2.jpg

21/03/2022

“OTP Startup Booster” Program

Za ovogodišnji Startup Booster Program, Banka poziva kompanije da se prijave na jednu od sledećih tema:

 • Korisničko iskustvo i pružanje usluge klijentima;
 • Povećanje interne efikasnosti;
 • Inovacije specifične za proizvode u poslovanju sa stanovništvom;
 • Inovacije specifične za proizvode u poslovanju sa privredom;
 • „Izvan bankarstva“ i održivost;
 • Potpuno nova i disruptivna rešenja koja se odnose na bankarski sektor, a koja ne potpadaju pod gore navedene kategorije.

Startap kompanije biraju se kroz tri etape. Da bi konkurisale, potrebno je da popune prijavni formular dostupan na internetu. Nakon pregleda pristiglih prijava, izabrani startapi imaće mogućnost da se tokom onlajn intervjua sastanu sa predstavnicima specijalizovanih oblasti iz Banke. OTP Grupa će pozvati predstavnike najboljih 25 – 30 startap kompanija na Dane finalne selekcije, koji su planirani da se održe u Budimpešti krajem maja meseca, u Akvárium Klubu, uz lično prisustvo.

Prijave su otvorene od 07. marta do 11. aprila.

Startech-logo-transparentno.png

21/03/2022

NALED i Vlada Republike Srbije, uz podršku kompanije Philip Morris, pozivaju godišnje startapove, preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća (MMSPP) i sve one koji imaju inovativne biznis ideje ili žele da transformišu svoje poslovanje uvođenjem novih tehnologija, da se u periodu od 18. marta do 18. maja prijave za StarTech program podrške inovacijama i digitalnoj transformaciji privrede.

U okviru prvog godišnjeg konkursa biće dodeljeno ukupno milion dolara bespovratnih finansijskih sredstava i do 1.000 sati ekspertske podrške za realizaciju biznis planova, pri čemu se vrednost pojedinačnih grantova kreće od 15.000 do 100.000 dolara, u zavisnosti od korisnika i vrste podrške.

Više o pozivu na LINKU

Horizon_Europe_poster7.png

21/03/2022

„EIC Pathfinder“  – namenjeno kompanijama za razvijanje revolucionarno nove tehnologije, sa potencijalom za stvaranje novih tržišta i/ili za rešavanje globalnih izazova.

Rok za apliciranje je 04 maj 2022. godine do  17 časova.

„EIC Transition“ – namenjeno naučnim institucijama i kompanijama  za razvijanje tehnoloških i poslovnih ideja radi povećanja  tehnološke i tržišne spremnosti.

Na poziv se može aplicirati tokom cele godine, tačke preseka su 04. maj i 28. septembar 2022. godine.

„EIC Accelerator“ – namenjeno  kompanijama  posebno startap i spinout kompanijama, da razviju i uvećaju inovacije.

Na poziv se može aplicirati tokom cele godine, tačke preseka su 23. mart, 15. jun i 05. oktobar 2022. godine.

Ministar-za-tehnol.-inovacije-LOGO.png

21/02/2022

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva

Sredstva namenjena za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva koriste se za sledeće namene:

 1. Izradu i sprovođenje kampanje za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva u sredstvima javnog informisanja na lokalnom i nacionalnom nivou (izrada kreativnih rešenja, produkcija TV emisija, promotivne kampanje u elektronskim i štampanim medijima i sl.);
 2. Organizaciju manifestacija sa ciljem promocije i popularizacije inovacija i inovacionog preduzetništva u Republici Srbiji (organizacija konferencija, okruglih stolova, radionica, predavanja i sl.);
 3. Izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj promocija inovacija u funkciji podizanja efikasnosti i unapređenja procesa rada u preduzećima i drugim subjektima u Republici Srbiji;
 4. Izradu i sprovođenje istraživanja o stanju, problemima i perspektivama inovacionog ekosistema u Republici Srbiji (sprovođenje terenskih i telefonskih istraživanja, fokus grupa i sl.);
 5. Izradu multimedijalnih i štampanih publikacija kojima se promovišu inovacije i inovaciono preduzetništvo (izrada plakata, brošura, letaka, video materijala i sl.) i
 6. Osmišljavanje i sprovođenje projekata čiji je cilj digitalizacija uživanja kulturnog, umetničkog i duhovnog nasleđa Srbije i srpskog naroda (izrada platformi za virtualizaciju istorijskih događaja i objekata, digitalizacija kulturne, umetničke i naučne baštine i njeno približavanje mladim generacijama koji su aktivni korisnici tehnologija i sl.).

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva

Sredstva namenjena za podršku razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva koriste se za sledeće namene:

1) za planiranje, izradu i sprovođenje promotivne kampanje o značaju razvoja ženskog inovacionog preduzetništva na nacionalnom i lokalnom nivou, organizaciju manifestacija koje doprinose promociji i popularizaciji ženskog inovacionog preduzetništva, kao i za izradu štampanih i multimedijalnih publikacija koje doprinose promociji ženskog inovacionog preduzetništva u široj populaciji i

2) za izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj razvoj inovacionih preduzetničkih veština među ženama, za realizaciju programa promocije ženskog inovacionog preduzetništva, za dodelu podsticaja ženama preduzetnicama u cilju unapređenja i razvoja njihovih poslovnih inovacionih kapaciteta, kao i za druge projekte kojima se razvija i promoviše žensko inovaciono preduzetništvo na lokalnom nivou.

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom.

NLB-organic.jpg

21/02/2022
 1. NLB KomBank Organic konkurs

Konkurs organizuju NLB Banka i Komercijalna banka, članice NLB Grupe. Ove godine biće nagrađeno 5 najboljih projekata iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane.

Na konkursu mogu učestvovati poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, sertifikovani ili u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju. Učešće je omogućeno i proizvođačima koji imaju grupni sertifikat i ugovor sa organizatorom proizvodnje.

Projekte možete dostaviti u periodu od 10. februara do 20. aprila 2022. godine:
1. elektronskim putem na e-mail adresu organic@kombank.com i organic@nlb.rs
2. poštom na adresu:
• Komercijalna banka AD Beograd, Svetog Save 14, 11000 Beograd,
• NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Novi Beograd;
sa naznakom “Konkurs za najbolji projekat proizvodnje i prerade organske hrane”.

Ministarstvo-trgovine-turzima-i-telekomunikacija-LOGO.jpg

21/02/2022

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1) privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;

2) preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;

3) poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 41/09, 10/13 – dr. zakon, 101/16 i, 67/21 – dr. zakon i 114/21).

Osnovni ciljevi su:

1) unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:

(1) izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja,

(2) restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete,

(3) nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima,

(4) unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude,

(5) dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira;

2) izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture;

3) usklađivanje turističkih kapaciteta sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva.

Rok za podnošenje zahteva je 1. septembar tekuće godine.

index-e1592289901497.png

15/10/2021

Javni poziv za program Serbia Ventures

Kroz ovaj javni poziv, Fond za inovacionu delatnost očekuje Prijave od postojećih kompanija koje se bave upravljanjem fondovima, kao i timova čija je ambicija uspostavljanje i rukovođenje fondom preduzetničkog kapitala u Srbiji. Nakon nezavisne i vrednosno zasnovane evaluacije svih podobnih Prijava, Fond će investirati u najbolje predloge (tj. u najperspektivniji fond preduzetničkog kapitala registrovan u Srbiji) u ulozi ograničenog partnera.

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond može investirati u svaki pojedinačni fond preduzetničkog kapitala je 5.000.000 evra, uz ograničenje da Fondova investicija ne može premašiti 50% ukupnog iznosa sredstava, koje će fond preduzetničkog kapitala na kraju prikupi.

Rok za podnošenje prijava je 15. jun 2022. godine do 15:00 časova.

nacionalna.sluzba-LOGO.jpg

02/04/2021

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2022. godini

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na Javnom konkursu je 15.03.2022. godine.

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2022. godini 

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na Javnom konkursu je 15.03.2022. godine.

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2022. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 31.03.2022. godine.

Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2022. godini 

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2022. godini

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2022. godine.

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2022. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2022. godini

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2022. godine.

Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem u 2022. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2022. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2022. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih u 2022. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Ministarstvo-privrede-LOGO.jpg

01/02/2021

FOND ZA RAZVOJ:

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2022. godini

Program se sprovodi u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva, odnosno u 2020, 2021. i 2022. godini.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

 

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, odnosno od 2017. do 2022. godine (uključujući i 2022. godinu), a čiji je:

-osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena;

– osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 35 godina. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 35 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 35 godina.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 35% vrednosti ulaganja, odnosno do 45% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava.

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE:

 

Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za promociju izvoza

Namena bespovratnih sredstava:

 1. 1.Konsultantska podrška za razvojnu strategiju pozicioniranja na ciljano tržište
 2. 2.Konsultantska podrška za aktivnosti izvoznog marketinga
 3. 3.Izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima
 4. 4.Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom
 5. 5.Konsultantska podrška za unapređenje izvoznih sposobnosti
 6. 6.Unapređenje proizvodnih sposobnosti

Javni poziv je objavljen 17. decembra 2021. godine i trajaće 90 dana, odnosno do 17. marta 2022. godine.

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT