Socijalno ekonomski saveti po opštinama

Bačka Palanka, 01. jun 2018. godine

OSNOVAN SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET U BAČKOJ PALANCI


01062018 Mirovic radna poseta BP-27 small

U petak 01. juna 2018. godine u velikoj sali opštine održana je konstitutivna sednica Socijalno ekonomskog saveta opštine Bačka Palanka.

 

Na sednici je zaključen Sporazum o osnivanju, a potpisali su ga predstavnici lokalne samouoprave, sindikata i poslodavaca, čiji članovi će i učestvovati u radu ovog saveta.

 

Članovi SES-a ispred lokalne samouprave su: Branislav Šušnica – predsednik Opštine, Mita Lačanski – predsednik Skupštine Opštine i Aleksandar Borković – zamenik predsednika opštine. Predstavnici sindikata su: Dragan Tankosić, Čedo Karanović i Nikolina Petrović, a predstavnici poslodavaca su: Milenko Damjanić – predsednik Unije poslodavaca Bačke Palanke (’’Dunavprevoz’’ doo), Nada Sančanin – potpredsednica Unije (’’Sebastijan Limarija’’ ad) i Milutin Marčeta – Opšte udruženje preduzetnika Bačka Palanka.

 

Za predsedavajućeg na godinu dana izabran je Aleksandar Borković i usvojen je Poslovnik o radu. Sednici je prisustvovao Predsednik pokrajinske vlade gospodin Igor Mirović sa saradnicima kao i veliki broj predstavnika privrednika i preduzetnika.

 

Nakon osnivanja Unije poslodavaca Bačke Palanke i uspostavljene saradnje sa sindikalnom organizacijom i predstavnicima vlasti kroz projekat ''JEDINSTVENA PRIVREDA - USLOV ZA NAPREDAK'', osnivanje Socijalno-ekonomskog saveta bio je logičan korak u unapređenju saradnje i socijalnog dijaloga.

Odžaci, 08. jun 2015. godine

ČETVRTA INICIJATIVA ZA FORMIRANJE SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA U OPŠTINI ODŽACI

 

IMG 2844smallU okviru tvining projekta „Unapređenje socijalnog dijaloga“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Vlada Republike Srbije i Slovačka Republika, predstavnici poslodavaca i sindikata posetili su predsednika opštine Odžaci, kako bi još jednom izrazili svoju inicijativu za formiranje Socijalno-ekonomskog saveta opštine Odžaci.

Sastanku su prisustvovali experti iz Slovačke, koji već 2 godine rade na implementaciji ovog projekta u Srbiji - Valeria Kubalova, stalni tvining savetnik i Mihal Nemec, savetnik predsednika Konfederacije sindikalnih saveza Slovačke Republike. Sindikat je predstavljao Janko Tušjak - poverenik SSS za opštinu ODŽACI. Uniju poslodavaca Odžaka predstavljali su: Ljiljana Sekulić – predsednica i Ivan Majić – potpredsednik. Ispred Unije poslodavaca Srbije prisustvovao je direktor Slavenko Grgurević. Uniju poslodavaca Vojvodine predstavljali su: Stanko Krstin – predsednik, Miljana Stojšić Stojanovska – direktorka i Branislava Đukić – sekretarka.

Cilj sastanka nosilaca projekta  „Unapređenje socijalnog dijaloga“ sa predsednikom Opštine i predstavnicima socijalnih partnera, bio je razgovor o mogućnosti osnivanja lokalnog Socijalno-ekonomskog saveta, kao i mogućnostima investiranja u region, a u vezi nedavno potpisanog Memoranduma o saradnji između srpske i slovačke Unije poslodavaca.

Predsednik opštine, gospodin Dušan Marjan, upoznat je sa procedurom osnivanja Socijalno-ekonomskog saveta, kao i sa značajem ovog savetodavnog tela za dalji razvoj Opštine. Uključivanje socijalnih partnera u donošenje odluka jedan je od uslova za apliciranje opštine na evropske projekte. Lokalna samouprava ovim bi dobila sagovornike iz sveta rada i sveta kapitala, čime se postiže tripartitni konsenzus, a socijalni partneri staju iza lokalne samuprave u donošenju odluka i njihovom sprovođenju.

Prednost za opštinu Odžaci je i u tome što već ima ispunjene sve uslove potrebne za osnivanje Socijalno-ekonomskog saveta: formirano udruženje poslodavaca i sindikalnu organizaciju, koji su spremni da kroz socijalni dijalog zajednički rade na unapređenju privrednog ambijenta Opštine.

Na sastanku je zaključeno da će predsednik opštine u narednih 2-3 dana imenovati predstavnika Opštine koji će sa Unijom poslodavaca Odžaka i predstavnicima sindikata raditi na preduzimanju svih potrebnih radnji kako bi se konstituisao Socijalno-ekonomski savet u Odžacima. Experti iz Slovačke ponudili su svu svoju pomoć u pripremi Sporazuma o osnivanju i delokrugu rada Socijalno-ekonomskog saveta, obukama, izradi akcionog plana, planiranju i pripremi prve godine rada SESa.

Predstavnici projekta će takođe u roku od mesec dana opet posetiti opštinu Odžaci radi dalje podrške razvoju socijalnog dijaloga u ovoj opštini.

 

SES Bač - početak

SASTANAK U BAČU

 

U opštini Bač, 06. juna 2014. godine predsednik i direktorica Unije poslodavaca Vojvodine – Stanko Krstin I Miljana Stojšić Stojanovska i predsednik Unije poslodavaca Bača – Vjekoslav Jakić prisustvovali su sastanku sa rukovodstvom opštine Bač.
Sastanku su ispred opštine Bač prisustvovali predsenik Dragan Stašević, zamenik predsednika Zdenko Kolar i rukovodilac Odeljenja za privredu, poljoprivredu i ekonomski razvoj – Jelena Kovačević.
Tema sastanka bila je inicijativa Unije poslodavaca Bača za osnivanje Socijalno-ekonomskog saveta u opštini Bač, za šta postoji i podrška predstavnika sindikalne organizacije opštine Bač. Rukovodstvo opštine Bač, kao treći socijalno partner u ovoj inicijativi, takođe prihvata osnivanje Socijalno-ekonomskog saveta. Dogovoreno je da će uskoro biti sačinjen Sporazum o osnivanju i delokrugu rada Socijalno-ekonomskog saveta opštine Bač, uz pomoć i koordinaciju Unije poslodavaca Vojvodine.

IMG 0927-small    IMG 0928-small

 

 

SES NS - saopštenje sa 58 sednice

S A O P Š T E Nj E

 

             Dana 21. marta ove godine je održana 58. sednica Socijalno-ekonomskog saveta grada Novog Sada, na kojoj su socijalni partneri razgovarali o sledećim temama:

 

1.    PREDLOG ZA USVAJANjE NOVIH MERILA ZA NAKNADU ZA GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE („KOMUNALIJE“) – PREDLOG UNIJE POSLODAVACA VOJVODINE - Sektor građevinarstva

 

Najveće građevinske kompanije koje posluju u Novom Sadu, udružene u okviru Sektora građevinske delatnosti Unije poslodavaca Vojvodine pokrenule su inicijativu za izmenu Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.
Aleksandar Mijanović, koordinator Sektora za građevinarstvo Unije poslodavaca Vojvodine predstavio je problem nastao za investitore u Gradu posle donošenja Odluke Ustavnog suda kojom su ukinute stimulativne mere za plaćanje naknade za opremanje gradskog građevinskog zemljišta koje je odobravao Grad Novi Sad. Ovakvo stanje je za 100% povećalo troškove komunalnog opremanja  i dovelo je u pitanje početak nove građevinske sezone, dovodi do zastoja investicija u Gradu u vrednosti od 100 miliona evra, kao i opstanak 20.000 direktnih i indirektno povezanih radnih mesta...
Predlozi investitora su smanjenje vrednosti boda za komunalije što bi odgovaralo pređašnjem stanju (pre donošenja Odluke Ustavnog suda), izuzimanje suterena tj.’’ etaža ispod terena’’ za plaćanje ovih naknada radi stimulisanja izgradnje parking prostora, izjednačavanje stanovanja i komercijalne delatnosti, kao i razmatranje odnosa sa javnim preduzećima povodom priključaka...
Zavod za izgradnju Grada (ZIG) je predstavljala Tatjana Gašović, pomoćnik direktora za građevinsko zemljište koja je predstavila sve korake koje ZIG preduzima na pomoći za investiranje u Gradu kao i  na zaštiti budžeta Grada.  Izražena je spremnost Zavoda za dalje prilagođavanje novonastaloj situaciji.
 Sindikat Grada (SSSNS) je izrazio podršku svakom smanjenju nameta na privredu što bi dovelo do poboljšanja položaja zaposlenih.
Usvojen je sledeći
                                      
                                              ZAKLjUČAK:
Podržava se inicijativa predstavnika poslodavaca građevinske delatnosti za  usvajanje novih merila za naknade za gradsko građevinsko zemljište.  Svi zahtevi će se uzeti u razmatranje. U predlogu izmena Odluke o merilima za obračun visine naknade za uređivanje građevinskog zemljišta čije se donošenje očekuje u roku od nedelju dana predvideće se za početak umanjenje vrednosti boda za 40 % i odmah započeti novi razgovori Građevinskog sektora UPV i ZIGa povodom rešavanja i drugih problema koja se tiču naknada, pripremanja i opremanja gradskog građevinskog zemljišta a u cilju zaštite interesa poslodavaca građevinske struke, zaposlenih i Grada.

 

2.    RAZMATRANjE EFEKATA NOVOG OBRAČUNA POREZA NA IMOVINU NA PRIVREDU U 2014. GODINI

 

Unija poslodavaca Vojvodine je na osnovu zahteva poslodavaca koji smatraju da će se novim načinom obračuna poreza na imovinu taj iznos značajno povećati i uticati na redovno poslovanje, pokrenula temu – „Razmatranje efekata novog obračuna poreza na imovinu na privredu Grada“.
Predstavnici Grada u Socijalno-ekonomskom savetu su upoznali članove sa principima kojim su se vodili pri donošenju merila za izračunavanje poreza na imovinu i očekivanim efektima:
Od kad je Gradska poreska uprava  formirana u avgustu 2009. godine, Grad Novi Sad naplaćuje porez na imovinu od fizičkih i pravnih lica. Stopa poreza se od  2009. godine nije menjala i iznosi 0,4%. Vrednost kvadratnog metra stana je od formiranja Gradske poreske uprave bila 95.000,00 dinara za celu teritoriju Grada Novog Sada, a 85.463,00 dinara na području gradske opštine Petrovaradin.
Novim odlukama koje su u decembru 2013. godine donete u skladu sa Zakonom o porezu na imovinu, stopa poreza je ostala nepromenjena u odnosu na prethodne, više od 4 (četiri) godine i iznosi 0,4%.
Navedenim zakonom predviđeno je formiranje prosečne vrednosti stana (na koju se primenjuje poreska stopa) na taj način, što će lokalne samouprave zadržati zvanične podatke od republičkih ustanova, a na osnovu kupoporodajnih ugovora iz prethodnog perioda. Od Republičkog zavoda za statistiku smo  dobili podatak da je prosečna cena m2 stana za celu teriotiju Grada Novog Sada 102.000,00 dinara, a od Republičke uprave javnih prihoda po zonama: 1. zona 117.157,00 dinara, 2. zona 106.607,00 dinara, 3. zona 105.875,00 dinara, 4. zona 92.348,00 dinara, a da u petoj zoni nije ni bilo prometa ovih nekretnina. Poreska uprava Grada Novog Sada je procenila da su prosečne cene vrednosti stana, iako su dobijene iz zaključenih ugovora, trenutno neprimerene i ne odslikavaju pravo stanje na tržištu nekretnina, te je utvrdila, znatno niže cene, kako bi upravo građane Novog Sada zaštitila od velikih izdataka za porez na imovinu: 1. zona 100.000,00; 2. zona 88.000,00; 3. zona 44.000,00; 4. zona 44.000,00 i 5. zona 39.000,00 dinara.
Veoma bitna činjenica je takođe da se od 01.01.2014. godine više ne naplaćuje naknada za gradsko građevinsko zemljište, ili u narodu poznata „vazdušarina“, za parcele manje od 10 ari (a takva je većina u gradu), nego se sada kroz porez na imovinu objedinjeno naplaćuje i porez i „vazdušarina“. Tako je ukupno za ove prihode u 2014. godini planiran iznos od 1.250.000.000,00 dinara, a u 2013. godini je za porez na imovinu planiran iznos od 1.225.000.000,00 dinara i naknada za gradsko građevinsko zemljište 1.033.000.000,00 dinara, što je ukupno 2.258.000.000,00 dinara za 2013. godinu.
Dakle, sada je potpuno jasno da će građani Novog Sada u 2014. godini platiti ukupno za ova dva prihoda (porez na imovinu i naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta) u budžet Grada, manje jednu milijardu dinara, nego prošle godine.     
Zaključeno je da će povećanje iznosa postojati zbog promene amortizacione stope utvrđene Zakonom koja je sa 70 % promenjena na 40% , zbog uvođenja prostora „za odmor“ u isti tretman sa drugom imovinom fizičkih lica kao i kod onih pravnih lica koja do sada nisu iskazivala fer vrednost imovine.

 

3.    SINDIKAT ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENIM DELATNOSTIMA NOVOG SADA – PREDLOG ZA IZRADU PLANOVA ZA PREVAZILAŽENjE TEŠKOG STANjA U JP I JKP NOVOG SADA

 

Socijalno-ekonomski savet grada Novog Sada je u više navrata podržao inicijativu Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada, a po zahtevu Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada za utvrđivanje stanja, planiranih aktivnosti i strategija u javnim i javno komunalnim preduzećima, da se što pre utvrdi stvarno stanje u ovim preduzećima, te da se potom nakon analize istog donese strategija u čiju se izradu pored predstavnika vlasti i stručnjaka iz ove oblasti moraju uključiti i socijalni partneri zbog njenog izuzetnog značaja za sve građane Novog Sada.

Posle diskusije predstavnika sve tri strane u Socijalno-ekonomskom savetu, usvojen je sledeći

 

                                                    ZAKLjUČAK:

Na sledećem sastanku Gradonačelnika sa predstavnicima zaposlenih i menadžmenta javnih preduzeća, zajednički utvrditi primeran ROK ZA IZRADU PLANOVA ZA PREVAZILAŽENjE  TEŠKOG STANjA U SVIM JAVNIM PREDUZEĆIMA. Sa ovako urađenim planom, menadžmenti preduzeća treba da izađu pred osnivača, sindikate, banke, poverioce i druge učesnike u njihovom poslovanju, kako bi dobili podršku i aplicirali za sredstva, a svi navedeni bi imali jasnu sliku šta bi srednjoročno njihova pomoć kao posledicu imalo u preduzeću i koji bi efekti bili na kraju godine i konačno, na kraju kada se završi postupak opisan u PLANU.

Plan mora da pokaže jasne i značajne uštede na rashodnoj strani iz kojih bi se finansirali dugovi iz prethodnih perioda. Na žalost u većini preduzeća na rashodnoj strani su dominantni troškovi za zarade zaposlenih, tako da će u svim navedenim preduzećima najveći rezovi morati da se rade kod broja izvršilaca, njihove strukture i visine zarada pojednih radnih mesta, što je i najosetljivija tema ovih planova, pa je iz tih razloga neophodno ovom problemu prići sa posebnom pažnjom i u dogovoru sa predstavnicima sindikata.

 

 

Saopštenje sa 55 sednice Socijalno-ekonomskog saveta Grada Novog Sada

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD NOVI SAD
SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET
GRADA NOVOG SADA

                                       
S A O P Š T E Nj E

 
             Dana 7. oktobra ove godine je održana  55. sednica Socijalno-ekonomskog saveta grada Novog Sada, na kojoj su socijalni partneri razgovarali o sledećim temama:
- razmotrene su  Inicijative Unije poslodavaca i SSS grada Novog Sada i opština za rešavanje problema parkiranja u Gradu, kako zaposlenih, tako i poslodavaca. Socijalno ekonomski savet Grada Novog Sada konstatovao je da je neophodno da se preispita Odluka o parkiranju JKP''Parking servis''–a u delu koji se odnosi na kategorizaciju fizičkih i pravnih lica i cena usluga parkiranja. Dogovoreno je zakazivanje sastanka sa rukovodstvom JKP ''Parking servis''.
- razmotren je dopis SŠ ''Svetozar Miletić''iz Novog Sada o problemima u radu škole usled blokade računa i zaključeno je da je neophodno da Grad po hitnom postuku reši ovaj problem, jer posledice ovakvog nerešavanja su višestruke, ne samo za školu, već i za sve njene učenike, zaposlene i građane Grada Novog Sada. U tom cilju Savet je organizovao sastanak između predstavnika SŠ ''Svetozar Miletić'' i Radomira Dabetića, člana Gradskog veća za obrazovanje, a sve u cilju da se kroz socijalni dijalog pronađe zajedničko rešenje, koje bi bilo u interesu svih zainteresovanih strana.
- Unija poslodavaca je takođe zatražila odgovor od JKP „Čistoća“ Novi Sad povodom cena usluga sakupljanja otpada, koje su na sednici SESa predložene i usaglašene u martu mesecu a zvanično donete tek u septembru mesecu, pri čemu su preduzetnici bili prinuđeni da plaćaju uvećane iznose svih šest meseci.
- Socijalno-ekonomski savet grada Novog Sada ponovo je ukazao na sve gori položaj javnih i javno-komunalnih preduzeća, koja sve lošije posluju i pozvao predstavnike Grada da se to što pre razmotri i da se uključe svi socijalni partneri u rešavanje ovog problema, jer posledice će biti mnogobrojne kako za zaposlene i njihove porodice, tako i za sve građane Novog Sada. Potom je zaključeno da je neophodno što pre izraditi strategiju oko konsolidacije, razvoja i daljeg delovanja JKP i JP u Novom Sadu, u čiju izradu se obavezno moraju uključiti i svi socijalni partneri.

Dogovoreno je i organizovanje periodičnih prijema u Gradskoj kući na kojima bi se sa gradonačelnikom razmatrala najznačajnija pitanja iz rada Saveta.
Pored usvajanja izveštaja o radu, na današnjoj sednici je i predsedavanje Socijalno-ekonomskom savetu preuzela Unija poslodavaca Novog Sada.


Prethodni Predsedavajući Saveta                                                                                    Predsedavajući Saveta
Vladimir Gvozdenović                                                                                                           Slavko Novaković

 

 

Najave događaja