Socijalno ekonomski savet APV (SES)

11. sednica Pokrajinskog Socijlano-ekonomskog saveta

PREZENTOVAN MATERIJAL SEKCIJE ZA RAZVOJ ŽENSKOG BIZNIS LIDERSTVA UPV 

 

 

Goca b4Dana 8. oktobra 2018. godine u Novom Sadu održana je 11. sednica Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, kojom je predsedavao Ivan Đoković, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam. Na sednici je, prema usvojenom dnevnom redu,  dr Gordana Radović, članica PSES iz Unije poslodavaca Vojvodine prezentovala "Informaciju o problemima žena u preduzetništvu", posebno istakavši aktivnosti i mere koje predlaže Unija radi razvoja ženskog preduzetništva, kao značajnog razvojnog faktora, ali i rešavanja ozbiljnog socijalnog problema društvenog, ekonomskog i socijalnog položaja žena. Ivan Đoković je informisao prisutne da je upravo Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam prvi, u odnosu na ostale pokrajinske sekretarijate, uveo praksu da se u konkursima za subvencije iz njegove nadležnosti dodatno i kumulativno boduju žene, i kao osnivači i kao direktori, čime se stimuliše žensko preduzetništvo.  Naglasio je da je ustavni princip zaštite zaposlenih žena i žena majki, dosledno razrađen Zakonom o radu, ali ovakva zaštita nije institucionalizovana za žene u preduzetništvu, zbog čega je neophodno što pre doneti poseban zakon. Nakon toga,  konsenzusom sva tri socijalna partnera, Pokrajinski socijalno-ekonomski savet je zauzeo stav kojim podržava sve mere nadležnih državnih institucaija u osnaživanju žena u privrednom životu, ali i zahteva hitno delovanje u donošenju Zakona o socijalnom preduzetništvu, ili čak donošenje Zakona o ženskom preduzetnišvu, kao  lex specialisa, kojim će se sveobuhvatno urediti ovo pitanje. 

 

 

Položaj mladih žena na tržištu rada

 

 

NOVI SAD, 29. maj 2018. godine

ODRŽANA 10. SEDNICA POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA


b4

Na 10. sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, održanoj 29. maja 2018. godine, potpredsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, je od Stanka Krstina, predsednika Unije poslodavaca Vojvodine, preuzeo predsedavanje Savetom u narednom jednogodišnjem mandatnom periodu.


Predsednik Privredne komore Vojvodine, Boško Vučurević, prezentovao je analizu PKV, "Aktuelna privredna kretanja u AP Vojvodini u periodu januar – mart 2018. godine", posebno istakavši da su pozitivni ekonomski pokazatelji zabeleženi u gotovo svim privrednim granama, kao i da se indikatori razvoja domaće privrede kreću u pravcu rasta. u diskusiji članova pses izneto je očekivanje da će se pozitivni trendovi privrede odraziti i na znatnije poboljšanje životnog standarda zaposlenih, penzionera i svih građana, u pogledu povećanja zarada i kupovne moći, kao i smanjenja odliva radno sposobnog stanovništva iz zemlje. Jedinstvena ocena svih učesnika sednice je, da je praksa redovnog sagledavanja stanja u privredi AP Vojvodine, na osnovu uvek kvalitetnih materijala Privredne komore Vojvodine, od velikog značaja za socijalne partnere na nivou Pokrajine, kako kod koncipiranja mera iz nadležnosti pokrajinskih organa, tako i u praćenju njihove realizacije. U tom pravcu naglašeno je da će dobra saradnja Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta i Privredne komore Vojvodine biti nastavljena, između ostalog, i pozivanjem predsednika PKV kao redovnog gosta na sednice PSES-a, s obzirom na to da ova institucija ne može da bude punopravni član PSES-a.


b6

Članovi Saveta razmotrili su dve inicijative Unije poslodavaca Vojvodine: 1. za izuzimanje preduzetnika od vođenja poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva i za tehničko unapređenje rada Poreske uprave i 2. za pojednostavljenja poslovanja mikro i malih privrednih subjekata, pre svega brisanjem obaveze za imenovanjem ovlašćenih lica po zakonskim propisima u brojnim oblastima, za šta zanatlije i mali preduzetnici nemaju ni kadrovske ni materijalne kapacitete. Jovan Beara, predsednik Udruženja računovođa je u ime UPV detaljno obrazložio probleme mikro i malih privrednika i konkretne predloge za pojednostavljenje procedura koji bi u mnogome olakšali poslovanje i podstakli otvaranje preduzeća u legalnoj zoni. PSES je inicijative UPV ocenio kao legitimne, pozvao je da ih uputi nadležnim organima na razmatranje rešavanje, uz isticanje da PSES podržava sve predloge i inicijative, koje su usmerene na poboljšanje privrednog ambijenta i stvaranje što povoljnijih uslova za osnivanje i poslovanje mikro i malih privrednih subjekata, kao i cele privrede.

Novi Sad, 21. mart 2016. godine

23. SEDNICA POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA

 

b-1 smallNa 23. sednici održanoj 21. marta 2016. godine izvršen je izbor predsedavajućeg Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta za naredni jednogodišnji mandatni period.  Nakon Pokrajinske vlade, predsedavanje u narednom jednogodišnjem periodu preuzima Savez samostalnih sindikata Vojvodine, na čiji je predlog za predsedavajućeg PSES izabran Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.  
U nastavku sednice konsenzusom su usvojeni Izveštaj o radu PSES za 2015. godinu, Orjentacioni plan rada PSES za 2016. godinu i Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju PSES za 2015. godinu. Prilikom usvajanja ovih vrlo značajnih dokumenata, članovi PSES su se složili da je socijalni dijalog na nivou AP Vojvodine na izuzetno visokom nivou, a da je rad u 2015. godini bio vrlo intenzivan, te da je odlična saradnja između socijalnih partnera, a nedovoljne nadležnosti APV jedina granica za realizaciju mnogih ideja.
Udarna tačka dnevnog reda bila je Informacija Unije poslodavaca Vojvodine o aktivnostima kancelarije, odnosno sektora UPV za preduzetništvo, koji je osnovan krajem 2014. godine, uz finansijsku podršku Pokrajinske vlade – Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i uz pomoć Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta. Predsednik Unije poslodavaca Vojvodine, Stanko Krstin je istakao da se sprovođenjem aktivnosti sektora za  preduzetništva olakšavaju uslovi za osnivanje i poslovanje preduzetnika, mikro i malih preduzeća u AP Vojvodini, a time se zadržavaju postojeća radna mesta i ostvaruju uslovi za nova zapošljavanja u ovom sektoru. Najznačajnije aktivnosti Unije poslodavaca Vojvodine u oblasti preduzetništva tokom 2015. godine odnosile su se na izgradnju početne baze podataka svih udruženja sa kontaktima, na stručnu pomoć preduzetnicima, konstantno dostavljanje informacija o svim subvencijama, javnim pozivima i konkursima, podršku i promovisanje preduzetništva žena, na isticanje problema u razvoju preduzetništva i predlaganje rešenja na svim skupovima na kojima je Unija poslodavaca učestvovala. Pored toga, na RTV Vojvodini, u seriji emisija „Biznis monitor“ stalna rubrika je bila „da sam ja ministar“ gde su preduzetnici imali priliku da iznesu najveće probleme u svom poslovanju i da predlože rešenja. Potpisan je Sporazum sa UG „Komšija“ iz oblasti zaštite životne sredine kroz besplatnu uslugu prikupljanja i predaje na reciklažu otpada kod preduzetnika, a organizovani su i besplatni edukativni programi i seminari  za preduzetnike. UPV je sugerisala u formiranju „Plana obuke Edukativnog centra za 2016. godinu“, dok je za Univerzitet u Novom Sadu  formulisala predlog aktuelnih privrednih tema za studentske radove iz oblasti preduzetništva. Socijalni partneri, članovi PSES  podržali su sve vođene aktivnosti, uz ocenu da je kancelarija, odnosno sektor za preduzetništvo  pri UPV radio veoma intezivno i kvalitetno, čime je u potpunosti opravdao ciljeve osnivanja.
b-2 smallPovodom informacije  o pripremi zajedničke internet platforme za sve lokalne socijalno-ekonomske savete u Republici Srbiji, u okviru realizacije tvining IPA Projekta „Unapređenje socijalnog dijaloga u RS“   doneta je odluka da Pokrajinski socijalno-ekonomski savet prihvata da bude glavni administrator platforme. Naime, eksperti iz Slovačke, tvining partnera u Projektu, sačinili su zajedničku internet stranicu za sve osnovane lokalne socijalno-ekonomske savete u RS (u Pokrajini Vojvodini i gradovima i opštinama Srbije). Uz ocenu da Pokrajinski socijalno-ekonomski savet jedini poseduje sve potrebne tehnološko-tehničke i kadrovske kapacitete za održavanje zajedničke internet stranice, Kancelarija IPA projekta preporučila je da ovaj posao obavlja PSES, što je prihvaćeno donošenjem navedene odluke na sednici.
Kao gosti, sednici su prisustvovali Božidar Stanišić i Petar Čabrilo,  koji su u ime bačkopalanačkih preduzeća u stečaju: ad „Marina“, „Merkur Plus“ doo, ad „Merkur“, „Radnik“ ad, ad „Čelarevo“ i ad „Nopal“, obrazložili obraćanje PSES-u za pomoć radi povezivanja staža. Oko 1000 bivših radnika ovih preduzeća ne mogu da ostvare pravo na penziju jer poslodavci u određenom periodu nisu uplaćivali doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, pa im staž nije povezan.   
Ocenivši da se radi o ozbiljnom problemu, prisutnom na teritoriji cele Republike i da su zahtevi potpuno opravdani, Pokrajinski socijalno-ekonomski savet je odlučio da uputi inicijativu Vladi Republike Srbije za sistemsko rešavanje problema nepovezanog penzijskog staža za sve zaposlene i bivše zaposlene na teritoriji cele Republike Srbije. Rešenje bi moglo da bude ili donošenje posebnog zakona, poput onog iz 2005. godine, kojim je omogućeno povezivanje staža do 31.12.2003. godine, ili izmene postojećih zakona. Samo na taj način moguće je ispraviti veliku nepravdu prema radnicima, koji bez bilo kakve svoje krivice, zbog toga što poslodavci nisu izvršavali zakonsku obavezu uplate doprinosa, a nadležne državne institucije nisu preduzele adekvatne mere, ne mogu da ostvare pravo na penziju.
b-3 smallPokrajinski socijalno–ekonomski savet zaključkom je podržao predlog i inicijativu Poslodavaca Novog Sada i Socijalno-ekonomskog saveta grada Novog Sada za uvođenje dualnog  obrazovanja u obrazovni sistem Republike Srbije, istakavši da je neophodno sprovesti reformu ukupnog obrazovnog sistema u pravcu usklađivanja sa potrebama privrede. Samo putem dualnog obrazovanja, odnosno kombinacijom teorije i praktične nastave, dobićemo obrazovanu, kvalifikovanu i motivisanu radnu snagu koja će odgovoriti zahtevima i potrebama privrede, a samim tim doći će i do smanjenja stope nezaposlenosti, prvenstveno mladih. Kvalitetna reforma obrazovnog sistema i sprovođenje dualnog obrazovanja izvodljivo je samo uz javno – privatno partnersto, zbog čega je neophodna stalna komunikacija i socijalni dijalog između institucija obrazovnog sistema i privrede, odnosno udruženja poslodavaca.
Na sednici su usvojena i interna opšta akta -  doneta Odluka o dopuni Poslovnika o radu PSES i novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u PSES.

Preuzeto sa www.pses.org.rs

 

 

SES APV, 10. jul 2015.godine

    Održana 17. sednica Pokrajinskog socijalno – ekonomskog saveta

 

SNIMAK DELA SEDNICE


17 SES APV-1-smallNa sedamnaestoj sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta održanoj 10. jula 2015. godine razmotren je materijal Privredne komore Vojvodine „Aktuelna privredna kretanja u Vojvodini u periodu januar – maj 2015. godine: Preuzmite u PDF formatu
Predsednik Privredne komore Vojvodine, Ratko Filipović je predstavio analitički pregled makroekonomskih pokazatelja za Republiku Srbiju i region AP Vojvodinu za 2014. godinu i prvih 5 meseci tekuće godine. U izlaganju je naglasio da je kroz analizu privrednih kretanja u okviru prvih pet meseci tekuće godine teško govoriti o jasno izraženim trendovima, zato što je baza za istraživanje i poređenje protekla godina, koju su obeležile katastrofalne poplave i koje su neminovno uticale na privredna kretanja. I pored toga, može se konstatovati da su negativni trendovi u industrijskoj proizvodnji zaustavljeni, da ukupna industrijska proizvodnja, a posebno prerađivačka industrija u AP Vojvodini, beleži rast. Stanje u poljoprivredi je znatno poboljšano, pa se očukuju dobri rezultati u ukupnoj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Miroslav Vasin, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je, u ime Pokrajinske vlade, izneo podatke i ocene o aktuelnim privrednim kretanjima u odnosu na podatke za prošlu godinu. Posebno je naglasio da AP Vojvodina i u prošloj i u prvih pet meseci ove godine iskazuje stabilnost u svom poslovanju, što je izuzetno značajno, imajući u vidu velike turbulencije u prošloj godini. To se odnosi na rast industrijske proizvodnje i izvoza, smanjenje uvoza, na pozitivne prognoze u poljoprivrednoj proizvodnji. U odnosu na prosečne zarade, Vojvodina je na drugom mestu, ali ispod republičkog proseka. Razlog za to je prosečna zarada u beogradskom regionu, koja toliko podiže republički prosek, da su svi ostali statistički regioni ispod proseka. Pri tome, u strukturi zaposlenih u beogradskom regionu je oko 66 posto u javnom sektoru, dok je u vojvođanskom regionu ovaj procenat iznosi oko 26. Takođe, informisao je prisutne o tome da su Pokrajinska vlada i Skupština AP Vojvodine zauzele negativan stav o gašenju Elektrovojvodine i pripajanju Elektrodistrubuciji Beograd, posebno sa stanovišta preusmeravanja poreza i socijalnih doprinosa i ocene da će brojni dosadašnji dobavljači, mala i srednja preduzeća sa teritorije Vojvodine, ostati bez posla, jer će javne nabavke dobijati samo velike kompanije. Prisutan je i problem prodaje i izdavanja u zakup zemljišta u Vojvodini strancima, kao i rešavanje statusa preduzeća u restrukturiranju, bez bilo kakvog učešća relevantnih institucija iz AP Vojvodine. Trenutno ozbiljan problem su i emigranti, zbog ćega će Pokrajinski štab za vanredne situacije predlagati i realizovati mere, u skladu sa ovlašćenjima i nadležnostima AP Vojvodine.
17 SES APV-2-smallU raspravi je ocenjeno da su sve analize Privredne komore, koje PSES redovno razmatra, dragocen izvor podataka za socijalne partnere, jer samo one sadrže sistematski obrađane ekonomske pokazatelje za Vojvodinu. Naglašeno je, takođe, da mere finansijske konsolidacije i štednje, bez rasta proizvodnje, ne mogu da dovedu do oporavka privrede. Neophodne su konkretne ekonomske mere kako bi privreda krenula putem oporavka, a samim tim kako bi se povećala zaposlenost i zarade. Zato je zaključeno da će Pokrajinski socijalno-ekonomski savet, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u septembru organizovati dvodnevni skup – konferenciju na temu „Stanje u privredi AP Vojvodine – predlozi za oporavak“. Na skup će, uz socijalne partnere, članice PSES, biti pozvani predstavnici Privredne komore Vojvodine i drugih relevantnih institucija, predstavnici republičke Vlade, eminentni privrednici, naučnici i eksperti za ekonomska pitanja .
Istraživanje fiskalnih i parafiskalnih opterećenja malih i srednjih preduzeća, koje je sprovela Unija poslodavaca Srbije, prezentovao je Stanko Krstin, predsednik Unije poslodavaca Vojvodine. Studija je pokazala da na osnovu više od 150 zakonskih propisa postoji 499 fiskalnih i parafiskalnih zahvatanja u sektoru koji je obuhvaćen istraživanjem, da privrednici ne vide jasne veze između visine nameta i vrednosti izvršene usluge, da je prisutna nepredvidivost i netransparentnost sistema parafiskalnih zahvatanja u RS. Sve to utiče na značajan pad konkurentnosti Srbije, nizak nivo stranih direktnih investicija i povećanje sive ekonomije i zahteva suštinske reforme legislative koja uređuje ukupno opterećenje privrednih subjekata u Srbiji. Socijalni parneri su se pozitivno izjasnili o sprovedenom istraživanju, kao dobroj osnovi za utvrđivanje mera kojima bi se reformisao sistem fiskalnih, a posebno parafiskalnih zahvatanja od privrede.
Na sednici je izvršena zamena jednog člana PSES iz Pokrajinskog odbora UGS Nezavisnost za Vojvodinu i verifikovana je odluka Saveza samostalnih sindikata Vojvodine o članovima i zamenicima članova PSES iz ovog reprezentativnog sindikata.

17 SES APV-4-small

 

 PREUZETO SA www.pses.org.rs

 

 

SES APV - 24.11.2014.

ODRŽANA 12. SEDNICA POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA


b1Na dvanaestoj sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta održanoj 24. novembra 2014. godine, kao udarna tačka dnevnog reda, razmotrena su aktuelna privredna kretanja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period januar – septembar 2014. godine. Osnov za diskusiju socijalnih partnera – članova PSES predstavljali su: Analiza Privredne komore Vojvodine i materijal Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova "Ekonomski položaj Vojvodine prema najnovijim podacima Zavoda za statistiku RS".  
            
Prezentujući najznačajnije ekonomske pokazatelje privrednih kretanja u Vojvodini u ovoj godini, Ratko Filipović, predsednik Privredne komore Vojvodine, naglasio je da je Analizu usvojio Upravni odbor Komore. Stavljanje Analize na dnevni red Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, koji čine predstavnici Pokrajinske vlade, reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca na pokrajinskom nivou praktično znači da su svi najodgovorniji subjekti u Vojvodini (vlast, poslodavci i sindikati) u prilici da daju ocene o prezentovanim pokazateljima, i što je najznačajnije, da na osnovu njih utvrde prioritete razvoja vojvođanske privrede. Svi izneti podaci u analizi ukazuju  na to da su ekonomska kretanja na teritoriji cele Srbije veoma negativna. Ovakav trend daje negativan zamah za sledeću godinu, koja bi trebalo da predstavlja prvu godinu za prve ishode reformi.
b2Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin izneo je podatke o ekonomskom položaju AP Vojvodine u odnosu na druge reione i republički prosek prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku. AP Vojvodina je sa ostvarenih 557.000 dinara BDP po stanovniku 3 odsto iznad proseka u Republici Srbiji, što je svrstava u razvijeni region. Sam podatak da se čak 26 lokalnih samouprava, od 45 u Vojvodini, nalazi u kategoriji razvijenih, jedna u nerazvijenim, a u devastiranim nijedna, najbolja je potvrda da su u Pokrajini postignuti rezultati daleko iznad proseka u Srbiji. U svom izlaganju je istakao, a sa tom ocenom su se složili svi prisutni na sednici, da je stanje u privredi Pokrajine takvo da je ona najmanje loša od ostalih regiona, osim beogradskog regiona, ali on je specifičan jer je 66 odsto zaposlenih u državnom sektoru. Podaci Republičkog zavoda za statistiku to potvrđuju, te je neprirodno to što se ova činjenica konstantno negira. To što je APV najmanje loša od ostalih regiona dobrim delom je i rezultat podsticaja iz budžeta APV malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu, ali i činjenice da privrednici iz Vojvodine u izmirivanju svojih obaveza savesnije ponašaju od ostalih.
b3U raspravi su se svi učesnici pohvalno izjasnili o Analizi Privredne komore Vojvodine i o materijalu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, kao dobroj osnovi za diskusiju na sednici. Istaknuto je da reforme bazirane samo na štednji ne mogu dugoročnije da daju pozitivne rezultate, već je neophodno izgraditi realno primenljiv koncept oživljavanja privrede. Za Vojvodinu je to poljoprivredna proizvodnja, pre svega bazirana na manje farme i proizvodnju za izvoz, kao i na instaliranje novih proizvodnih pogona, posebno u prerađivačkoj industriji. U tom pravcu izgrađena je inicijativa da se pri Pokrajinskoj vladi, odnosno pri resornom Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, oformi radno telo koje će činiti eminentni privrednici i finansijski eksperti, koje će pripremiti koncept otvaranja novih pogona, tako da u kratkom roku počnu sa proizvodnjom.
 Na sednici je usvojen Rebalans finasijskog plana Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, kojim su obezbeđena sredstva koja će biti preneta socijalnom partneru – Uniji poslodavaca Vojvodine, namenjena razvoju sektora preduzetništva u AP Vojvodini i izvršeno je usklađivanje Pravilnika o radu PSES sa izmenama Zakona o radu i sa Zakonom o umanjenju plata u javnom sektoru. Takođe, PSES je informisan o  odluci socijalnog partnera – Pokrajinskog odbora UGS "Nezavisnost" o stavljanju van snage odluke kojom su privremeno istupili iz svih socijalno-ekonomskoh saveta, nezadovoljni procedurom donošenja Zakona o radu i drugih sistemskih zakona od intesa za zaposlene.

Preuzeto sa www.pses.org.rs

 

 

Najave događaja