FOND ZA RAZVOJ SRBIJE

31/05/2024
Fond-za-razvoj-LOGO.jpg

INVESTICIONI KREDITI

Minimalan iznos kredita za sva pravna lica iznosi 1.000.000,00 RSD, a maksimalan 250.000.000,00 RSD. Investicioni kredit se preporučuje klijentima kojima su neophodna sredstva za finasiranje nabavke opreme, mašina, postrojenja, zatim izgradnju ili kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora

Za preduzetnike – odobravaju se sa rokom otplate do 8 godina u okviru kojeg je grejs period do 1 godine. Krediti su sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija poslovne banke, a u ostalim slučajevima 2,5% na godišnjem nivou. Visina kredita i rok određuju se u odnosu na bonitet privrednog subjekta i instrumenta obezbeđenja.

Za mikro, mala, srednja i velika pravna lica – Krediti su sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija poslovne banke, a u ostalim slučajevima 2,5% na godišnjem nivou. Rok otplate je do 10 godina u okviru koga je grejs period do 1 godine, sa mesečnom ili tromesečnom otplatom kredita.

INVESTICIONI KREDITI IZ EIB KREDITNE LINIJE

EIB je banka Evropske unije koja plasira dugoročne kredite i njena politika je finansiranje investicionih projekata u cilju podrške ciljevima politika EU. Zajmovi se odobravaju uz posredstvo Fonda za razvoj Srbije shodno čemu podležete propisanim kriterijumima zajma, kreditnoj analizi i ostalim zahtevima Fonda.

Pravo na korišćenje sredstava po kreditnoj liniji sa Evrpskom investiconom bankom, imaju privredni subjekti koji imaju manje od 250 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), kao i privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije („MidCap”), definisani kao preduzeća sa minimalno 250 zaposlenih, a manje od 3.000 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), a koji su u privatnom ili zadružnom vlasništvu i koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i drugim odgovarajućim registrima.

Minimalan iznos kredita iznosi  RSD 1.000.000,00 – Maksimalan iznos kredita iznosi RSD 1.465.000.000,00

3,424% kamatna stopa, 12 god rok otplate, 4 god grejs period

Krediti se mogu koristiti za:

  • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje prostora za obavljanje delatnosti
  • kupovinu nove ili polovne (do šest godina starosti) opreme za obavljanje delatnosti, uključujući alate i dostavna vozila kao i druga transportna sredstva, osim lakog teretnog vozila vrste N1
  • kupovinu računarske opreme
  • nematerijalna ulaganja

KREDITI ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA U OKVIRU PROGRAMA KOJI FOND SPROVODI SA EVROPSKOM INVESTICIONOM BANKOM

Pravo na korišćenje sredstava imaju privredni subjekti koji imaju manje od 250 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), kao i privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije („MidCap”), definisani kao preduzeća sa minimalno 250 zaposlenih, a manje od 3.000 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), a koji su u privatnom ili zadružnom vlasništvu i koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i drugim odgovarajućim registrima, koji obavljaju i imaju registrovanu kao pretežnu delatnost, jednu od delatnosti sa Liste delatnosti definisane od strane EIB-a i koji imaju dva zadnja pozitivna finansijska izveštaja.

Minimalan iznos kredita iznosi  RSD 1.000.000,00 – Maksimalan iznos kredita iznosi RSD 1.465.000.000,00

3,622% kamatna stopa, 5 god rok otplate, 1 god grejs period

Krediti se mogu koristiti za finansiranje nabavke robe, sirovina, gotovih proizvoda, materijala ili repromaterijala (finansiranje zaliha).

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT