EU-zelena-agenda.png

14/06/2024

Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede

Uz podršku Evropske unije, Švedske i Švajcarske, u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, i u saradnji sa Evropskom investicionom bankom (EIB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavljuje višegodišnji Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede.

Cilj ovog Izazova je da podrži sprovođenje inovativnih poslovnih rešenja u svih 5 oblasti Zelene agende za Zapadni Balkan:

 • Oblast 1 – Dekarbonizacija i zelena industrija
 • Oblast 2 – Cirkularna ekonomija – očuvanje i efikasnije korišćenje prirodnih resursa,
 • Oblast 3 – Smanjenje zagađenja životne sredine i vazduha,
 • Oblast 4 – Zaštita i očuvanje prirode i biološke raznovrsnosti,
 • Oblast 5 – Uspostavljanje održivih sistema za snabdevanje hranom i ruralni razvoj.

Kao nosioci predloga projekta, na Izazov mogu da se prijave javna, privatna i socijalna preduzeća, istraživačke institucije, organizacije civilnog društva, udruženja poljoprivrednika i zadruge, lokalne samouprave i upravljači zaštićenih područja, pojedinačno ili udruženo.

Najbolji pristigli predlozi dobiće mentorsku i tehničku podršku za dalji razvoj, dok će za najuspešnije među njima biti obezbeđeno sufinansiranje kako bi se primenila u praksi.

Poziv za inovativne ideje biće otvoren do kraja trajanja projekta, odnosno do kraja 2026. godine, a pristigle prijave će se ocenjivati i birati u nekoliko ciklusa.

Prijavljivanje na ovaj Izazov se vrši isključivo elektronskim putem, popunjavanjem online formulara na LINKU

Više o konkursu na LINKU

Fond-za-razvoj-LOGO.jpg

31/05/2024

INVESTICIONI KREDITI

Minimalan iznos kredita za sva pravna lica iznosi 1.000.000,00 RSD, a maksimalan 250.000.000,00 RSD. Investicioni kredit se preporučuje klijentima kojima su neophodna sredstva za finasiranje nabavke opreme, mašina, postrojenja, zatim izgradnju ili kupovinu proizvodnog ili poslovnog prostora

Za preduzetnike – odobravaju se sa rokom otplate do 8 godina u okviru kojeg je grejs period do 1 godine. Krediti su sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija poslovne banke, a u ostalim slučajevima 2,5% na godišnjem nivou. Visina kredita i rok određuju se u odnosu na bonitet privrednog subjekta i instrumenta obezbeđenja.

Za mikro, mala, srednja i velika pravna lica – Krediti su sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija poslovne banke, a u ostalim slučajevima 2,5% na godišnjem nivou. Rok otplate je do 10 godina u okviru koga je grejs period do 1 godine, sa mesečnom ili tromesečnom otplatom kredita.

INVESTICIONI KREDITI IZ EIB KREDITNE LINIJE

EIB je banka Evropske unije koja plasira dugoročne kredite i njena politika je finansiranje investicionih projekata u cilju podrške ciljevima politika EU. Zajmovi se odobravaju uz posredstvo Fonda za razvoj Srbije shodno čemu podležete propisanim kriterijumima zajma, kreditnoj analizi i ostalim zahtevima Fonda.

Pravo na korišćenje sredstava po kreditnoj liniji sa Evrpskom investiconom bankom, imaju privredni subjekti koji imaju manje od 250 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), kao i privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije („MidCap”), definisani kao preduzeća sa minimalno 250 zaposlenih, a manje od 3.000 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), a koji su u privatnom ili zadružnom vlasništvu i koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i drugim odgovarajućim registrima.

Minimalan iznos kredita iznosi  RSD 1.000.000,00 – Maksimalan iznos kredita iznosi RSD 1.465.000.000,00

3,424% kamatna stopa, 12 god rok otplate, 4 god grejs period

Krediti se mogu koristiti za:

 • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje prostora za obavljanje delatnosti
 • kupovinu nove ili polovne (do šest godina starosti) opreme za obavljanje delatnosti, uključujući alate i dostavna vozila kao i druga transportna sredstva, osim lakog teretnog vozila vrste N1
 • kupovinu računarske opreme
 • nematerijalna ulaganja

KREDITI ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA U OKVIRU PROGRAMA KOJI FOND SPROVODI SA EVROPSKOM INVESTICIONOM BANKOM

Pravo na korišćenje sredstava imaju privredni subjekti koji imaju manje od 250 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), kao i privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije („MidCap”), definisani kao preduzeća sa minimalno 250 zaposlenih, a manje od 3.000 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), a koji su u privatnom ili zadružnom vlasništvu i koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i drugim odgovarajućim registrima, koji obavljaju i imaju registrovanu kao pretežnu delatnost, jednu od delatnosti sa Liste delatnosti definisane od strane EIB-a i koji imaju dva zadnja pozitivna finansijska izveštaja.

Minimalan iznos kredita iznosi  RSD 1.000.000,00 – Maksimalan iznos kredita iznosi RSD 1.465.000.000,00

3,622% kamatna stopa, 5 god rok otplate, 1 god grejs period

Krediti se mogu koristiti za finansiranje nabavke robe, sirovina, gotovih proizvoda, materijala ili repromaterijala (finansiranje zaliha).

WBIHLogo.png

31/05/2024

Javni poziv: Western Balkans Innovation Vouchers

Vaučeri za inovacije Zapadnog Balkana su finansijski podsticaj dizajniran da olakša partnerstvo i razmenu znanja između malih i srednjih preduzeća (MSP) i javnih istraživačkih institucija širom Zapadnog Balkana (WB).

Dana 12. aprila 2024. godine, pokrenut je pilot program Vestern Balkans Innovation Vouchers u okviru pilot programa POLICI ANSVERS projekta (R&I POLICI making, implementation AND Support in the Vestern BalkanS). Poziv će biti otvoren do 26. juna 2024. godine (16:00).

Inovacioni vaučeri Zapadnog Balkana (IV) su jednostavan direktan finansijski podsticaj koji kompanije koriste da pokriju deo troškova usluga koje pružaju istraživačke i razvojne (R&D) organizacije, čime se intenziviraju obim i dinamika razvoja proizvoda i usluga, kao njihov plasman na tržište. Cilj IV je podsticanje saradnje između preduzeća i akademskih i naučnoistraživačkih institucija u pravcu sprovođenja inovacionih aktivnosti.

Mogu da apliciraju pravni privredni subjekat registrovan kao mikro, mala ili srednja kompanija (korisnici IV) i registrovan u bilo kojoj privredi ZB (najmanje 51% u privatnom vlasništvu), osnovan u skladu sa važećim zakonom o privrednim društvima.

Ukupan budžet za dodelu sredstava kroz IV po ovom javnom pozivu je 240.000 evra. Jedan vaučer može pokriti najviše 80% ukupnih troškova usluge koju pruža HEI/PRO, do iznosa od 8.000 evra bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Primalac vaučera je dužan da sufinansira preostali iznos ukupnih troškova usluge, koji iznosi najmanje 20% od ukupnog iznosa računa sa PDV-om od ukupnih troškova. Primalac vaučera je u obavezi da finansira sve transportne i pravne troškove (ako je primenjivo) za prekograničnu isporuku prototipova, uzoraka itd.

Sve dodatne informacije možete dobiti na innovationvouchers@fitr.mk

SME-HUB-logo.jpg

31/05/2024

Transformacija lokalnih malih i srednjih preduzeća za globalna partnerstva

Projekat „SME HUB“ rezultat je javno-privatnog partnerstva između Vlade Švajcarske, koju predstavlja Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i srpske kompanije ICT HUB. SME HUB čini tim stručnjaka, sa višedecenijskim iskustvom iz različitih industrija, proizvodnih delatnosti, kao i razvoja malih i srednjih preduzeća, koji pružaju podršku u uspostavljanju saradnje multinacionalnih i velikih domaćih kompanija sa adekvatnim lokalnim dobavljačima. Mala i srednja preduzeća, imaće priliku da se, kroz SME HUB, uključe u globalne lance vrednosti, ostvare dugotrajna partnerstva sa velikim kompanijama, dobiju priliku za stabilan rast i razvoj, dobiju podršku na putu transformacije poslovanja, sertifikaciju i pristup finansijama.

Kriterijumi za učešće su:

 • –           proizvodna delatnost u trajanju od minimum 3 godine
 • –           između 15 i 250 stalno zaposlenih
 • –           da je je firma u domaćem vlasničkom kapitalu od minimum 51%
 • –           minimalan poslovni prihod u 2023. godini 200.000 evra

Prijavu možete na jednostavan način predati na LINKU https://portal.smehub.rs/poziv/FcntdD5fHv

nacionalna.sluzba-LOGO.jpg

19/07/2023

Aktuelni konkursi za 2024. godinu:

– Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2024. godini – rok 29.11.2024.

– Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2024. godini – rok 31.10.2024.

– Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa srednjim obrazovanjem u 2024. godini – rok 29.11.2024.

– Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2024. godini – rok 29.11.2024.

– Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2024. godini – rok 29.11.2024.

– Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2024. godini – rok 29.11.2024.

– Javni poziv za sprovođenje radne aktivacije osoba sa invaliditetom u 2024. godini – rok 29.11.2024.

– Javni poziv za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2024. godini – rok 31.12.2024.

– Javni poziv za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2024. godini – rok 31.12.2024.

– Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2024. godini – rok 29.11.2024.

Bolji-način-LOGO-1200x264.png

19/07/2023

Nacionalna inicijativa za bezgotovinska plaćanja lansirala je POS program

Svi preduzetnici, mikro i mala preduzeća koji žele da omoguće plaćanja putem platnih kartica, mobilnih novčanika ili instant plaćanja mogu da se prijave i besplatno dobiju instalaciju i korišćenje uređaja za svoje radnje ili onlajn prodaju, uz trgovačku naknadu do najviše 0,99%, u trajanju do godinu dana. Uslov za učešće je da privrednici nisu prihvatali bezgotovinska plaćanja u proteklih godinu dana. Nakon isteka beneficiranog perioda ne postoje dodatne obaveze, a uređaje ili softvere je moguće nadalje koristiti po uslovima koji se dogovore sa bankom. Program su zasad podržali AIK, Banca Intesa, Erste banka, Halkbanka, NLB Komercijalna banka, OTP banka, Procredit banka, Raiffeisen, Unicredit i Payten.

ebrd-vesti.jpg

02/04/2020

Korisnici mogu biti mala i srednja preduzeća po EU kriterijumima:

 • Manje od 250 zaposlenih

 • Prihodi manji od 50 miliona EUR

 • Ukupna aktiva manja od 43 miliona EUR

 • Da su većinski u privatnom vlasništvu

Projekti koji će biti finansirani kreditima iz ove kreditne linije su:

 • Investicije u industrijske objekte, opremu,

 • Investicije u softver, poboljšanje upravljačkih sistema preduzeća i opšta nadogradnja i modernizacija, a sve pod uslovom i sa ciljem povećane usklađenosti sa jednom ili više Direktiva Evropske Unije na polju zaštite okoline, bezbednosti radnika i bezbednosti i kvaliteta proizvoda.

Uslovi kreditiranja su sledeći:

 • Maksimalan iznos kredita: EUR 1.000.000

 • PDV ne može biti finansiran

 • Rok kredita: 4 do 5 godina

 • Grejs period: do 2 godine

OPIS PROGRAMA I POZITIVNI PRIMERI

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT