Socijalno ekonomski savet APV (SES)

Unapređenje socijalnog dijaloga u Srbiji

ODRŽAN SASTANAK KOLEGIJUMA PSES U REALIZACIJI TVINING PROJEKTA

 

b1resDana 13. maja 2014. godine održana je sednica Kolegijuma Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta na kojoj su se socijalni partneri sreli sa timom eksperata iz Slovačke, angažovanih na relaizaciji tvining projekta "Unapređenje socijalnog dijaloga u Republici Srbiji". Tvining projekat finansira Evropska unija kroz sredstva IPA 2012, a korisnici su Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Socijalno-ekonomski savet Srbije, Savez samostalnih sindikata Srbije, UGS "Nezavisnost", Unija poslodavaca Srbije, Pokrajinski socijalno-ekonomski savet i lokalni socijalno-ekonomski saveti gradova i opština.
Eksperti iz Slovačke Jan Gramata, Mihal Njemec, Galia Terzieva i Valerija Kubalova, stalni tvining savetnik, istakli su da je glavni cilj projekta osnaživanje socijalnog dijaloga kako bi on postao glavni instrument uređivanja odnosa u Republici Srbiji u funkciji ekonomskog razvoja i efikasnije harmonizacije propisa sa standardima Evropske unije. Projektne aktivnosti su podeljene na tri komponente: usklađivanje radnog zakonodavstva RS sa direktivama Evropske unije, razvoj socijalnog dijaloga na nacionalnom nivou i razvoj socijalnog dijaloga na lokalnom nivou. Cilj treće komponente projekta je edukacija socijalnih patrnera i lokalnih vlasti za uspostavljanje i razvijanje tripartitnog socijalnog dijaloga na nivou gradova i opština, kao i razvoj tripartitnog socijalnog dijaloga na regionalnom, odnosno pokrajinskom nivou.
Članovi Kolegijuma Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta informisali su slovačke eksperte o osnivanju Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, o njegovom sastavu, delokrugu i načinu rada, kao i o iskustvima stečenim kroz deceniju postojanja. Svi prisutni članovi Kolegijuma složili su se u oceni da je tripartitni socijalni dijalog u Pokrajini na visokom nivou, ali da nije delotvoran, jer se praktično o svim najznačajnijim pitanjima socijalno-ekonomskog razvoja odlučuje u institucijama na nacionalnom nivou. U tom smislu ekspertima su dali i konkretne predloge za decentralizaciju odrđenih procedura u vezi sa osnivanjem lokalnih socijalno-ekonomskih saveta.
Na kraju sastanka konstatovano je da će Pokrajinski socijalno-ekonomski savet, u okviru projekta, ostvariti aktivno učešće u svim vidovima edukacije i da je veoma zaintersovan za svaku vrstu pomoći i sugestija slovačkih eksperata za dalji razvoj efektivnog tripartitnog socijalnog dijaloga u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

b2res  b3res

Preuzeto sa www.pses.org.rs

 

 

Najave događaja