Horizont Evropa program

21/03/2022
Horizon_Europe_poster7.png

„EIC Pathfinder“  – namenjeno kompanijama za razvijanje revolucionarno nove tehnologije, sa potencijalom za stvaranje novih tržišta i/ili za rešavanje globalnih izazova.

Rok za apliciranje je 04 maj 2022. godine do  17 časova.

„EIC Transition“ – namenjeno naučnim institucijama i kompanijama  za razvijanje tehnoloških i poslovnih ideja radi povećanja  tehnološke i tržišne spremnosti.

Na poziv se može aplicirati tokom cele godine, tačke preseka su 04. maj i 28. septembar 2022. godine.

„EIC Accelerator“ – namenjeno  kompanijama  posebno startap i spinout kompanijama, da razviju i uvećaju inovacije.

Na poziv se može aplicirati tokom cele godine, tačke preseka su 23. mart, 15. jun i 05. oktobar 2022. godine.

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT