Socijalno ekonomski savet APV (SES)

Novi Sad, 28. jul 2014. godine

ODRŽANA 11. SEDNICA
POKRAJINSKOG SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA


28072014 savet 3-res za sajtNa 11. sednici Pokrajinskog socijalno – ekonomskog saveta, održanoj 28. jula 2014. godine na dnevnom redu su bile dve teme: stavovi socijalnih partnera, članica PSES o usvojenim zakonoma u radno-socijalnoj sferi – Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o radu i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i inicijativa za donošenje Zakona o zanatskoj delatnosti.

Povodom nedavno usvojenih izmena Zakona o radu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, predstavnici članica PSES izneli su stavove svojih organizacija u vezi sa procedurom donošenja i sadržinom ovih zakona, koji nesumnjivo najdirektnije utiču na položaj svih poslodavaca i zaposlenih u Srbiji. Iako su stavovi socijalnih partnera o sadržini zakona različiti, u pogledu procedure donošenja svi su se složili u oceni da nije ispoštovana zakonska obaveza upućivanja nacrta zakona Socijalno-ekonomskom savetu Republike na mišljenje, a nije organizovana ni javna rasprava. Na taj način se pokazalo da socijalni dijalog na nacionalnom nivou ne funkcioniše. Suprotno tome, u Vojvodini se suštinski tripartitni socijalni dijalog neguje, pa Pokrajinski socijalno-ekonomski savet u kontinuitetu i uspešno radi već više od deset godina. Problem je u tome što Vojvodina nema dovoljno nadležnosti, tako da su dometi i rezultati rada PSES ograničeni.

Obrazlažući stavove Unije poslodavaca Vojvodine, Stanko Krstin, predsednik, naglasio je da je ova organizacija, kao i UPS, u čijem je sastavu podržava izmene zakona, kao prvi korak ka unapređenju poslovnog ambijenta, te da Zakon o radu treba da sadrži samo okvir, a konkretne uslove treba direktno da dogovoraju direktno poslodavci i sindikati kolektivnim ugovorima.

U ime Pokrajinske vlade i Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar, ukazao je na činjenicu da je prilikom njihovih donošenja izostao dijalog socijalnih partnera, a bez njega kao demokratske tekovine, dolazi do konflikata i sukoba između sveta rada i sveta kapitala. Postavlja se pitanje na koji način će se dijalog obnoviti nako ovakvih poteza, a posledice mogu da budu veoma ozbiljne.

Goran Milić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine demantovao je navode da do sada važeći Zakon o radu nije sprečio otpuštanja radnika, već je dramatično smanjivanje broja zaposlenih rezultat loših, često kriminalnih privatizacija. Istakao je da reprezentativni sindikati nisu neodgovorne, retrogradne organizacije koje nisu svesne neophodnosti reformi, ali ne prihvataju da se one lome isključivo preko radnika, obespravnjenih i slabo plaćenih. Zato su u protestu koji su reprezentativni sindikati organizovali povodom načina donošenja dva zakona od životnog interesa za radnike simbolički sahranili socijalni dijalog u Srbiji.
Predsednik Pokrajinskog odbora UGS "Nezavisnost" Slavko Vlaisavljević informisao je PSES da je UGS "Nezavisnost" zbog svih događanja oko donošenja zakona doneo odluku o izlasku iz Socijalno-ekonomskog saveta RS, ali i iz svih lokalnih saveta. Iz tog razloga Pokrajinski odbor UGS "Nezavisnost" se privremeno povlači iz Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, što ne znači da on nije radio dobro. Naprotiv, PSES funkcioniše stalno u skladu sa zakonom, ali zbog nedovoljnih nadležnosti Vojvodine nije u mogućnosti da značajnije utiče na definisanje položaja zaposlenih i poslodavaca, što se rešava na nacionalnom nivou.

Na sednici je podržana inicijativa za donošenje Zakona o zanatskoj delatnosti, koju je uputio Socijalno-ekonomski savet grada Novog Sada. Pokrajinski socijalno-ekonomski savet će inicijativu, preko Pokrajinskog sekretarijata za privredu dostaviti Vladi AP Vojvodine. Od Pokrajinske vlade se očekuje da će ovu inicijativu podržati i proslediti je nadležnom ministarstvu Republike Srbije. Slavko Novaković je u obrazloženju inicijative istakao da se radi o reformskom zakonu čijim donošenjem bi se ova delatnost sistemski uredila, uticalo bi se na preusmeravanje crne ekonomije u legalne tokove, bila bi rešena mnoga egzistencijalna pitanja zanatlija i omogućeni uslovi za nova zapošljavanje. Radni tekst zakona je pripremljen u nadležnom Ministarstvu, pa je nejasno zbog čega se ne upućuje u proceduru donošenja.

VIDEO 1

VIDEO 2

 

Preuzeto sa www.pses.org.rs 

 

 

 

Najave događaja