Socijalno ekonomski savet APV (SES)

11. sednica Pokrajinskog Socijlano-ekonomskog saveta

PREZENTOVAN MATERIJAL SEKCIJE ZA RAZVOJ ŽENSKOG BIZNIS LIDERSTVA UPV 

 

 

Goca b4Dana 8. oktobra 2018. godine u Novom Sadu održana je 11. sednica Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, kojom je predsedavao Ivan Đoković, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam. Na sednici je, prema usvojenom dnevnom redu,  dr Gordana Radović, članica PSES iz Unije poslodavaca Vojvodine prezentovala "Informaciju o problemima žena u preduzetništvu", posebno istakavši aktivnosti i mere koje predlaže Unija radi razvoja ženskog preduzetništva, kao značajnog razvojnog faktora, ali i rešavanja ozbiljnog socijalnog problema društvenog, ekonomskog i socijalnog položaja žena. Ivan Đoković je informisao prisutne da je upravo Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam prvi, u odnosu na ostale pokrajinske sekretarijate, uveo praksu da se u konkursima za subvencije iz njegove nadležnosti dodatno i kumulativno boduju žene, i kao osnivači i kao direktori, čime se stimuliše žensko preduzetništvo.  Naglasio je da je ustavni princip zaštite zaposlenih žena i žena majki, dosledno razrađen Zakonom o radu, ali ovakva zaštita nije institucionalizovana za žene u preduzetništvu, zbog čega je neophodno što pre doneti poseban zakon. Nakon toga,  konsenzusom sva tri socijalna partnera, Pokrajinski socijalno-ekonomski savet je zauzeo stav kojim podržava sve mere nadležnih državnih institucaija u osnaživanju žena u privrednom životu, ali i zahteva hitno delovanje u donošenju Zakona o socijalnom preduzetništvu, ili čak donošenje Zakona o ženskom preduzetnišvu, kao  lex specialisa, kojim će se sveobuhvatno urediti ovo pitanje. 

 

 

Položaj mladih žena na tržištu rada

 

 

Najave događaja