Nacionalna služba za zapošljavanje

02/04/2021
nacionalna.sluzba-LOGO.jpg

Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2022. godini 

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2022. godini

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2022. godine.

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2022. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2022. godini

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2022. godine.

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2022. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2022. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2022. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2022. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT