OBAVEŠTENJE KOMISIJE ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI O UREDBAMA VLADE RS U VEZI SA COVID-19 (državna pomoć radi otklanjanja štetnih posledica i državna pomoć radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi)

04/06/2020
Vlada-Republike-Srbije-LOGO-1.png

S obzirom na veliki broj pristiglih upita povodom uredbi koje se tiču državne pomoći, a koje su donete u toku vanrednog stanja, Komisija za kontrolu državne pomoći, je izdala saopštenje, u kom se, između ostalog, ističe da na osnovu ovih uredbi, pravni subjekti ne mogu ostvariti direktnu pomoć, već da su one samo smernice prevashodno usmerene na Komisiju i davaoce državne pomoći u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći (nadležni organi Republike Srbije, autonomnih pokrajina, lokalne samouprave, ali i druga lica u skladu sa članom 4. Zakona).

Naime, Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 10. aprila 2020. godine, a na osnovu člana 5. i 7. Zakona o kontroli državne pomoći, donela dve uredbe, objavljene u ”Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 54/2020, koje su istog dana i stupile su na snagu:

  1. Uredbu o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja štetnih posledica prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19 i
  2. Uredbu o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19.

Navedene uredbe predstavljaju usaglašavanje sa Komunikacijom Evropske komisije, a uredbama su propisana isključivo ograničenja koja se odnose na davaoce državne pomoći, koji donose diskrecionu odluku da li će uopšte dodeliti pomoć, vrstu, instrumente i visinu. Ukoliko se pomenuti davaoci uopšte opredele da dodeljuju državnu pomoć, uloga Komisije se sastoji isključivo u oceni usklađenosti takvog davanja sa pravilima za dodelu državne pomoći. Stoga iz Komisije napominju da navedene uredbe ne predstavljaju osnov za dodelu državne pomoći, već kontrolu koju sprovodi Komisija u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Ukoliko se pomenuti davaoci, tj. nadležni organi Republike Srbije, autonomnih pokrajina, lokalne samouprave, ali i druga lica u skladu sa članom 4. Zakona o kontroli državne pomoći, uopšte opredele da dodeljuju državnu pomoć, uloga Komisije se sastoji isključivo u oceni usklađenosti takvog davanja sa pravilima za dodelu državne pomoći.

Više o ovom saopštenju možete dobiti preko linka http://www.kkdp.gov.rs/

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT