Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu dobio prošireno dejstvo

29/04/2021
Music-e1619702927393.jpg

Vlada Republike Srbije je donela odluku o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu i na poslodavce koji nisu članovi Unije poslodavaca Srbije i koji nisu učestovali u njegovom zaključivanju. Ova odluka je objavljena u „Sl. glasniku RS“, broj 36/2021 od 09.04.2021. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu je zaključen od strane Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije i Unije poslodavaca Srbije, dana 14. januara 2021. godine, i objavljen je u „Sl. glasniku RS“, broj 9/2021.

Ovim kolektivnim ugovorom utvrđuju se prava i obaveze iz rada i po osnovu rada, odnosno radnog angažovanja lica koja obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture: izvođenje narodne, zabavne, džez, pop i rok muzike, folklornih i drugih igračkih programa (ples), odnosno ostalih muzičkih, govornih i scenskih izvođenja kulturnih programa, kao i poslova stručnjaka i saradnika u estradno-muzičkoj delatnosti i poslodavaca u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu.

Vlasnici ugostiteljskih objekata imaju obavezu da plate poreze i doprinose muzičarima, ali i honorar za muzički dan koji ne može biti niži od pet odsto od iznosa minimalca.

Sastavni deo PKU-a je i tipski ugovor o izvođačkom radu, koji potpisuju izvođač i poslodavac i koji detaljno reguliše njihove međusobne obaveze i prava.

Preuzeto sa www.poslodavci.rs

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT