privreda-i-turizam.jpg

12/05/2020

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dana 11. maja doneo je odluke o obustavljanju postupka prijema zahteva/prijava i podnošenje zahteva za javne pozive u oblasti zapošljavanja i javne pozive iz oblasti turizma, kao i odluku o obustavljanju postupka dodele sredstava po ovim javnim pozivima.

nsz-vesti.jpg

03/04/2020

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJEredovno prima zahteve za subvencije za zapošljavanje, s tim da se zahtevi predaju elektronski dokumentacije na mejl adresu nadležne filijale

1. Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

2. Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020.godine.

3. Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

4. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

5. Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

6. Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

7. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

8. Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa srednjim nivoom kvalifikacija u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2020. godine.

9. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2020. godini – otvoren do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30.11.2020. godine. 

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT