UPS-novo-za-vesti.jpg

08/04/2020

Poštovani poslodavci,

Obaveštavamo Vas da smo se obratili Kriznom štabu za otklanjanje nastalih i sprečavanje mogućih štetnih posledica zarazne bolesti COVID-19 po privredu, sa molbom kojom smo tražili da daju zvanično saopštenje –  upute poziv javnom sektoru za izmirenje dospelih, a neizmirenih novčanih obaveza iz komercijalnih transakcija sa privrednim subjektima.

Naše obraćanje možete pročitati OVDE

Preuzeto sa: http://www.poslodavci.rs/

UPS-novo-za-vesti.jpg

08/04/2020

Pomozite nam da budemo još bolji!

U cilju da na adekvatan način uobličimo dalje naše zahteve i predloge prema državi i otklonimo što je moguće više problema sa kojima se svakodnevno suočavate zbog pandemije COVID-19, molimo Vas da odvojite desetak minuta svoga vremena i popunite  Anketu, kojoj možete pristupiti preko linka:

Upitnik o uticaju COVID-19 na poslovanje preduzeća

Predmetna anketa je urađena uz tehničku podršku i usmeravanje Međunarodne organizacije rada – velikog partnera  Unije poslodavaca Srbije.

Napominjemo da će pristup Anketi preko navedenog linka biti dostupan do 15. aprila 2020. godine.

Zahvaljujemo se unapred na odvojenom vremenu i očekujući Vaše brze odgovore na Anketu, pozdravljamo Vas uz poruku da pazite svoju porodicu i sebe, zadržite zaposlene i sačuvate preduzeće, jer samo tako ćemo na pravi način izaći iz ove krize i nastaviti dalje, jer je Jaka privreda – jaka Srbija!

Vaša Unija poslodavaca Srbije

Preuzeto sa: http://www.poslodavci.rs/

UPS-novo-za-vesti.jpg

03/04/2020

Nakon razmatranja Paketa ekonomskih mera Vlade Republike Srbije od 31. marta 2020. godine, kao i pristiglih predloga poslodavaca, obratili smo se Kriznom štabu za otklanjanje nastalih i sprečavanje mogućih štetnih posledica zarazne bolesti COVID-19 po privredu, sa Predlogom za preciziranje i dopunu Paketa eknomskih mera, koji možete pogledati OVDE

Preuzeto sa : http://www.poslodavci.rs/

pancevo-vest.jpg

03/04/2020

Danas je potpisan Ugovor o donaciji između Grada Pančeva i Unije poslodavaca grada Pančeva, na ime pomoći najugroženijem delu stanovništva-penzionerima, čija su mesečna primanja manja od 30.000,00 dinara. Pomoć se sastoji u paketima sa osnovnim prehrambenim i higijenskim proizvodima.

Kompanije koje su članice Unije poslodavaca Grada Pančeva prikupile su novčana sredstva u iznosu od 1.511.000,00 dinara.

U ovim danima kada privrednici nisu sigurni šta će biti sa njihiovim poslovanjem, zaposlenima, dugovanjima i potraživanjima, pančevački privrednici ovom akcijom pokazali su ono što su osnivanjem Unije zacrtali kao svoje ciljeve:
• Pančevački privrednici vole svoj grad i ljude u njemu.
• Pančevački privrednici vode društveno odgovorne kompanije, saosećaju sa svojim sugrađanima i uvek su tu da pomognu.
• Pančevački privrednici će pomoći i kada im je dobro, ali i kada im je loše.
• Pančevački privrednici ne pomažu da bi dobili reklamu. Pomažu tamo gde je pomoć potrebna.

Iako najmlađa lokalna kancelarija, Unija poslodavaca Grada Pančeva svojim radom I aktivnostima postavlja primer ostalima…

minist-rad.jpg

02/04/2020

S obzirom na činjenicu da će mnogi poslodavci nakon proglašenja Odluke o uvođenju vanrednog stanja imati potrebu da u što kraćem roku upute zaposlene na plaćeno odsustvo usled prekida rada ili smanjenja obima rada, na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlada Republike Srbije donela je Zaključak da se Rešenja za davanje saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsutvo duže od 45 radnih dana, izdaju bez prethodnog dostavljanja zahteva poslodavca na mišljenje reprezentativnom sindikatu grane ili delatnosti osnovanim na nivou Republike sa rokom važenja najkasnije do dana prestanka vanrednog stanja. Na ovaj način skratiće se propisana procedura, kao i neizvesnost do konačnog odlučivanja po zahtevu.

Iz Ministarstva napominju da se obaveza dostavljanja dokumentacije Ministarstvu podnosi tek nakon proteka roka od 45 dana, od kada je poslodavac uputio zaposlene na plaćeno odstustvo usled smanjenja obima rada ili prekida rada, što proizaliazi iz člana 116. zakona o radu prema kome poslodavac može do 45 radnih dana da uputi zaposlene na plaćeno odsustvo, bez bilo čijeg odobrenja, a tek ako poremećaj u poslovanju postoji i dalje (duže od 45 radnih dana), podnosi se zahtev ministarstvu, radi odlučivanja tj. davanja saglasnosti.

Za upućivanje zaposlenih na plaćeno odstustvo duže od 45 radnih dana u skladu sa članom 116.  Stav 2. Zakona o radu i Zaključkom Vlade 05 boj 132-2865/2020 od 26.03.2020. godine, poslodavac je u obavezi da Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja elekronskim putem na mejl: kabinet@minrzs.gov.rs dostavi sledeću dokumentaciju:

Skeniranu Odluku nadležnog organa poslodavca potpisanu od ovlašćenog lica odnosno Zahtev poslodavca potpisan od strane zakonskog zastupnika o potrebi upućivanja zaposlenih na plaćeno odsutsvo koji moraju da sadrže:

  • naziv i sedište poslodavca, matični broj i PIB;
  • ukupan broj zaposlenih kod poslodavca;
  • broj zaposlenih koji se upućuju na plaćeno odsutvo;
  • kratke razloge i okolnosti koje su dovele do smanjenja obima posla, odnsono do prekida rada i potrebe za upućivanjem zaposlenih na plaćeno odsutvo dužem od 45 radnih dana;
  • za koji mesec su isplaćene poslednje zarade;
  • elektronsku adresu na koju Ministarstvo poslodavcu treba da dostavi skenirano Rešenje
  • broj telefona kontakt osobe kod poslodavca zadužene za pripremu dokumentacije.

S obzirom da se Rešenje o davanju saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana izdaje samo na period dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja, iz Ministarstva napominju da nije potrebno navoditi broj radnih dana na koji se zaposleni upućuju na takvo plaćeno odsustvo.a Rešenja će se poslodavcima dostavljati elektronskim putem.

Zaposleni koji po ovom osnovu odsustvuju sa rada, imaju pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, s tim da ista ne može biti manja od minimalne zarade. Kolektivnim ugovorom ili Pravilnikom o radu i Ugovorom o radu,  naknada zarade po ovom osnovu može se utvrditi u većem procentu od naknade propisane zakonom.

Opširnije o ovome možete pročitati na linku ispod:

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/saglasnost-za-placeno-odsustvo-za-vreme-vanredne-situacije-dostavlja-se-elektronskim-putem

Preuzeto sa: http://www.poslodavci.rs/

MFIN-foto-729x410-1.png

01/04/2020

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali predstavio je Program ekonomskih mera za podršku privredi Srbije i smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Kovid-19.Ministar je objasnio da je Program ekonomskih mera vredan 5,1 milijardu evra ili 608,3 milijardi dinara. Ministar podvlači da ekonomski Program ima dva cilja – da pomogne našoj privredi, pogotovu privatnom sektoru da ostane na stabilnim nogama, ali i našim građanima da zadrže radna mesta i plate. „Cilj nam je da privreda dan nakon završetka pandemije nastavi tamo gde je stala i da se još brže razvija”, istakao je ministar. Objasnio je da su ekonomske mere podeljene u četiri grupe: mere poreske politike, direktna pomoć privatnom sektoru, mere za očuvanje likvidnosti kao i direktna pomoć svim punoletnim građanima Republike Srbije.

PT-logo.jpg

31/03/2020

Potpredsednica Vlade i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorane Mihajlović na apel prevoznika odgovorila je 26. marta. Odgovor možete pogledati OVDE

AUTOBUSKI PREVOZ PUTNIKA

Zbog velikog interesovanja za mere u vezi pomoći delatnosti autobuskog prevoza putnika,u prilogu je mejl koji je prosleđen od strane udruženja PANONTRANSPORT potpredsednici Vlade (kabinetu) sa načelnim podacima u vezi štete koju će pretrpeti autobuski prevoznici, gde su navedeni orjentacione vrednosti u skladu sa parametrima iz 2019. godine.

Predlaže se da svi zainteresovani prevoznici, kao i udruženja kanališu svoje zahteve preko Unije poslodavaca Srbije i PKS kojima, možete dostaviti svoje predloge, naravno kao i udruženjima Srbijatransport i Panontransport.

Dopis:

Poštovani,

Želim da vas obavestim da je autobuski prevoz putnika u drumskom saobraćaju u Republici Srbiji, jedna od delatnosti koja je najteže pogođena posledicama prisustva virusa Covid 19.

Kao strateška grana, autobuski prevoz putnika omogućava prevoz zaposlenih, učenika, studenata i drugih vrsta putnika (svakodnevnih ili povremenih), i predstavlja delatnost bez koje je nezamislivo funkcionisanje jednog društva a koja direktno utiče i na razvoj svih lokalnih samouprava, regiona i cele države, jer potencijalna mobilnost građana opredeljuje i mesto njihovog života, rada, obrazovanja, formiranja porodice itd.

Ukidanje međunarodnog i međumesnog prevoza u potpunosti, a najvećim delom i gradsko prigradskog prevoza, u potpunosti je paralisao rad autobuskih prevoznika bez mogućnosti ostvarenja bilo kakvog prihoda iz osnovne delatnosti.

Kako bi dobili orjentacionu predstavu o veličini ovog problema, želim da navedem da se autobuski prevoz u Srbiji obavljao sa oko 11.000 autobusa koji u proseku prelaze oko 700.000.000 km godišnje i ostvaruju prosečan godišnji prihod od oko 800.000.000 evra.

Na mesečnom nivou to iznosi prosečno oko 67.000.000 evra neostvarenog prihoda ili neostvarenih oko 58.000.000 km.

Radi se naravno o redu veličina i okvirnoj proceni kako bi se stekao utisak o gubitku prihoda koji će ova privredna grana imati svakog meseca zbog neostvarenog prihoda.

Aproksimativno gledano, u ovoj delatnosti je zaposleno oko 30.000 građana, od čega je oko 2/3 vozača autobusa, a ostatak se odnosi na radnike u održavanju vozila i drugim pratećim službama.

Molimo vas da uzmete u obzir ove okvirne podatke a Poslovno udruženje Panontransport će, zajedno sa ostalim udruženjima, Unijom poslodavaca Srbije, Privrednom komorom Srbije kao i privrednim subjektima iz ove delatnosti pokušati da utvrdi konačan bilans štete koju je delatnosti autobuskog prevoza putnika u drumskom saobraćaju naneo virus Covid 19.

uprava-nabavke.jpg

30/03/2020

SPROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI U VREME VANREDNOG STANJA

27. mart 2020.

Uprava za javne nabavke je na svojoj internet stranici objavila Obaveštenje u vezi sa sprovođenjem postupaka javnih nabavki u vreme vanrednog stanja.

Na osnovu Obaveštenja svi učesnici u postupcima javnih nabavki tokom proglašenog vanrednog stanja, su u obavezi da postupaju u svemu u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15), uključujući i rokove za podnošenje ponuda, postupak javnog otvaranja ponuda, vršenje uvida u dokumentaciju o sprovedenom postupku od strane zainteresovanih ponuđača i drugih.

Ukoliko naručioci nisu u mogućnosti da u skladu sa odredbama ZJN nastave sa sprovođenjem pokrenutih postupaka javnih nabavki, ukazano je na mogućnost obustave postupka u skladu sa članom 109. stav 2. ZJN. Vanredno stanje se u smislu ove odredbe, može smatrati objektivnim i dokazivim razlogom za obustavu postupka javne nabavke, a koji se nije mogao predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućava da se započeti postupak okonča. Ukazujemo, da se obustavljeni postupci mogu ponovo pokrenuti kada se steknu uslovi neophodni za sprovođenje postupka javne nabavke.

Preporuka Uprave za javne nabavke je da naručioci, dok traje vanredno stanje, ne pokreću nove postupke javnih nabavki, sve dok se ne steknu uslovi sa potpunu primenu odredaba ZJN.

Obaveštenje u celosti dostupno je OVDE

Takođe, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je na svojoj internet stranici objavila Obaveštenje o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za vreme vanrednog stanja proglašenog zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19.

Imajući u vidu da je Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, koja za potrebe Republičke komisije obavlja poslove pisarnice, objavila obaveštenje o radu pisarnica republičkih oragana uprave za vreme vanrednog stanja, prema kojem je neposredno podnošenje podnesaka zabranjeno (link: https://www.uzzpro.gov.rs/index.html ), Rapublička komisija je ukazala da se podnošenje pisama koja su upućena Republičkoj komisiji preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih oragana, na adresi Nemanjina 22-26, Beograd, može obavljati korišćenjem poštanskih usluga.

U navedenom obaveštenju ukazano je da su za sva zainteresovana lica u svrhu kontakta sa Republičkom komisijom i dalje dostupni telefonski broj 011/2060-902 i imejl adresa republicka.komisija@kjn.gov.rs, kao i telefonski broj 011/2060-912. Obaveštenje u celosti dostupno je OVDE

nsz-vesti.jpg

27/03/2020

Poštovani poslodavci,

Obaveštavamo Vas, da i u toku trajanja vanrednog stanja, Nacionalna služba za zapošljavanje, zainteresovanim poslodavcima:

  • pruža usluge posredovanja u zapošljavanju;
  • omogućava podnošenje zahteva za učešće u realizaciji javnih poziva/konkursa za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja.

Sve zahteve poslodavci mogu podneti elektronskom poštom. Informacije o uslugama, raspisanim javnim pozivima/konkursima, kao i Obaveštenje za korisnike usluga Nacionalne službe za zapošljavanje o postupanju za vreme vanrednog stanja, dostupne su na internet portalu http://www.nsz.gov.rs/

Preuzeto sa: http://www.poslodavci.rs/

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT