Održan nacionalni sastanak u okviru projekta “SVI ZAJEDNO – poslodavci i zaposleni razvijaju efikasan sistem konsultacija i učešća za rešavanje uticaja pandemije na poslovanje“

17/05/2024

Sastanak je održan 15. maja 2024. godine, u  Beogradu, a organizovale su ga organizacije članice ALTOGETHER projektnog tima za Srbiju –Unija poslodavaca Vojvodine i Savez samostalnih sindikata Srbije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici različitih sektora i teritorijalnih organizacija SSSS, kao i predstavnici Unije poslodavaca Vojvodine i Srbije – poslodavci iz više gradova Srbije.

Sastanak su zajednički otvorili Duško Vuković – potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije i Vladimir Lalošević – predsednik Unije poslodavaca Vojvodine. Zatim je Branislava Đukić, sekretar Unije poslodavaca Vojvodine i projektni kordinator ukratko predstavila ALTOGETHER projekat – ciljeve, nosioca projekta i partnere, direktorat EK koji ovaj projekat finansira, osnovne pojmove vezane za informisanje i participaciju radnika, kao i rezultate projekta – brošuru, liflet, Konsultativne centre i platformu za eUčenje.

Bojana Bijelović Bosanac predstavila je nalaze i rezultate Nacionalnog izveštaja Projekta za Srbiju, koji je za potrebe ovog projekta izradio Savez samostalnih sindikata Srbije. Predstavljene su odredbe zakona koji u Srbiji regulišu oblast participacije radnika, ali i EU direktive iz ove oblasti. Naglašeno je da se informisanje i participacija zaposlenih u Srbiji najviše realizuje kroz tripartitni socijalni dijalog, ali da ne treba zanemariti ni kolektivne ugovore, posebno one na nivou kompanija.

Vladimir Lalošević, koji je bio ekspert u delu projekta koji se odnosio na uspostavljanje i rad Konsultativnog centra i Platforme za eUčenje za Srbiju – predstavio je ova dva inovativna alata kroz detaljno uputstvo šta su oni, čemu su namenjeni, kako se koriste, kako se ulogovati, i šta korisnik dobija njihovim korišćenjem.

Miljana Stojšić Stojanovska kroz svoju prezentaciju dala je predloge za unapređenje procesa uključivanja zaposlenih u informisanje i upravljanje kompanijama. Istaknuto je da samo zajedničkim radom, kroz promovisanje značaja participacije radnika možemo napredovati, imati stabilne kompanije i dobre uslove rada. Ono što prvo možemo da uradimo, od čega možemo da krenemo, jeste zajedničko iniciranje donošenja Strategije ili drugog akta za jačanje kapaciteta za učešće radnika. Prihvaćeno je da SSSS i UPV zajednički iniciraju ovu akciju, zajednički kreiraju Strategiju i daju preporuku svojim članovima (poslodavcima i zaposlenima) da je uvrste u svoju praksu i kulturu poslovanja.

Svi učesnici pozvani da se uključe u dalje informisanje i saradnju kroz rad E-platforme, koja se nalazi na sajtu projekta ALTOGETHER

ALTOGETHER facebook page

         

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT