KONSTITUISAN SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET OPŠTINE ŠID

31/01/2022
Image-2.jpg

U petak, 28. januara u sali SO Šid održana konstitutivna sednica Socijalno-ekonomskog saveta opštine Šid. Sednicu Saveta svečano su otvorili predsednik opštine Šid, Zoran Semenović i pokrajinski sekretar za privredu i turizam i predsedavajući Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, dr Nenad Ivanišević.

Predstavnici Unije poslodavaca Vojvodine u ovom Socijalno-ekonomskom savetu su Jelena Milašinović (’’Domi-Tape’’ doo Šid), Zoran Obradović (’’Konting’’ doo Šid) i Nenad Milašinović (’’Ferum’’ doo Šid). Predsedavanje je u prvoj godini rada Saveta preuzeo predstavnik Saveza samostalnih sindikata.

Predsednik Unije poslodavaca Vojvodine Vladimir Lalošević prisustvovao je konstitutivnoj sednici u Šidu i tom prilikom pružio podršku organizovanju privrednika na lokalnu i njihovom uključivanju u rad ovog savetodavnog tela. ’’Prošlu godinu završili smo dogovorom o osnivanju lokalnog Socijalno-ekonomskog saveta u Šidu, a 2022. smo započeli radom ovog LSESa. Nadamo se da će se ovaj trend nastaviti, jer želimo da ova godina bude u znaku osnivanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta u što više samouprava u Srbiji i Vojvodini’’ rekao je Lalošević.

Socijalno-ekonomski savet se osniva u cilju uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga u pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih sloboda i prava čoveka, materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja zaposlenih i poslodavaca i uslova njihovog života i rada. U skladu sa tim, Socijalno-ekonomski savet razmatra pitanja: razvoja i unapređivanja kolektivnog pregovaranja, uticaja ekonomske politike i mera za njeno sprovođenje na socijalni razvoj i stabilnost, politike zapošljavanja na lokalu, cena komunalnih usluga, zaštite radne i životne sredine, obrazovanja i profesionalne obuke i druga pitanja u skladu sa aktima Socijalno-ekonomskog saveta.

Konstitutivnoj sednici su prisustvovali i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, predstavnici pokrajinskog i Republičkog socijalno-ekonomskog saveta, predstavnici Unije poslodavaca Srbije (direktor Srđan Drobnjaković i Ljiljana Pavlović – rukovodilac Sektora za članstvo), Unije poslodavaca Vojvodine i opštine Šid, kao i predstavnici Saveza samostalnih sindikata i UGS Nezavisnost Vojvodine i Šida.

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT