Socijalno ekonomski savet APV (SES)

SES APV - 24.11.2014.

ODRŽANA 12. SEDNICA POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA


b1Na dvanaestoj sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta održanoj 24. novembra 2014. godine, kao udarna tačka dnevnog reda, razmotrena su aktuelna privredna kretanja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za period januar – septembar 2014. godine. Osnov za diskusiju socijalnih partnera – članova PSES predstavljali su: Analiza Privredne komore Vojvodine i materijal Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova "Ekonomski položaj Vojvodine prema najnovijim podacima Zavoda za statistiku RS".  
            
Prezentujući najznačajnije ekonomske pokazatelje privrednih kretanja u Vojvodini u ovoj godini, Ratko Filipović, predsednik Privredne komore Vojvodine, naglasio je da je Analizu usvojio Upravni odbor Komore. Stavljanje Analize na dnevni red Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, koji čine predstavnici Pokrajinske vlade, reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca na pokrajinskom nivou praktično znači da su svi najodgovorniji subjekti u Vojvodini (vlast, poslodavci i sindikati) u prilici da daju ocene o prezentovanim pokazateljima, i što je najznačajnije, da na osnovu njih utvrde prioritete razvoja vojvođanske privrede. Svi izneti podaci u analizi ukazuju  na to da su ekonomska kretanja na teritoriji cele Srbije veoma negativna. Ovakav trend daje negativan zamah za sledeću godinu, koja bi trebalo da predstavlja prvu godinu za prve ishode reformi.
b2Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin izneo je podatke o ekonomskom položaju AP Vojvodine u odnosu na druge reione i republički prosek prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku. AP Vojvodina je sa ostvarenih 557.000 dinara BDP po stanovniku 3 odsto iznad proseka u Republici Srbiji, što je svrstava u razvijeni region. Sam podatak da se čak 26 lokalnih samouprava, od 45 u Vojvodini, nalazi u kategoriji razvijenih, jedna u nerazvijenim, a u devastiranim nijedna, najbolja je potvrda da su u Pokrajini postignuti rezultati daleko iznad proseka u Srbiji. U svom izlaganju je istakao, a sa tom ocenom su se složili svi prisutni na sednici, da je stanje u privredi Pokrajine takvo da je ona najmanje loša od ostalih regiona, osim beogradskog regiona, ali on je specifičan jer je 66 odsto zaposlenih u državnom sektoru. Podaci Republičkog zavoda za statistiku to potvrđuju, te je neprirodno to što se ova činjenica konstantno negira. To što je APV najmanje loša od ostalih regiona dobrim delom je i rezultat podsticaja iz budžeta APV malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu, ali i činjenice da privrednici iz Vojvodine u izmirivanju svojih obaveza savesnije ponašaju od ostalih.
b3U raspravi su se svi učesnici pohvalno izjasnili o Analizi Privredne komore Vojvodine i o materijalu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, kao dobroj osnovi za diskusiju na sednici. Istaknuto je da reforme bazirane samo na štednji ne mogu dugoročnije da daju pozitivne rezultate, već je neophodno izgraditi realno primenljiv koncept oživljavanja privrede. Za Vojvodinu je to poljoprivredna proizvodnja, pre svega bazirana na manje farme i proizvodnju za izvoz, kao i na instaliranje novih proizvodnih pogona, posebno u prerađivačkoj industriji. U tom pravcu izgrađena je inicijativa da se pri Pokrajinskoj vladi, odnosno pri resornom Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, oformi radno telo koje će činiti eminentni privrednici i finansijski eksperti, koje će pripremiti koncept otvaranja novih pogona, tako da u kratkom roku počnu sa proizvodnjom.
 Na sednici je usvojen Rebalans finasijskog plana Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, kojim su obezbeđena sredstva koja će biti preneta socijalnom partneru – Uniji poslodavaca Vojvodine, namenjena razvoju sektora preduzetništva u AP Vojvodini i izvršeno je usklađivanje Pravilnika o radu PSES sa izmenama Zakona o radu i sa Zakonom o umanjenju plata u javnom sektoru. Takođe, PSES je informisan o  odluci socijalnog partnera – Pokrajinskog odbora UGS "Nezavisnost" o stavljanju van snage odluke kojom su privremeno istupili iz svih socijalno-ekonomskoh saveta, nezadovoljni procedurom donošenja Zakona o radu i drugih sistemskih zakona od intesa za zaposlene.

Preuzeto sa www.pses.org.rs

 

 

Najave događaja