NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

03/04/2020
nsz-vesti.jpg

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJEredovno prima zahteve za subvencije za zapošljavanje, s tim da se zahtevi predaju elektronski dokumentacije na mejl adresu nadležne filijale

1. Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

2. Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020.godine.

3. Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

4. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

5. Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

6. Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

7. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

8. Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa srednjim nivoom kvalifikacija u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

9. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30.11.2020. godine. 

10. Javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ je raspisan dana 17. avgusta 2020. godine na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ:

  • Prva faza realizacije programa je namenjena isključivo poslodavcima, koji u periodu od 17.08.2020. do 25.09.2020. godine se prijavljuju na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.
  • Druga faza realizacije programa je namenjena nezaposlenim licima, koji će se u periodu od 01.10.2020. do 15.10.2020. godine prijavljivati na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs.
  • Treća faza realizacije programa je izbor kandidata od strane poslodavaca u periodu od 16.10.2020. do 31.10.2020. godine. Konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima biće dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs počev od 01.11.2020. do 07.11.2020. godine.
  • Četvrta faza realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora između nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa, u periodu od 08.11.2020. do 07.12.2020. godine

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT