Vesti

Vesti

AKTUELNI KONKURSI

GARANCIJSKI FOND APV - Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama. BANKE PARTNERI SU:
- BANCA INTESA AD Beograd
- AIK BANKA AD Niš
- CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad
http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-opreme-mikro-malim-i-srednjim-privrednim-drustvima-preduzetnicima-i-zemljoradnickim-zadrugama/

--------------------------------------------------------------------

Razvojna agencija Srbije (RAS) - Javni poziv - Mentoring za MMSP i zadruge – ROK: 21. Jun 2016. godine - http://rda-backa.rs/konkursi/133-javni-poziv-mentoring-za-mmsp-i-zadruge (Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i menadžmenti mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.)

 

-----------------------------------------------------------------------
Nemački investicioni fond (Foundcenter Investment) pozivaju sve zainteresovane koji imaju dobre biznis ideje da se do 1. jula 2016. godine prijave na konkurs „CATCH Pitch Challenge“ koji je raspisao Fond. Najkreativnije ideje i timovi imaće priliku da osvoje direktne investicije u iznosu do milion evra. Prijavljivanje je omogućeno preko sajta www.foundcenter.com/catch

 

----------------------------------------------------------------------
Razvojna agencija Srbije (RAS) - Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika – ROK:  08. Jul 2016. godine - http://rda-backa.rs/konkursi/130-javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podrske-daljem-razvoju-mmsp-i-preduzetnika

 

----------------------------------------------------------------------
Ministarstvo privrede - COSME Javni poziv za unapređenje pristupa malih i srednjih preduzeća javnim nabavkama. ROK: 28. Jul 2016. godine - http://www.privreda.gov.rs/cosme-javni-poziv-za-unapredjenje-pristupa-malih-i-srednjih-preduzeca-javnim-nabavkama/ (Cilj javnog poziva je da doprinese unapređenju učešća malih i srednjih preduzeća u tenderima, posebno međunarodnim, a kroz aktivnosti posredničkih organizacija, koje treba da pruže podršku malim i srednjim preuzećima prilikom učešća u javnim nabavkama.)

 

----------------------------------------------------------------------
Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia – ROK: 26. avgust 2016. godine - http://www.rda-backa.rs/konkursi/42-interreg-ipa-cbc-hungary-serbia (Poboljšanje prekograničnih sistema upravljanja vodama i prevencija rizika; Smanjivanje uskih grla u pograničnom prometu proizvoda I usluga; Podsticanje turizma i saradnja u oblasti kulturnog nasleđa)

 

----------------------------------------------------------------------
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo - Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine u 2016.godini – ROK: 30. septembar 2016. godine - http://www.rda-backa.rs/konkursi/36-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-investicija-u-fizicka-sredstva-poljoprivrednih-gazdinstava-na-teritoriji-ap-vojvodine-u-2016-godini

 

----------------------------------------------------------------------
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo - Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2016. godini – ROK: 30. septembar 2016. godine - http://www.rda-backa.rs/konkursi/35-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-za-opremanje-stocarskih-farmi-u-ap-vojvodini-u-2016-godini

 

---------------------------------------------------------------------
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija - Javni konkurs za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije u Republici Srbiji u 2016. godini – ROK: 25. novembar 2016. godine - http://www.rda-backa.rs/konkursi/37-javni-konkurs-za-dodelu-start-ap-i-inovativnih-kredita-privrednim-subjektima-u-oblasti-informaciono-komunikacione-tehnologije-u-republici-srbiji-u-2016-godini

 

---------------------------------------------------------------------
Razvojna agencija Srbije (RAS) - Javni poziv za finansijsku podršku poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi - ROK: 31. novembar 2016. - http://www.rda-backa.rs/konkursi/53-javni-poziv-za-finansijsku-podrsku-poslovnoj-institucionalnoj-infrastrukturi (Program podržava najbolje projekte koji za cilj imaju razvoj privrednih subjekata zasnovan na znanju, inovativnosti, konkurentnosti, poslovnom udruživanju, a koji treba da stvore snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSP i da značajno doprinesu poboljšanju životnog standarda u Republici Srbiji.)

 

--------------------------------------------------------------------
Sekretarijat za nauku I tehnološki razvoj - Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini - ROK 01. decembar 2016. godine - http://apv-nauka.ns.ac.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=190%3Akonkurs-za-sufinansiranje-pogona-za-primenu-novih-tehnologija-u-ap-vojvodini&catid=2%3Ajavni-pozivi&Itemid=14

 

--------------------------------------------------------------------
Nacionalna služba za zapošljavanje -  Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva – ROK 31. decembar 2016. godine - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_subvenciju_zarade_za_osobe_sa_invaliditetom_bez_radnog_iskustva.cid25069?page=1

 

-------------------------------------------------------------------
Nacionalna služba za zapošljavanje -  Javni konkurs  za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima – ROK 31. decembar 2016. godine - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_refundaciju_tro_kova_podr_ke_osobama_sa_invaliditetom_koje_se_zapo_ljavaju_pod_posebnim_uslo

 

-------------------------------------------------------------------
Nacionalna agencija za regionalni razvoj - Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje (CBC) kroz finansiranje učešća aplikanata/partnera – ROK: 31. decembar 2016. godine - http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-podrshku-projektima-prekogranichne-saradnje

 

-------------------------------------------------------------------
Ministarstvo privrede, Razvojna agencija Srbije (RAS) - Javni poziv malim preduzećima za podršku u nabavci opreme – ROK: do utroška sredstava - http://rda-backa.rs/konkursi/134-javni-poziv-malim-preduzecima-za-podrsku-u-nabavci-opreme

 

------------------------------------------------------------------
Razvojna agencija Srbije (RAS) i ARRA - Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera - ROK: do utroška sredstava - http://www.rda-backa.rs/konkursi/54-javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podrske-internacionalizaciji-privrednih-drustava-preduzetnika-i-klastera (Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:
•    Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
•    Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
•    Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda namenjenih stranim tržištima;
•    Testiranje novih proizvoda;
•    Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
•    Ispitivanje stranog tržišta.)

 

--------------------------------------------------------------

Ministarstvo privrede - Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju - ROK: do utroška sredstava - http://www.rda-backa.rs/konkursi/50-javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju

 

--------------------------------------------------------------
KREDITNA LINIJA VLADE REPUBLIKE ITALIJE


Vlada Republike Italije odobrila je oktobra 2004. godine Republici Srbiji kredit u iznosu od 33,25 miliona evra za finansiranje malih i srednjih preduzeća. Sredstva revolving fonda i dalje su raspoloživa i mogu biti korišćena do 2022. godine.
Pored toga, sredstva novog kredita Republike Italije od 30 miliona evra raspoloživa su malim i srednjim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima od kraja aprila 2012. Sredstva će biti raspoloživa i mogu biti korišćena uz najdužu ročnost kredita od osam godina do 2016, a uz kraću ročnost do 2024. godine.
Namena kredita:
- najmanje 70% pojedinačnog kredita može se koristiti za nabavku opreme, rezervnih delova, tehnologije i industrijskih licenci italijanskog porekla;
- najviše 30% pojedinačnog kredita može se koristiti za pokrivanje troškova u zemlji – obrtnih sredstava i robe neophodne za realizaciju projekta.
Uslovi kreditiranja:
-Iznos pojedinačnog kredita:
od 5.000 do 1.000.000 EUR za mikro preduzeća.
od 50.000 do 1,000,000 EUR za MSP.
od 150.000 do 2.000.000 EUR za javna komunalna preduzeća.
Kamatna stopa – fiksna do 4,85% – efektivna
Ročnost kredita do osam godina
Period počeka kredita do dve godine
Narodna banka Srbije, kao agent Vlade Republike Srbije, sredstva ovih kredita plasira krajnjim korisnicima preko devet posredničkih banaka:
BANCA INTESA (www.bancaintesabeograd.com)
ČAČANSKA BANKA (www.cacanskabanka.co.rs)
EUROBANK (www.eurobank.rs)
JUBMES BANKA (www.jubmes.rs)
KBM BANKA (www.kbm.rs)
KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)
SBERBANK SRBIJA (www.sberbank.rs)
UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditgroup.rs)
ERSTE BANK (www.erstebank.rs)

---------------------------------------------------------------------
NEMAČKA RAZVOJNA BANKA – KFW

 

Zajam nemačke razvojne banke KfW od 100 miliona evra za finansiranje poljoprivrede, energetske efikasnosti, obnovljive energije i opštinske infrastrukture
Nemačka razvojna banka – KfW odobrila je Republici Srbiji zajam od 100 miliona evra za finansiranje poljoprivrede, energetske efikasnosti, obnovljive energije i opštinske infrastrukture.
Namena zajma:  
•    Za poljoprivredu – finansiranje primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije (kupovina poljoprivrednog zemljišta, objekata, mehanizacije i opreme, stoke za uzgoj, ulaganje u razvoj organske poljoprivrede i proizvodnju voća i ulaganje u obrtni kapital u iznosu do 10% ukupnog iznosa zajma);
•    Za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju – finansiranje rekonstrukcije, renoviranja ili opremanja malih i srednjih preduzeća i domaćinstava u Srbiji, što će smanjiti jediničnu potrošnju energije i emisiju CO2 za najmanje 20%;
•    Za opštinsku infrastrukturu – finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih sistema, kupovine vozila i mašina za pružanje komunalnih usluga i javni prevoz, rekonstrukcije ulica, izgradnje i obnove mreža električne energije, javnog osvetljenja i sistema za grejanje, izgradnje i obnove socijalne infrastrukture (škola, obdaništa, institucija zdravstvene zaštite itd).  

Uslovi kreditiranja:
Iznos pojedinačnog kredita:     za poljoprivredu     nema ograničenja
    za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju     do 1.000.000 evra
    za opštinsku infrastrukturu     do 1.200.000 evra, s tim da vrednost pojedinačnog projekta na može biti veća od 2.500.000 evra
Ročnost kredita:     do sedam godina
Period počeka kredita:     do dve godine
Kamatna stopa:     do visine stope koju posrednička banka naplaćuje na zajmove iz drugih izvora za iste namene
Sredstva KfW zajma raspoloživa su malim i srednjim preduzećima, opštinama, poljoprivrednim gazdinstvima i fizičkim licima preko posredničkih banaka:
ČAČANSKA BANKA (www.cacanskabanka.co.rs)
pet miliona evra za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju
KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)
30 miliona evra za poljoprivredu i 25 miliona evra za opštinsku infrastrukturu
PROCREDIT BANK (www.procreditbank.rs)
40 miliona evra za poljoprivredu
------------------------------------------------------------------------
KREDITNA LINIJA IZMEĐU VLADA KRALJEVINE DANSKE I REPUBLIKE SRBIJE I NBS

 

Vlada Republike Srbije potpisala je krajem 2006. godine s vladom Kraljevine Danske Memorandum o razumevanju kojim se Republici Srbiji, kroz sprovođenje Programa lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu (Program LEDIB), pruža bespovratna finansijska pomoć.
Radi realizacije potkomponente 2.3 ovog programa – Bolji pristup povoljnim kreditima u iznosu od 15 miliona danskih kruna (oko dva miliona evra), dana 24. oktobra 2008. zaključen je finansijski sporazum između vlada Kraljevine Danske i Republike Srbije i Narodne banke Srbije. Sredstva Programa LEDIB biće raspoloživa do kraja 2018. Do kraja maja 2015, sredstva Programa LEDIB koristilo je 261 malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, u ukupnom iznosu od 158,2 miliona dinara.
Namena kredita:
•    Sredstva su namenjena finansiranju investicionih projekata i obrtnih sredstava malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, poljoprivrednika i zadruga sa sedištem u pet upravnih okruga južne Srbije – Nišavskom, Jablaničkom, Pčinjskom, Topličkom i Pirotskom.
Uslovi kreditiranja:
Iznos pojedinačnog kredita:     do 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti
Kamatna stopa     za dinarske kredite bez valutne klauzule: referentna stopa NBS + do 4,5% za dinarske kredite s valutnom klauzulom: do 8%
Ročnost kredita     u zavisnosti od potreba korisnika, a najkasnije do isteka 2018.
Period počeka kredita:     do godinu dana
Krajnjim korisnicima sredstva Programa LEDIB plasiraju se preko sledećih posredničkih banaka:
BANCA INTESA (www.bancaintesabeograd.com)
KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)
PROCREDIT BANK  (www.procreditbank.rs)
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (www.societegenerale.rs)
UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditbank.rs)
Detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim linijama mogu se dobiti preko navedenih posredničkih banaka, kao i u Sektoru za međunarodnu saradnju Narodne banke Srbije – Odeljenje za revolving kredite Republike Srbije (tel.: 011/333-8324, 333-8326, 333-8342).

 

 

Subvencije poslodavcima

Dodela sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja


Unija poslodavaca Vojvodine se uključila u  promociju Programa i Konkursa za zapošljavanje žena žrtava porodičnog i partnerskog nasilja u AP Vojvodini čiji su nosioci pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demogrfiju.

Planirana sredstva za zapošljavanje iznose 10 miliona dinara, obezbeđena su u Budžetu AP Vojvodine i namenjena su  poslodavcima u AP Vojvodini za podsticanje ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja putem refundacije troškova zarade, s ciljem da se doprinese procesu izlaska iz nasilja i reintegraciji ovih žena u društvo.

Pozivamo poslodavce da ukoliko imaju interes i mogućnost za zapošljavanje žena na određenim radnim mestima na period od 12 meseci uz refundaciju bruto troškova zarade, da se obrate Sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova za informacije i prijave (prijavljivanje traje do 1. septembra i obuhvatiće oko 200 žena).

Tekst Konkursa i obrasci za prijavljivanje

17072014 Vasin 02-res

 

 

160 godina od rođenja Mihajla Pupina

ODRŽAN SKUP U MATICI SRPSKOJ

 

Matica Srpska je  dala doprinos  jubileju 160 godina od rođenja Mihajla Idvorskog Pupina, tribinom o Mihajlu Pupinu. Skup je vodio zamenik predsednika Odbora za obeležavanje ovog jubileja – Nikola Stojšić. Na tribini je govorio domaćin, predsednik Matice  prof. dr Dragan Stanić, predsednik SANU Nikola Hajdin,  rektor Univeziteta u Beogradu Branko Kovačević i Milan Božić, predsednik Fonda „Mladen Selak“  iz Beograda. Među prisutnima na tribini bili su i rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Miroslav Vesković, dekan Tehničkog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Rade Doroslovački, kao i mnogi privrednici i drugi gosti.


Odbor je ovom tribinom nastavio kontinuitet borbe za afirmaciju Pupinovog lika i dela.

 DSC 0123 800x531 small     DSC 0128 800x519 small

 

 

Partnerstvo

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UNIJE POSLODAVACA VOJVODINE I POKRAJINSKE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

IMG 0881smallPredmet  Sporazuma o saradnji Pokrajinske  NSZ i UPV je unapređenje saradnje i odnosa Unije i Nacionalne službe, kao strateških  partnera na poslovima povećanja konkurentnosti i zapošljivosti radne snage u raznim oblicima, sa posebnom usmerenošću ka sledećim ciljevima i to:

1.    razmeni informacija Unije i Nacionalne službe o problemima u zapošljavanju u realnom sektoru, radi razmatranja mogućnosti rešavanja navedenih  problema kroz pokretanje postupka za izmenu propisa za lakše i brže zapošljavanje;
2.    razmeni informacija Unije i Nacionalne službe o kretanjima nezaposlenosti i zapošljavanja u AP Vojvodina, o potrebama privrede za radnom snagom (suficitarnosti i deficitarnosti određenih zanimanja i mogućnosti obezbeđivanja potrebnih profila radnika);
3.    informisanju Unije o ponudi radne snage i uslugama za poslodavce:
a.    mogućnostima  selekcije i klasifikacije kandidata prema zahtevu poslodavca,
b.    savetovanju i pružanju pomoći u zbrinjavanju viška zaposlenih,
c.    učestvovanju  i  organizovanju sajmova zapošljavanja,
d.    organizovanju  dodatnog obrazovanja i obuka i
e.    finansijskoj podršci za zapošljavanje nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe;
4.    zajedničkoj podršci merama za suzbijanje sive ekonomije;
5.    zajedničkog rada u iznalaženju mogućnosti uticaja privrednika na obrazovanje kadrova i sticanje znanja koja su neophodna privredi u savremenim tokovima poslovanja kroz usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama privrede.
                           
OBLICI SARADNjE

Potpisnice Sporazuma su se usaglasile da će zajednički preduzimati sledeće aktivnosti:      
•    međusobno se pozivati i učestvovati na skupovima sa temom unapređenja zapošljavanja;
•    organizovati zajedničke tribine i sastanake od obostranog interesa;
•    anketirati poslodavce za potrebe Nacionalne službe i obezbeđivati komunikaciju predstavnika Nacionalne službe sa poslodavcima;
•    zajednički istraživati problematiku nezaposlenosti;
•    izrađivati i implementirati projekte radi unapređenja rada Nacionalne službe, institucija, naučnoistraživačkih instituta i privrednih subjekata u cilju pospešivanja zapošljavanja;
•    međusobno informisati i povezivati članove Unije sa Nacionalnom službom i njenim organizacionim delovima kroz davanje informacija o trenutnim, kratkoročnim i dugoročnim kadrovskim potrebama, slobodnim poslovima, standardima i uslovima rada u određenim zanimanjima i poslovima.

IMG 0876small  IMG 0879small

 

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

NOVE STOPE DOPRINOSA OD 1. AVGUSTA 2014. godine

 

U „Sl. glasniku RS" broj 57 od 30. maja 2014. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je stupio na snagu 31. maja 2014. godine.
Kao što smo već pisali u Računovodstvenoj praksi broj 10, najvažnija izmena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje odnosi se na povećanje ukupne stope doprinosa za PIO za 2 procenta, uz istovremeno smanjenje ukupne stope doprinosa za zdravstveno osiguranje za isti procenat.
Izmenama člana 44. Zakona o doprinosima, povećana je ukupna stopa doprinosa za PIO sa 24%, na 26%. Ukoliko se doprinos za PIO plaća iz osnovice i na osnovicu, stopa doprinosa iznosi: 14%, umesto 13% iz osnovice i 12%, umesto 11% na osnovicu.
Pored toga, smanjena je ukupna stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12,3%, na 10,3%, a ukoliko se doprinos za zdravstveno osiguranje plaća iz osnovice i na osnovicu, stopa doprinosa iznosi 5,15%, umesto 6,15%.
Izmene stopa doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje primenjivaće se od 1. avgusta 2014. godine.
Dakle, nove stope doprinosa primenjivaće se kod isplate ugovorenih naknada počev od 1. avgusta 2014. godine, kao i na isplatu zarada od 1. avgusta 2014. godine bez obzira za koji mesec se vrši isplata zarada.


Preuzeto sa sajta: www.praksa.rs

 

 

Najave događaja