Arhivska knjiga tek od 2022. godine

31/05/2021
Arhiva-e1622465545959.jpg

Ministarstvo kulture i informisanja donelo je, dana 29.04.2021. godine, Mišljenje br. 011-00-71/2021-02 , kojim je zauzet stav da obaveza podnošenja prepisa arhivske knjige nadležnom arhivu nastaje tek 2022. godine, s obzirom na to da je Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, kojim je ova obaveza propisana, u primeni tek od 02. februara 2021. godine.

Ovim je konačno razrešena dilema privrednih subjekata povodom ove obaveze, s obzirom na to da se radilo o veoma kratkom roku u kome je istu trebalo izvršiti, u odnosu na dan stupanja na snagu pomenutog Zakona.

Sam početak primene ovog Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti u praksi je izazvao mnogo nedoumica i dosta poteškoća, s obzirom na to da je zahtevao nove troškove i reorganizaciju dosadašnjeg poslovanja. Takođe, nedostaju podzakonski akti za njegovo sprovođenje, koji su trebali da donesu pojašnjenja same procedure, što se nadamo da će u narednom periodu biti realizovano.

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT