Fond za inovacionu delatnost

15/10/2021
index-e1592289901497.png

JAVNI POZIV ZA DODELjIVANjE INOVACIONIH VAUČERA

Inovacioni vaučeri mogu da se koriste za transfer naučnog, tehnološkog ili inovativnog znanja koje je novo za privredno društvo ili za rešavanje nekog tehničkog/tehnološkog problema koje privredno društvo odredi. Inovacioni vaučer se dodeljuje za sledeće usluge:

 • Razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda (u odnosu na funkcije i kvalitet), procesa ili usluga;
 • Dokaz koncepta;
 • Studija izvodljivosti;
 • Proizvodnja laboratorijskog prototipa;
 • Izrada demonstracionog prototipa;
 • Različiti vidovi ispitivanja (u laboratoriji, u pilot postrojenju);
 • Validacija tehnologije;
 • Validacija novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
 • Savetodavne usluge u vezi sa inovacionom delatnošću;
 • Razvoj i uvođenje posebnog softvera za proizvod ili proces (u okviru razvoja proizvoda);
 • Tehno-ekonomska analiza u vezi sa uslugom koja se pruža. –
 • Maksimum 20% vrednosti inovacionog vaučera može biti planirano u ove svrhe.
 • Specifična stručna obuka u vezi sa razvojem tehnološkog rešenja. Maksimum 20% vrednosti inovacionog vaučera može biti planirano u ove svrhe.

Prijavu za inovacione vaučere moguće je podneti počevši od 15. novembra 2021. godine od 10.00 časova do utroška opredeljenih sredstava.

JAVNI POZIV ZA PROGRAM AKCELERACIJE – Katapult

Kroz program Katapult Fonda za inovacionu delatnost, startapima u Srbiji su na raspolaganju intenzivna obuka i mentorstvo krojeno po njihovim potrebama (od strane lokalnih i međunarodnih stručnjaka iz različitih oblasti tehnološkog preduzetništva i investitora), kao i bespovratna finansijska podrška za startape koji obezbede kvalifikovanu investiciju u toku ili devet (9) meseci nakon perioda akceleracije u iznosu do maksimalno 36 miliona dinara. Ovaj iznos je dostupan startapima koji budu izabrani od strane Fonda na sledeći način:

 • Ulazni grant u visini do 2,4 miliona dinara za startape u ranoj fazi razvoja, odnosno do 6 miliona dianra za startape u fazi rasta. Ovaj iznos će biti stavljen na raspolaganje startapima nakon potpisivanja ugovora za akceleraciju sa Fondom.
 • Koinvestirajući grant koji je dostupan startapima koji obezbede kvalifikovanu investiciju od strane poslovnih anđela, fondova preduzetničkog kapitala ili drugih investitora prihvatljivih za Fond. Iznos koinvestirajućeg granta je jednak iznosu kvalifikovane investicije umanjen za iznos ulaznog granta, a maksimalno do 36 miliona dinara.

Fokus je na četiri prioritetna domena:

 • Hrana za budućnost;
 • Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na Veštačku Inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025);
 • Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
 • Kreativne industrije.

Rok za dostavljanje prijava je 6. decembar 2021. godine do 15:00 časova.

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT