Lets-get-green-1200x281.png

24/02/2023

Klimatske promene i degradacija životne sredine predstavljaju egzistencijalnu pretnju Evropi i svetu. Da bi odgovorila na ovaj izazov, Evropi je potrebna nova strategija rasta koja transformiše Uniju u modernu, resursno efikasnu i konkurentnu ekonomiju, gde do 2050. neće biti neto emisija gasova sa efektom staklene bašte, gde ekonomski rast neće zavisiti od korišćenja resursa i u kojoj nijedan građanin ili kraj neće biti zapostavljen.

Projekat “Let’s get green!”, čiji je lider Udruženje sindikata metalaca i metalurga (Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników) FZZMiH iz Poljske,  a gde je Unija poslodavaca Vojvodine partner, omogućio je razvoj radničke participacije u kompanijama koje predstavljaju metalski sektor u Evropskoj uniji i zemljama kandidatima zahvaljujući većoj svesti i većem kapacitetu predstavnika firmi kao i radnika da ostvare svoja prava na informacije, konsultacije i učešće u kontekstu implementacije Evropskog zelenog dogovora u kompaniji, o čemu je kao veoma značajan rezultat projekta sačinjen poseban VODIČ za implementaciju .

U projektu su učestvovali i sindikati i poslodavci iz Hrvatske, Srbije, Poljske, Portugalije, Španije i Francuske.

Od samog početka radničkog pokreta radnici su se opredelili da učestvuju u upravljanju kompanijama i budu uključeniji u proizvodne procese. Interes za sindikalno učešće u privredi i na radnom mestu predstavlja sindikalno pravo koje donosi korist obema stranama.  Prava na informisanje, konsultacije i učešće su tu kako bi radnici učestvovali u strateškim odlukama kompanija, kako bi ojačali legitimitet sindikata i položaj i standard zaposlenih, dok za poslodavca to znači zadovoljni radnici i zajednički napredak i razvoj u firmama

Borba protiv klimatskih promena i degradacije životne sredine je zajednički izazov, ali nisu svi regioni i države članice u istoj situaciji. Mehanizam pravedne tranzicije će pružiti podršku regionima koji su u velikoj meri zavisni od privrednih aktivnosti koje podrazumevaju intenzivnu upotrebu uglja. To će pomoći najugroženijim građanima u tranziciji tako što će im se olakšati pristup profesionalnim programima reciklaže i mogućnostima zapošljavanja u novim privrednim sektorima.

Ovaj projekat je zasnovan na idejama za razvoj inicijative koju predvode delegacije evropskih zemalja učesnica da se u potpunosti uključe u pomenute izazove sa kojima se Evropska unija suočava.

Upravljanje projektom je podrazumevalo pripremu, diseminaciju, implementaciju, monitoring i izveštavanje. Evropska komisija je već predstavila Evropski zeleni dogovor, svojevrsni putokaz kako da ekonomiju EU učinimo održivom tako što ćemo klimatske i ekološke izazove pretvoriti u šanse u svim domenima politike, a tranziciju učiniti pravednom i inkluzivnom.

Za više informacija posetite: https://lets-get-green.eu/en/main

logo-1200x675.jpg

09/12/2022
Unija poslodavaca Vojvodine sa partnerima iz drugih evropskih zemalja tokom prethodne dve godine radi na projektu “Let’s get green! Social partners’ joint action to enhance worker involvement in company-level implementation of the European Green Deal” (“Zelenimo se! Zajednička akcija socijalnih partnera za povećanje učešća radnika u implementaciji Evropskog zelenog dogovora na nivou kompanije”)
Glavni cilj projekta je razvoj učešća zaposlenih u preduzećima koja predstavljaju metalski sektor širom EU i zemalja kandidata, postignuto kroz podizanje svesti i poboljšane kapacitete predstavnika radnika da ostvare svoja prava na informacije, konsultacije i učešće u kontekstu implementacije Evropskog zelenog dogovora na nivou kompanije.
Ovim putem predstavljamo vam vodič koji je jedan od rezultata projekta – https://lets-get-green.eu/…/lets_get_green_publikacja…
Vodič ima za cilj da pomogne kompanijama u implementaciji Evropskog zelenog dogovora koji je usvojila Evropskaunija na način koji uzima u obzir prava i zaštitu interesa radnika, to jest da sprovede pravednu tranziciju ka klimatskineutralnoj ekonomiji.
Više o projektu na – https://lets-get-green.eu/en/main
Naslovna-sa-objavu-na-sajtu-1200x631.jpg

03/05/2022

Povodom Međunarodnog dana svesti o problemu buke – INAD – koji se obeležava 27.4.2022. Unija poslodavaca Vojvodine uradila je prezentaciju Vodiča za privredu u oblasti buke i vibracija.

Vodiči su deo aktivnosti koje se realizuju u okviru Noise and Vibrations HUBa – virtuelne platforme za buku i vibracije, koja je takođe jedan od rezultata SENVIBE projekta. Vodič je podeljen u dva dela – buka u radnoj sredini i vibracije u radnoj sredini.

U izradi vodiča učestvovali su: Unija poslodavaca Vojvodine, Fakultet zaštite na radu iz Niša i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad. Urednica je profesorka Ivana Kovačić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Vodiči za privredu kreirani su sa ciljem pomoći i podršci privredi u podizanju nivoa bezbednosti i zdravlja na radu u kompanijama, a takođe i da bi poslodavci kao i osobe zadužene za bezbednost i zdravlje na radu u kompanijama na lak i jednostavan način došli do informacija koje su značajne za smanjenje buke i vibracija u kompanijama.

Prezentacija se nalazi na LINKU

objava-za-dogadjaj-8-mart-2022-1.jpg

10/03/2022

Sekcija za razvoj ženskog biznis lidersta Unije poslodavaca Vojvodine i Kolping društvo Srbije 7. marta 2022. godine u knjižari ”Bulevar Books” organizovala je događaj kojim je obeležen Mađunarodni dan žena i sećanje na važna dostignuća žena iz naše istorije.

dr Gordana Stojaković okupljenima je održala predavanje „Prilog za istoriju ženskog preduzetništva u Vojvodini“, a novosadska i zrenjaninska pesnikinja Marina Radovanović čitala je svoju feminističku poeziju i zbirke ”Prima Furia”. Zatim je usledio koktel i druženje u prijatnom ambijentu knjižare ”Bulevar Books”.

Program je organizovaj u saradnji sa sa Autonomnim festivalom žena (AFŽ) i knjižarom ”Bulevar Books”.

Fotografije sa događaja nalaze se OVDE

Image-2.jpg

31/01/2022

U petak, 28. januara u sali SO Šid održana konstitutivna sednica Socijalno-ekonomskog saveta opštine Šid. Sednicu Saveta svečano su otvorili predsednik opštine Šid, Zoran Semenović i pokrajinski sekretar za privredu i turizam i predsedavajući Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta, dr Nenad Ivanišević.

Predstavnici Unije poslodavaca Vojvodine u ovom Socijalno-ekonomskom savetu su Jelena Milašinović (’’Domi-Tape’’ doo Šid), Zoran Obradović (’’Konting’’ doo Šid) i Nenad Milašinović (’’Ferum’’ doo Šid). Predsedavanje je u prvoj godini rada Saveta preuzeo predstavnik Saveza samostalnih sindikata.

Predsednik Unije poslodavaca Vojvodine Vladimir Lalošević prisustvovao je konstitutivnoj sednici u Šidu i tom prilikom pružio podršku organizovanju privrednika na lokalnu i njihovom uključivanju u rad ovog savetodavnog tela. ’’Prošlu godinu završili smo dogovorom o osnivanju lokalnog Socijalno-ekonomskog saveta u Šidu, a 2022. smo započeli radom ovog LSESa. Nadamo se da će se ovaj trend nastaviti, jer želimo da ova godina bude u znaku osnivanja lokalnih socijalno-ekonomskih saveta u što više samouprava u Srbiji i Vojvodini’’ rekao je Lalošević.

Socijalno-ekonomski savet se osniva u cilju uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga u pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih sloboda i prava čoveka, materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja zaposlenih i poslodavaca i uslova njihovog života i rada. U skladu sa tim, Socijalno-ekonomski savet razmatra pitanja: razvoja i unapređivanja kolektivnog pregovaranja, uticaja ekonomske politike i mera za njeno sprovođenje na socijalni razvoj i stabilnost, politike zapošljavanja na lokalu, cena komunalnih usluga, zaštite radne i životne sredine, obrazovanja i profesionalne obuke i druga pitanja u skladu sa aktima Socijalno-ekonomskog saveta.

Konstitutivnoj sednici su prisustvovali i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, predstavnici pokrajinskog i Republičkog socijalno-ekonomskog saveta, predstavnici Unije poslodavaca Srbije (direktor Srđan Drobnjaković i Ljiljana Pavlović – rukovodilac Sektora za članstvo), Unije poslodavaca Vojvodine i opštine Šid, kao i predstavnici Saveza samostalnih sindikata i UGS Nezavisnost Vojvodine i Šida.

podrska-preduzetnicama-slika-1-002.png

28/01/2022

Predsednica Sekcije za razvoj ženskog biznis liderstva – Marija Srdić, uz tehničku podršku stručne službe Unije poslodavaca Vojvodine sačinila je  analizu „Podrška preduzetnicama tokom pandemije COVID-19“ koja je sprovedena uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji – Odeljenja za demokratizaciju, ljudska prava i nediskriminaciju, sa ciljem da se dobije ocena stanja ženskog preduzetništva i ekonomskog osnaživanja žena u Srbiji i omogući izrada sveobuhvatnog projekta o ženskom preduzetništvu.

Kompletna analiza, kao i informacije o nastavku istraživanja na temu ženskog preduzetništva tokom covid krize nalaze se u ovom LINKU

Ovo je bila prva u nizu fokus grupa po gradovima u AP Vojvodini. Ostale fokus grupe biće održane u Rumi, Zrenjaninu, Kikindi i Subotici.

Slika-za-sajt-1200x710.jpg

28/01/2022

U prostorijama Unije poslodavaca Vojvodine održana je fokus grupa naše Sekcije za razvoj ženskog biznis liderstva, u okviru projekta „Analiza o trenutnom stanju u privrednim subjektima-društvima u AP Vojvodini u kojima su žene vlasnice ili suvlasnice u iznosu većem od 51%“. Analizu sprovodi Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam. Tehničku podršku pruža Unija poslodavaca Vojvodine. Smatramo da je ovo istraživanje od velike važnosti, jer se reazlizuje u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam,  pri čemu će dobijeni nalazi biti korišćeni za dokumentovanje stanja ženskog preduzetništva na teritoriji AP Vojvodine i kreirenje novih programa podrške za 2022. i naredne godine. U tu svrhu kreiran je i UPITNIK koji se nalazi na LINKU

Okupljene preduzetnice i vlasnice privrednih subjekata dale su svoje mišljenje o problemima sa kojima se susreću u poslovanju, kao i predloge – šta je potrebno učiniti kako bi njihovo poslovanje bilo lakše, jednostavnije i dalo što bolje rezultate.

Ovo je bila prva u nizu fokus grupa po gradovima u AP Vojvodini. Ostale fokus grupe biće održane u Rumi, Zrenjaninu, Kikindi i Subotici.

IKT-ilustration.jpg

30/08/2021

Poštovani privrednici,

Unija poslodavaca Vojvodine namerava da pomogne svojim članovima u organizaciji njihovog poslovanja u skladu sa najnovijim zahtevima digitalne transformacije.

U tu svrhu sačinili smo upitnik  koji će nam za početak pomoći da snimimo stanje u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u sektoru malih i srednjih preduzeća u APV.

Istraživanje se realizuje u okviru projekta UPV i Visoke škole strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije Novi Sad, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

Za popunjavanje upitnika dovoljno je da kliknete na https://upv.org.rs/upitnik3/form.php   i odvojite 10ak  minuta.

Na osnovu rezultata, Sektor za digitalnu transformaciju UPV će osmisliti potrebne aktivnosti radi unapređenja ove oblasti o čemu ćete biti obavešteni.

Unapred se zahvaljujemo na vremenu koje ćete izdvojiti za popunjavanje upitnika!

IMG_2308-1200x800.jpg

02/07/2021

U velikoj sali Edukativnog centra u Novom Sadu dana 30. juna 2021. godine održana je izborna i jubilarna sednica Skupštine Unije poslodavaca Vojvodine.

Ova sednica za Uniju poslodavaca Vojvodine imala je dvostruki značaj – obeleženo je 10 (+1) godina od osnivanja naše organizacije (Unija poslodavaca Vojvodine osnovana je u maju 2010. godine, a zbog nemogućnosti obeležavanja ovog jubileja prošle godine, na ovogodišnjoj sednici obeležili smo 10+1 jubilej). Pored toga, sednica je bila i izborna – birani su članovi za sve organe upravljanja UPV za mandatni period 2021 – 2025 (Skupština, predsednica i potpiredsednik Skupštine, potpredsednici za Bačku i Srem, Upravni odbor, Nadzorni odbor). Za predsednicu Skupštine izabrana je dr Gordana Radović (’’Dnevnik Poljoprivrednik’’ ad Novi Sad), a za potpredsednika Mirko Vučinić (PU ’’Panontransport’’ Novi Sad). Novi potpredsednik za Bačku je Stanko Krstin (’’Pre-Print’’ doo Novi Sad), a novi potpredsednik za Srem je Petar Borović (’’Boreal’’ doo Kraljevci).

Osvrt na proteklih 10 godina našeg rada dao je predsednik Vladimir Lalošević. Istorijat, najznačajnije aktivnosti, osnivači i naši najznačajniji mentori, projekti, ciljevi…a sve kroz prizmu rečenice koja je moto naše organizacije – POŠTEN RAD SE ISPLATI… Sve je to stalo u naših 10 (+1) godinu predanog rada…

Privrednicima, članovima Skupštine Unije poslodavaca Vojvodine obratili su se direktor Edukatvnog centra Novi Sad dr Aleksandar N. Ašonja, dr Nenad Ivanišević – pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Andreja Brkić – predsednik Izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije i Goran Milić – predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

Izveštaj o radu i plan rada predstavljeni su interaktivno, tako što su o najznačajnijim aktivnostima govorili oni koji su učestvovali u njihovoj realizaciji. Sekretarka Pokrajinskog Socijalno-ekonomskog saveta Milina Tušjak predstavila je Platformu delovanja Pokrajinskog Socijalno-ekonomskog saveta na unapređenju privrednog ambijenta i poboljšanju položaja poslodavaca i zaposlenih u AP Vojvodini. Na sednici su predstavljeni i projekti na kojima Unija poslodavaca Vojvodine trenutno radi. Prof dr Ivana Kovačić sa Fakulteta tehničkih nauka predstavila je dosadašnje rezultate EU projekta SENVIBE, na kojem je UPV partner i koji za cilj ima jačanje kapaciteta institucija u oblasti buke i vibracija. Potpredsednik UPV za Banat – Goran Nešić (’’DigiNet’’ Zrenjanin) predstavio je ideju razvoja modela pojačane međusobne saradnje članova Unije poslodavaca. Promovisani su sektori UPV – za digitalnu transformaciju, za zelenu ekonomiju i za razvoj ženskog biznis liderstva. Koordinatori sektora – Marija Srdić (’’Misija SMART’’ Kikinda), Miljan Radanović (’’Positive’’ Novi Sad) i Vjekoslav Jakić (’’Globus’’ Sremska Kamenica) – ukratko su se osvrnuli na realizovane aktivnosti u 2020. godini i predstavili planirane aktivnosti za predstojeći period.

Skupština Unije poslodavaca Vojvodine okuplja 60 privrednika iz cele Vojvodine, uglavnom iz sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, koji se bave raznovrsnim delatnostima. Novi saziv organa upravljanja je spoj mladosti i iskustva… Nastavljamo zajedno dalje, saradnjom u dalji razvoj…

Green-economy.jpg

23/06/2021

Unija poslodavaca Vojvodine učestvuje kao partner na EU projektu ’’Hajde da postanemo zeleni! Zajednička akcija socijalnih partnera u primeni Evropskog zelenog sporazuma na nivou kompanije’’ (’’Let’s get green! Social partners’ joint action to enhance worker involvement in company-level implementation of the European Green Deal’’) koji sufinansira Evropska komisija, a sprovodi se u 6 zemalja – Poljskoj, Španiji, Hrvatskoj, Francuskoj, Portugalu i Srbiji.

Unija poslodavaca Vojvodine sprovodi istraživanje sa ciljem da se utvrdi upoznatost firmi i zaposlenih u Srbiji sa evropskim ’’Zelenim sporazumom’’ (’’Green Deal’’) u oblasti industrije čelika i metala.

Evropski „Zeleni plan“ (Green Deal) je plan u pedeset tačaka za borbu protiv klimatskih promena, i postizanje drugih socijalnih ciljeva poput otvaranja novih radnih mesta i smanjenja ekonomske nejednakosti koji će obavezivati i našu zemlju.

Istraživanje realizujemo kako bi poslodavci u metalskom sektoru pokazali svoje poznavanje „zelene transformacije“ (dobijeni podaci biće korišćeni samo za ovu svrhu), ali i da bi dobili potrebne informacije u vezi sa efikasnim metodama primene propisa EU u kompanijama. Nakon izvršene analize dobijenih informacija, firmama  učesnicama ankete će biti na raspolaganju korisni, besplatni i lako dostupni materijali koji će im pomoći da se uključe u sprovođenje zelene transformacije u svojim kompanijama.

 

Za učesnike će zatim biti kreiran poseban besplatan e-trening paket, prilagođen konkretnim potrebama  privrede u Srbiji. To će biti skup materijala (video zapisa, infografika, dokumenata) dostupnih on-line.

 

Svoje mišljenje o ovom pitanju možete izneti popunjavanjem ankete koja se nalazi na LINKU

 

Za popunjavanje će Vam biti potrebno 10-15 minuta.

Anketu mogu popuniti i zaposleni, potrebni su nam i odgovori iz ugla radnika…

Hvala unapred za vreme koje ćete izdvojiti za popunjavanje ankete.

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT