Projekat Nemačke razvojne saradnje ’’Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji’’

10/11/2020
logo-e1605001229109.png

JAVNI POZIV ZA MALA, SREDNJA I VELIKA PREDUZEĆA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU: ZAPOŠLJAVANJE PUTEM STRUČNIH OBUKA ZA ROME I DRUGE MARGINALIZOVANE GRUPE

Polaznici/ce obuka moraju biti nezaposleni i pripadati sledećim marginalizovanim grupama:

 • Romi/Romkinje (najmanje 60% polaznika/ca mora biti iz ove grupe),
 • Povratnici iz Nemačke i drugih zemalja Evropske Unije,
 • Dugoročno nezaposleni (nezaposleni duže od godinu dana),
 • Osobe mlađe od 30 godina,
 • Žene,
 • Osobe sa invaliditetom,
 • Samohrani roditelji,
 • Osobe starije od 50 godina,
 • Tehnološki viškovi.

Koristi za kompanije:

 • Pristup obučenoj radnoj snazi koja je deficitarna na tržištu rada,
 • Nadoknada dela troškova obuke (npr. trošak alata, radnih odela, materijala, opreme)
 • Nadoknada dela troškova za nadoknade/plate za polaznike/ce, uključujući troškove prevoza i osiguranja,
 • Podrška pri regrutaciji i selekciji polaznika/ca i mentorska podrška tokom obuke,
 • Uspostavljanje saradnje sa GIZ-om.

Rok za prijavljivanje je 04.12.2020. god.

JAVNI POZIV ZA ORGANIZATORE OBUKA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU: ZAPOŠLJAVANJE PUTEM STRUČNIH OBUKA ZA ROME I DRUGE MARGINALIZOVANE GRUPE U SRBIJI

Pružaoci obuke u smislu ovog poziva su sva pravna lica registrovana za razvoj i sprovođenje obuka praktičnih veština za tržište rada, bez obzira na njihov status akreditacije kod Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Koristi za organizatore obuka:

 • Nadoknada troškova teorijske obuke,
 • Nadoknada dela troškova praktične obuke (npr. trošak alata, radnih odela, materijala, opreme),
 • Nadoknada dela troškova nadoknada/plata za polaznike/ce, uključujući troškove prevoza i osiguranja.

Rok za prijavljivanje je 04.12.2020. godine.

Više informacija i uputstava se može pronaći na www.ukljucise.org. Sva pitanja u vezi sa javnim pozivom poslati na marijana.simic@gfa-group.de  do 20.11. 2020. godine.

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT