Socijalno ekonomski savet APV (SES)

NOVI SAD, 29. maj 2018. godine

ODRŽANA 10. SEDNICA POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA


b4

Na 10. sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, održanoj 29. maja 2018. godine, potpredsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, je od Stanka Krstina, predsednika Unije poslodavaca Vojvodine, preuzeo predsedavanje Savetom u narednom jednogodišnjem mandatnom periodu.


Predsednik Privredne komore Vojvodine, Boško Vučurević, prezentovao je analizu PKV, "Aktuelna privredna kretanja u AP Vojvodini u periodu januar – mart 2018. godine", posebno istakavši da su pozitivni ekonomski pokazatelji zabeleženi u gotovo svim privrednim granama, kao i da se indikatori razvoja domaće privrede kreću u pravcu rasta. u diskusiji članova pses izneto je očekivanje da će se pozitivni trendovi privrede odraziti i na znatnije poboljšanje životnog standarda zaposlenih, penzionera i svih građana, u pogledu povećanja zarada i kupovne moći, kao i smanjenja odliva radno sposobnog stanovništva iz zemlje. Jedinstvena ocena svih učesnika sednice je, da je praksa redovnog sagledavanja stanja u privredi AP Vojvodine, na osnovu uvek kvalitetnih materijala Privredne komore Vojvodine, od velikog značaja za socijalne partnere na nivou Pokrajine, kako kod koncipiranja mera iz nadležnosti pokrajinskih organa, tako i u praćenju njihove realizacije. U tom pravcu naglašeno je da će dobra saradnja Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta i Privredne komore Vojvodine biti nastavljena, između ostalog, i pozivanjem predsednika PKV kao redovnog gosta na sednice PSES-a, s obzirom na to da ova institucija ne može da bude punopravni član PSES-a.


b6

Članovi Saveta razmotrili su dve inicijative Unije poslodavaca Vojvodine: 1. za izuzimanje preduzetnika od vođenja poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva i za tehničko unapređenje rada Poreske uprave i 2. za pojednostavljenja poslovanja mikro i malih privrednih subjekata, pre svega brisanjem obaveze za imenovanjem ovlašćenih lica po zakonskim propisima u brojnim oblastima, za šta zanatlije i mali preduzetnici nemaju ni kadrovske ni materijalne kapacitete. Jovan Beara, predsednik Udruženja računovođa je u ime UPV detaljno obrazložio probleme mikro i malih privrednika i konkretne predloge za pojednostavljenje procedura koji bi u mnogome olakšali poslovanje i podstakli otvaranje preduzeća u legalnoj zoni. PSES je inicijative UPV ocenio kao legitimne, pozvao je da ih uputi nadležnim organima na razmatranje rešavanje, uz isticanje da PSES podržava sve predloge i inicijative, koje su usmerene na poboljšanje privrednog ambijenta i stvaranje što povoljnijih uslova za osnivanje i poslovanje mikro i malih privrednih subjekata, kao i cele privrede.

Najave događaja