Startup-Shower-logo.png

26/01/2023

Start up Shower

Projekat pruža bespovratnu finansijsku podršku u bruto iznosu od 1.000.000,00 dinara, ali i podršku kroz poslovno, finansijsko, pravno i mentorsko savetovanje od strane najuspešnijih lidera i eksperata u Republici Srbiji.

Konkurs je otvoren do  03. februara 2023. godine zaključno sa 23:59 časova.

Zastava-LOGO.jpg

26/01/2023

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Osnovni ciljevi su:

1) unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:

(1) izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja,

(2) restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete,

(3) nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima,

(4) unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude,

(5) dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira;

2) izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture;

3) usklađivanje turističkih kapaciteta sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1) privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;

2) preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;

3) poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Rok za podnošenje zahteva je 1. septembar tekuće godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. oktobar tekuće godine.

index-e1592289901497.png

18/07/2022

Poziv za inovacione vaučere i program trancfera tehnologije

Fond za inovacionu delatnost je zahvaljujući sredstvima iz nacionalnog budžeta obezbedio finansijsku podršku u ukupnom iznosu od 276.000.000 dinara za inovativne projekte preduzeća i naučnoistraživačkih organizacija kroz dodelu inovacionih vaučera i Programa transfera tehnologije.

Od danas, mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju na raspolaganju su inovacioni vaučeri.

Jednom podnosiocu prijave može biti odobreno više inovacionih vaučera u maksimalnom iznosu do 2.400.000 dinara. Pojedinačnim inovacionim vaučerom se finansira do 60% ukupnih troškova usluga, maksimalno do 800.000 dinara, ne uključujući porez na dodatu vrednost (PDV). Vaučeri se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća.

Javni poziv je otvoren sve do utroška opredeljenih sredstava u iznosu od 100.000.000 dinara.

SMART START

Fond za inovacionu delatnost poziva perspektivne timove i mikro preduzeća da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj svog prvog prototipa u okviru programa Smart Start.

Učesnicima u programu na raspolaganju su finansijska i mentorska podrška u iznosu od 4,2 miliona dinara po pojedinačnom projektu. Sa 90% učešća od strane Fonda u okviru ovog programa olakšava se sprovođenje prve faze istraživanja tržišta, razvoja minimalno održivog proizvoda ili usluge, uspostavljanja poslovnog modela i početak pripreme za sledeću fazu prikupljanja finansijskih sredstava.

Rok za dostavljanje prijava inovativnih projekata je 28. februar 2023. godine do 12 časova.

Ministarstvo-privrede-LOGO.jpg

01/02/2021

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE:

Javni poziv za učešće u programu  podrške privrednim društvima za promociju izvoza u 2022. godini

Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa ovim Programom mogu se dodeliti u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti usmerenih ka ciljanim tržištima, odnosno mera intervencija koje se odnose na:

 • Konsultantsku  podršku  za razvojnu strategiju pozicioniranja na ciljano tržište
 • Konsultantsku podršku za aktivnosti izvoznog marketinga
 • Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom
 • Konsultantsku podršku za unapređenje izvoznih sposobnosti
 • Samostalno Izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima
 • Unapređenje proizvodnih sposobnosti

Korisniku može biti odobren maksimalan iznos od  10.000.000,00 DIN  za sve mere intervencije, odnosno aktivnosti iz Plana intervencija, a po njegovom konačnom odobrenju  zaključenjem Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava.

Javni poziv će biti objavljen 21. decembra 2022. godine i trajaće 90 dana, odnosno do 20. marta 2023. godine.

Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti u 2022. godini

Opšti cilj Programa je unapređenje konkurentnosti, bezbednosti i kvaliteta proizvoda i usluga na tržištu, olakšavanje pristupa tržištima i povećanje konkurentnosti, prevashodno malih i srednjih preduzeća, a time i privrede u celini.

Program će doprineti povećanju nivoa korišćenja standarda u proizvodnji i organizaciji poslovanja, sertifikaciji proizvoda, sistema menadžmenta i povećanju korišćenja drugih usluga u oblasti infrastrukture kvaliteta.

Javni poziv otvoren od 30. decembra 2022. godine i trajaće do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

ebrd-vesti.jpg

02/04/2020

Korisnici mogu biti mala i srednja preduzeća po EU kriterijumima:

 • Manje od 250 zaposlenih

 • Prihodi manji od 50 miliona EUR

 • Ukupna aktiva manja od 43 miliona EUR

 • Da su većinski u privatnom vlasništvu

Projekti koji će biti finansirani kreditima iz ove kreditne linije su:

 • Investicije u industrijske objekte, opremu,

 • Investicije u softver, poboljšanje upravljačkih sistema preduzeća i opšta nadogradnja i modernizacija, a sve pod uslovom i sa ciljem povećane usklađenosti sa jednom ili više Direktiva Evropske Unije na polju zaštite okoline, bezbednosti radnika i bezbednosti i kvaliteta proizvoda.

Uslovi kreditiranja su sledeći:

 • Maksimalan iznos kredita: EUR 1.000.000

 • PDV ne može biti finansiran

 • Rok kredita: 4 do 5 godina

 • Grejs period: do 2 godine

OPIS PROGRAMA I POZITIVNI PRIMERI

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT