NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

19/07/2023
nacionalna.sluzba-LOGO.jpg

Aktuelni konkursi za 2024. godinu:

– Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2024. godini – rok 29.11.2024.

– Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2024. godini – rok 31.10.2024.

– Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa srednjim obrazovanjem u 2024. godini – rok 29.11.2024.

– Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2024. godini – rok 29.11.2024.

– Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2024. godini – rok 29.11.2024.

– Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2024. godini – rok 29.11.2024.

– Javni poziv za sprovođenje radne aktivacije osoba sa invaliditetom u 2024. godini – rok 29.11.2024.

– Javni poziv za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2024. godini – rok 31.12.2024.

– Javni poziv za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2024. godini – rok 31.12.2024.

– Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2024. godini – rok 29.11.2024.

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT