UNIJA POSLODAVACA VOJVODINE PREUZELA PREDSEDAVANJE POKRAJINSKIM SOCIJALNO-EKONOMSKIM SAVETOM

02/06/2020
IMG_20200602_101006-1-scaled-e1591116052150-1200x708.jpg

Danas je u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Vojvodine održana 19 sednica Pokrajinskog Socijalno-ekonomskog saveta.

Unija poslodavaca Vojvodine uputila je Inicijativu ka lokalnim samoupravama za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa KOVID po privredu, iznoseći izuzetan primer opštine Ruma. Pokrajinski Socijalno-ekonomski savet usvojio je stav da se lokalnim socijalno-ekonomskim savetima u gradovima i opštinama APV preporuči da razmotre stanje i procene koliko je privreda i koje delatnosti su bile najviše ugrožene u njihovoj lokalnoj samoupravi i da u skladu sa tim predlože lokalnoj samoupravi svestrano sagledavanje potreba i mogućnosti za uvođenjem dodatnih  mera za podršku privredi i zaposlenima. Ova inicijativa je usvojena konsenzusom svih socijalnih partnera.

Sindikat je naglasio da su radnici iz pojedinih delatnosti podneli veliki teret tokom pandemije corona virusa  i da to treba pohvaliti – pre svega zaposleni u zdravstvu, a zatim i u prehrambeno-prerađivačkoj industriji, ustanovama socijalne zaštite, medijima…

Predstavljen je izveštaj o aktivnostima kancelarije za preduzetništvo Unije poslodavaca Vojvodine za 2019. godinu, uz naglasak na novoosnovanim lokalnim kancelarijama Unije poslodavaca u AP Vojvodini i reaktiviranim ili novoosnovanim Socijalno-ekonomskim savetima u gradovima u APV. Pored toga, izuzetno su značajne projektne aktivnosti. U toku su projekti na temu jačanja kapaciteta i saradnje u oblasti buke i vibracija i na temu učešća radnika u upravljanju kompanijama. Završen je projekat razvoja modela majstorske škole koji ima za cilj izradu kurikuluma za obuku automehaničara za V stepen i dobijanje majstorskog pisma. Aplicirano je na IPA projekat prekogranične saradnje Srbija – Mađarska, koji za temu ima unapređenje potencijala menadžera u socijalnom preduzetništvu…

Za naredni jednogodišnji mandatni period za predsedavajućeg Pokrajinskim Socijalno-ekonomskim savetom izabran je predsednik Unije poslodavaca Vojvodine – Vladimir Lalošević.

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT