Ministar-za-tehnol.-inovacije-LOGO.png

04/06/2020
 1. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva                                                          Javni konkurs otvoren je do utroška sredstava.
 2. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva                                                    Javni konkurs otvoren je do utroška sredstava.
garan-fond-apv.jpg

03/04/2020

GARANCIJSKI FOND APV – osnovan sa zadatkom da olakša pristup finansijskom tržištu i obezbedi povoljnije uslove kreditiranja od onih koje nude banke. Ovaj zadatak Fond realizuje kroz svoju osnovnu delatnost, izdavanje garancija bankama kao sredstva obezbeđenja urednog vraćanja bankarskih kredita. Nastavak obavljanja poslova koji su se obavljali u neposrednom kontaktu sa strankama realizuje se putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem. Ovi krediti su uvek otvoreni:

 

RFV-vesti.jpg

03/04/2020

RAZVOJNI FOND APV – vrši finansiranje društveno opravdanih razvojnih projekata na teritoriji Vojvodine pod povoljnijim uslovima od tržišnih.

U uslovima vanredne situacije nudi moratorijum od 90 dana na otplatu kredita. Krediti su aktuelni do utroška sredstava:

ebrd-vesti.jpg

02/04/2020

Korisnici mogu biti mala i srednja preduzeća po EU kriterijumima:

 • Manje od 250 zaposlenih

 • Prihodi manji od 50 miliona EUR

 • Ukupna aktiva manja od 43 miliona EUR

 • Da su većinski u privatnom vlasništvu

Projekti koji će biti finansirani kreditima iz ove kreditne linije su:

 • Investicije u industrijske objekte, opremu,

 • Investicije u softver, poboljšanje upravljačkih sistema preduzeća i opšta nadogradnja i modernizacija, a sve pod uslovom i sa ciljem povećane usklađenosti sa jednom ili više Direktiva Evropske Unije na polju zaštite okoline, bezbednosti radnika i bezbednosti i kvaliteta proizvoda.

Uslovi kreditiranja su sledeći:

 • Maksimalan iznos kredita: EUR 1.000.000

 • PDV ne može biti finansiran

 • Rok kredita: 4 do 5 godina

 • Grejs period: do 2 godine

OPIS PROGRAMA I POZITIVNI PRIMERI

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT