Fond za inovacionu delatnost

18/07/2022
index-e1592289901497.png

Javni poziv za program akceleracije – Katapult

Kroz program Katapult Fonda za inovacionu delatnost, startapima u Srbiji su na raspolaganju intenzivna obuka i mentorstvo krojeno po njihovim potrebama (od strane lokalnih i međunarodnih stručnjaka iz različitih oblasti tehnološkog preduzetništva i investitora), kao i bespovratna finansijska podrška za startape koji obezbede kvalifokovanu investiciju u toku ili nakon perioda akceleracije u iznosu do maksimalno 36 miliona dinara.

program Katapult je usklađen sa Strategijom pametne specijalizacije u Srbiji, koja se fokusira na četiri prioritetna domena:

  • Hrana za budućnost;
  • Informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući poseban fokus na veštačku inteligenciju, kako je to predviđeno Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020-2025);
  • Mašine i proizvodni procesi budućnosti;
  • Kreativne industrije.

Najmanje 50% raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv biće opredeljeno za prijave iz gorenavedenih prioritetnih domena, ukoliko bude dostupno dovoljno kvalitetnih prijava.

Posebno se ohrabruje učešće žena preduzetnica u programu Katapult.

Rok za dostavljanje prijava je 15. septembar 2022. godine do 15 časova.

Dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: katapult@inovacionifond.rs , kao i na veb stranici programa Katapult.

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT