosti, dogovoreno je i potpisivanje sporazuma o saradnji ove dve institucije u narednom periodu.

 

 

Najave događaja