EBRD KREDITNA LINIJA ZA KONKURENTNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

02/04/2020
ebrd-vesti.jpg

Korisnici mogu biti mala i srednja preduzeća po EU kriterijumima:

  • Manje od 250 zaposlenih

  • Prihodi manji od 50 miliona EUR

  • Ukupna aktiva manja od 43 miliona EUR

  • Da su većinski u privatnom vlasništvu

Projekti koji će biti finansirani kreditima iz ove kreditne linije su:

  • Investicije u industrijske objekte, opremu,

  • Investicije u softver, poboljšanje upravljačkih sistema preduzeća i opšta nadogradnja i modernizacija, a sve pod uslovom i sa ciljem povećane usklađenosti sa jednom ili više Direktiva Evropske Unije na polju zaštite okoline, bezbednosti radnika i bezbednosti i kvaliteta proizvoda.

Uslovi kreditiranja su sledeći:

  • Maksimalan iznos kredita: EUR 1.000.000

  • PDV ne može biti finansiran

  • Rok kredita: 4 do 5 godina

  • Grejs period: do 2 godine

OPIS PROGRAMA I POZITIVNI PRIMERI

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT