Vodič za poslodavce i zaposlene – implementacija Evropskog zelenog dogovora u preduzeću

24/02/2023
Lets-get-green-1200x281.png

Klimatske promene i degradacija životne sredine predstavljaju egzistencijalnu pretnju Evropi i svetu. Da bi odgovorila na ovaj izazov, Evropi je potrebna nova strategija rasta koja transformiše Uniju u modernu, resursno efikasnu i konkurentnu ekonomiju, gde do 2050. neće biti neto emisija gasova sa efektom staklene bašte, gde ekonomski rast neće zavisiti od korišćenja resursa i u kojoj nijedan građanin ili kraj neće biti zapostavljen.

Projekat “Let’s get green!”, čiji je lider Udruženje sindikata metalaca i metalurga (Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników) FZZMiH iz Poljske,  a gde je Unija poslodavaca Vojvodine partner, omogućio je razvoj radničke participacije u kompanijama koje predstavljaju metalski sektor u Evropskoj uniji i zemljama kandidatima zahvaljujući većoj svesti i većem kapacitetu predstavnika firmi kao i radnika da ostvare svoja prava na informacije, konsultacije i učešće u kontekstu implementacije Evropskog zelenog dogovora u kompaniji, o čemu je kao veoma značajan rezultat projekta sačinjen poseban VODIČ za implementaciju .

U projektu su učestvovali i sindikati i poslodavci iz Hrvatske, Srbije, Poljske, Portugalije, Španije i Francuske.

Od samog početka radničkog pokreta radnici su se opredelili da učestvuju u upravljanju kompanijama i budu uključeniji u proizvodne procese. Interes za sindikalno učešće u privredi i na radnom mestu predstavlja sindikalno pravo koje donosi korist obema stranama.  Prava na informisanje, konsultacije i učešće su tu kako bi radnici učestvovali u strateškim odlukama kompanija, kako bi ojačali legitimitet sindikata i položaj i standard zaposlenih, dok za poslodavca to znači zadovoljni radnici i zajednički napredak i razvoj u firmama

Borba protiv klimatskih promena i degradacije životne sredine je zajednički izazov, ali nisu svi regioni i države članice u istoj situaciji. Mehanizam pravedne tranzicije će pružiti podršku regionima koji su u velikoj meri zavisni od privrednih aktivnosti koje podrazumevaju intenzivnu upotrebu uglja. To će pomoći najugroženijim građanima u tranziciji tako što će im se olakšati pristup profesionalnim programima reciklaže i mogućnostima zapošljavanja u novim privrednim sektorima.

Ovaj projekat je zasnovan na idejama za razvoj inicijative koju predvode delegacije evropskih zemalja učesnica da se u potpunosti uključe u pomenute izazove sa kojima se Evropska unija suočava.

Upravljanje projektom je podrazumevalo pripremu, diseminaciju, implementaciju, monitoring i izveštavanje. Evropska komisija je već predstavila Evropski zeleni dogovor, svojevrsni putokaz kako da ekonomiju EU učinimo održivom tako što ćemo klimatske i ekološke izazove pretvoriti u šanse u svim domenima politike, a tranziciju učiniti pravednom i inkluzivnom.

Za više informacija posetite: https://lets-get-green.eu/en/main

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT