RAZVOJNI FOND APV

03/04/2020
3-Razvojni-Fond-Vojvodine-logo.png

RAZVOJNI FOND APV – vrši finansiranje društveno opravdanih razvojnih projekata na teritoriji Vojvodine pod povoljnijim uslovima od tržišnih.

U uslovima vanredne situacije nudi moratorijum od 90 dana na otplatu kredita. Krediti su aktuelni do utroška sredstava:

Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma, sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT