Arhiva-e1622465545959.jpg

31/05/2021

Ministarstvo kulture i informisanja donelo je, dana 29.04.2021. godine, Mišljenje br. 011-00-71/2021-02 , kojim je zauzet stav da obaveza podnošenja prepisa arhivske knjige nadležnom arhivu nastaje tek 2022. godine, s obzirom na to da je Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, kojim je ova obaveza propisana, u primeni tek od 02. februara 2021. godine.

Ovim je konačno razrešena dilema privrednih subjekata povodom ove obaveze, s obzirom na to da se radilo o veoma kratkom roku u kome je istu trebalo izvršiti, u odnosu na dan stupanja na snagu pomenutog Zakona.

Sam početak primene ovog Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti u praksi je izazvao mnogo nedoumica i dosta poteškoća, s obzirom na to da je zahtevao nove troškove i reorganizaciju dosadašnjeg poslovanja. Takođe, nedostaju podzakonski akti za njegovo sprovođenje, koji su trebali da donesu pojašnjenja same procedure, što se nadamo da će u narednom periodu biti realizovano.

Music-e1619702927393.jpg

29/04/2021

Vlada Republike Srbije je donela odluku o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu i na poslodavce koji nisu članovi Unije poslodavaca Srbije i koji nisu učestovali u njegovom zaključivanju. Ova odluka je objavljena u „Sl. glasniku RS“, broj 36/2021 od 09.04.2021. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu je zaključen od strane Samostalnog sindikata estradnih umetnika i izvođača Srbije i Unije poslodavaca Srbije, dana 14. januara 2021. godine, i objavljen je u „Sl. glasniku RS“, broj 9/2021.

Ovim kolektivnim ugovorom utvrđuju se prava i obaveze iz rada i po osnovu rada, odnosno radnog angažovanja lica koja obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture: izvođenje narodne, zabavne, džez, pop i rok muzike, folklornih i drugih igračkih programa (ples), odnosno ostalih muzičkih, govornih i scenskih izvođenja kulturnih programa, kao i poslova stručnjaka i saradnika u estradno-muzičkoj delatnosti i poslodavaca u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu.

Vlasnici ugostiteljskih objekata imaju obavezu da plate poreze i doprinose muzičarima, ali i honorar za muzički dan koji ne može biti niži od pet odsto od iznosa minimalca.

Sastavni deo PKU-a je i tipski ugovor o izvođačkom radu, koji potpisuju izvođač i poslodavac i koji detaljno reguliše njihove međusobne obaveze i prava.

Preuzeto sa www.poslodavci.rs

Unija-poslodavaca-Srbije-konferencija-za-medije-24.03.2021-1200x629.jpg

24/03/2021

Unija poslodavaca Srbije (UPS) predlaže Vladi Republike Srbije da izmeni način na koji se donose mere tokom pandemije COVID-19, a koje se tiču unapređenja i poboljšanja poslovanja privrede i privrednog ambijenta u vanrednim okolnostima.

Na današnjoj online konferenciji za medije Unija je iznela da predlaže reorganizaciju Kriznog štaba, koji bi prerastao u Medicinski štab i bio zadužen za zdravstvene i medicinske aspekte pandemije COVID-19.

UPS, nadalje, predlaže da se Vlada Republike Srbije, kroz redovne konsultacije osloni na podršku tela u kojima aktivno učestvuje, kao što je Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije, u kome privreda i poslodavci mogu da pomognu konkretnim rešenjima, velikim poznavanjem svakodnevne prakse u poslovanju domaćih firmi. Unija još jednom iskazuje svoju spremnost da u ovim konsultacijama da svoju punu podršku, a u korist svih preduzeća, samim tim i svih građana Republike Srbije.

Na osnovu informacija koje je Unija prikupila od velikog broja preduzeća svih sektora i veličine, mere Kriznog štaba delovale su nejasno i dvosmisleno. Takođe, donošene su i objavljivane neblagovremeno i netransparentno, čime su izazvale velike probleme u organizaciji poslovnih aktivnosti privrednih subjekata.

Unija smatra da predloženi medicinski štab treba da ima ulogu da, na osnovu dosadašnjih saznanja nauke i prakse, saopštava jasne i konkretne preporuke javnosti, pa samim tim i privredi, a Vladi Republike Srbije daje smernice o predvidivom toku epidemije i poželjnim merama.

Unija smatra da su mere Vlade Srbije, koje su realizovane od izbijanja pandemije do danas, predstavljale veliku podršku privredi Srbije. Ipak, krizama nazivamo periode ograničenog vremenskog trajanja, te sada – posle godinu dana moramo institucijama vratiti njihove uloge za dalje upravljanje državom, ekonomijom, zdravstvenim i obrazovnim sistemom i drugim važnim segmentima. Sada je jasno da će naleti novih sojeva virusa potrajati nekoliko godina, da je virus napravio veliku štetu i da će period oporavka i redefinisanja do sada poznatog načina života i privređivanja potrajati, uz neke neminovno trajne promene.

Unija poslodavaca Srbije koristi priliku da iskaže najveću moguću zahvalnost i podršku lekarima i svom medicinskom osoblju u našoj zemlji, svim radnicima koji ulažu nadljudske napore u spasavanju života i zdravlja naših sugrađana.

Unija poslodavaca Srbije juče je Vladi Republike Srbije uputila i predlog operativnih mera koje će omogućiti preduzećima da funkcionišu, a kako bi se izbegli nepotrebni troškovi oporavka privrede.

Prezueto sa www.poslodavci.rs

Vlada-Republike-Srbije-LOGO-e1615898718290.png

16/03/2021

Krizni štab za zaštitu zdravlja stanovništva Republike Srbije od zarazne bolesti COVID-19 predložio je danas nove mere za suzbijanje epidemije, koje će važiti od sutra, 17. marta, do nedelje, 21. marta.

Od večeras u 20 časova, odnosno 21 čas, biće zatvoreni svi ugostiteljski objekti (kafići, restorani, barovi), tržni centri, sve prodavnice (osim prodavnica prehrambene delatnosti), bioskopi, muzeji, galerije, kozmetički i frizerski saloni, saloni lepote, kladionice, kockarnice, dečje igraonice, teretane, vežbaonice, fitnes centri, bazeni, baloni za sport.

Takoreći, tokom narednih dana na snazi će biti epidemiološke mere kao i prethodnog vikenda.

Kako je vikend uobičajeno neradan, bitno je naglasiti da se mere zatvaranja ne odnose na preduzeća, fabrike i njihove interne organizacije rada i poslovne aktivnosti. Takođe, u uobičajenom radnom vremenu biće otvoreni svi šalteri državne uprave, pošte, banke, osiguravajuća društva, menjačnice.

Identično kao i za vikend, objekti na koje se ovo ograničenje rada u narednim danima ne odnosi i kojima je dozvoljeno da rade i tokom vikenda:

  • Apoteke, ordinacije, laboratorije, stomatološke i veterinarske ordinacije, veterinarske apoteke;
  • Trgovinski objekti u kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, pijace, zelene pijace, prodavnice stočne hrane, pet šopovi;
  • Samostalni maloprodajni objekti u kojima se kupovina obavlja bez ulaska u objekat – kiosci i trafike;
  • Objekti i radnje u kojima se pružaju usluge koje ne zahtevaju dugotrajno prisustvo korisnika i u kojima je kontakt ograničenog trajanja, poput obućara, staklorezaca, krojačkih radnji, stolarskih radnji, vulkanizeri, tehnički pregledi, auto-perionice, hemijska čišćenja;
  • Benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva;
  • Restorani i barovi u okviru hotelskih i drugih kategorizovanih smeštaja isključivo za goste koji imaju prijavljen boravak u tom hotelu;
  • Sportski objekti za pripremu i održavanje registrovanih takmičenja u okviru nadležnih nacionalnih sportskih saveza.
  • Bitne napomene su da šalter prodaje hrane u restoranima, kao ni šalter prodaja kafe i pića u lokalima na šetalištima nije dozvoljena.

Nadležni organi, inspekcijske službe i komunalna policija vršiće strogu kontrolu poštovanja epidemioloških mera u narednim danima i Vlada i ovim putem još jednom poziva na poštovanje svih epidemioloških mera i apeluje na ličnu odgovornost svih građana.

Sve mere uvode se radi zaštite zdravlja stanovništva i svođenja socijalnih kontakata na minimum, ali do konačne pobede nad pandemijom potreban je doprinos svih pojedinaca u društvu.

Vakcinacija protiv zarazne bolesti COVID-19 odvijaće se bez prekida po unapred utvrđenom planu i u narednim danima, tako da nove mere ni na koji način ne ugrožavaju proces imunizacije.

Preuzeto sa www.srbija.gov.rs

Objava-za-FB-EVENT-8-mart-1-1200x629.jpg

04/03/2021

Sekcija za razvoj ženskog biznis liderstva Unije poslovaca Vojvodine povodom Međunarodnog dana žena organizuje panel pod nazivom Žensko preduzetništvo u vremenu pandemije COVID-19 – teškoće, promene i šanse. On-line panel će se održati u ponedeljak, 8. marta 2021. godine od 14 časova putem Zoom platforme.

Panel ima za cilj da osvetli rodnu dimenziju pandemije COVID-19 i predstavi život i rad preduzetnica tokom poslednjih godinu dana, ukaže na specifičnosti koje prate ženske biznise u Srbiji kao i da predstavi potrebe, nove razvojne šanse i podršku koja će ženama u preduzetništvu biti na raspolaganju u 2021. godini.

Na panelu će, pored predstavnika/ca Unije poslodavaca Vojvodine govoriti i predstavnici/ce: Misije OSCE u Srbiji, UN Women, Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, Kolping društva Srbije i Fondacije Ana i Vlade Divac.

Događaj partnerski organizuju Unija poslodavaca Vojvodine i Misija SMART uz podršku Fondacije Novi Sad 2022 i Kulturne stanice „Eđšeg“.

POZIVNO PISMO

AGENDA

Ukoliko želite da pratite događaj putem Zoom platforme, prijavite se na mail branislava@upv.org.rs kako bismo vam poslali link za praćenje događaja.

153531330_2785920351736814_7763270448103529314_n-1200x1600.jpg

22/02/2021

Unija poslodavaca Vojvodine i Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije zaključile su danas, 22. februara Sporazum o saradnji. Ispred Zaštitnika preduzetnika i privrednika Srbije Sporazum je potpisao predsednik dr Predrag Mitrović, a ispred Unije poslodavaca Vojvodine potpisnik je predsednik Vladimir Lalosevic.

Organizacije su dogovorile međusobnu podršku na promovisanju značaja razvoja uslova poslovanja na način koji će doprineti MSPP sektoru sa domaćim kapitalom  da lakše posluje na teritoriji Republike Srbije.

U borbi za bolji privredni ambijent naše organizacije mogu organizovati i učestvovati na zajedničkim projektima, savetovanjima, sastancima, konferencijama, stručnim skupovima, kao i drugim aktivnostima u cilju unapređenja privrednog ambijenta za domaće privrednike i njihove zaposlene.

Udruženje Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije je osnovano od strane privrednika sa višegodišnjim iskustvom u preduzetništvu na teritoriji Republike Srbije. Cilj udruženja je unapređenje uslova poslovanja preduzetnika i privrednika na teritoriji Republike Srbije, u cilju regulisanja lokalnog tržišta i povoljnijih uslova za rad, povećanja broja preduzeća i otvaranja novih radnih mesta i stvaranja održivog poslovanja za 21. vek.

IMG-73fa70133c7739ee7219c124c64f22dc-V-1200x900.jpg

05/02/2021

U prostorijama Pokrajinske službe za zapošljavanje 2. februara tekuće godine održan je radni sastanak kome su prisustvovali predstavnici Unije poslodavaca Vojvodine na čelu sa predsednikom Vladimirom Laloševićem, direktorkom  Miljanom  Stojšić Stojanovskom i članom Upravnog odbora Stankom Krstinom. Domaćini radnog sastanka ispred Pokrajinske službe za zapošljavanje AP Vojvodine bili su direktorka Snežana Sedlar i analitičar  Duško Krnajac.

Tema susreta  bilo je intenziviranje   saradnje   Pokrajinske  službe sa zapošljavanje i pokrajinskih  Filijala  koje su u sistemu Nacionalne službe za zapošljavanje i Unije poslodavaca Vojvodine, a na temelju Sporazuma o saradnji PSZ Vojvodine i UPV koji je potpisan  5. juna 2014. godine.

Pored dosadašnje saradnje koja je ocenjena uspešno, razmotrena je i aktuelna situacija u privredi i na tržištu rada kao i mogućnosti za dalje razvijanje međusobne saradnje i unapređenje odnosa radi efikasnijeg ostvarivanja zajedničkih ciljeva – unapređivanje  poslovanja privrednih subjekata, otvaranje novih radnih mesta i podsticanja ukupnog privrednog razvoja u Vojvodini. To predstavlja poseban izazov u vreme pandemije Covid 19 usled koje su su mnogi poslodavci suočeni sa brojnim problemima, od kojih se određeni broj saradnjom sa NSZ može rešavati.

Unapređenje dalje saradnje izmedju Unije poslodavaca i Nacionalne službe za zapošljavanje pre svega treba da se bazira na razmeni informacija o kretanjima na tržištu rada, problemima  u zapošljavanju, informisanje  o programima i merama za NSZ za suzbijanje nezaposlenosti.

Bitna stavka u daljem međusobnom povezivanju treba da predstavlja i razmena infomacija o potrebama poslodavaca za radnom snagom, deficitarnim zanimanjima, kao i mogućnostima da se obezbede potrebni profili na tržištu rada, što u poslednje vreme  sve više postaje ključni izazov kako za Uniju poslodavaca, tako i za Nacionalnu službu.

Upraba-za-BZNR-logo.jpg

20/01/2021

Kako bi sе poslodavcima i radnicima olakšao rad u novonastaloj situaciji, izazvanoj pandеmijom Kovida 19 Uprava za bеzbеdnost i zdravljе na radu Ministarstva za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja, izradila jе Vodič za bеzbеdan i zdrav rad od kućе, koji sе nalazi na sajtu Ministarstva na linku: Vodič za bеzbеdan i zdrav rad od kućе

Poslodavcima, koji su obеzbеdili rad od kućе svojim zaposlеnima, ovaj vodič pruža praktičnе smеrnicе, kao npr. obavеzе i odgovornosti poslodavaca i zaposlеnih; uslovе kojе radni prostor koji jе oprеdеljеn kao radno mеsto kod kućе trеba da ispunjava; briga poslodavca o zdravlju svojih zaposlеnih, uključujući i mеntalno zdravljе; procеna rizika i praćеnjе bеzbеdnosti i zdravlja na radu zaposlеnih koji radе od kućе; prijava povrеda na radu prilikom rada od kućе.

Preuzeto sa www.minrzs.gov.rs

Grb-ruma-za-WEB.jpg

12/01/2021

„Dve nove mere je doneo Štab za vanredne situacije Opštine Ruma na sednici održanoj 11. januara 2021. Opština Ruma će ponovo novčano pomoći privrednike, one iz reda najugroženijih delatnosti, baš kao što je i obećano krajem prošle godine.

Pored svih onih koji su finansijski pomognuti u prvom talasu korone, poput frizerskih salona, kafića, hotela, fitnes centara i sl., ovog puta će pomoć dobiti i turističke agencije(šest registrovanih), izjavio je predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić.

“Ukupno imamo 261 privredni subjekat koji možemo pomoći i ja pozivam sve njih da se prijave za pomoć Komisiji. Parametri su isti kao i prošli put, delatnost je vezana za broj zaposlenih. Od jednog do troje zaposlenih isplaćujemo jednokratnu pomoć od 50.000 dinara; od četiri do deset zaposlenih 150.000 dinara; preko deset isplaćujemo 300.000 dinara, a fitnes centrima i teretanama po 30.000 dinara kao i prošlog puta. Želimo na ovaj način da pomognemo privrednike, da im izađemo u susret, jer oni su najviše pogođeni situacijom koja, podsetiću, ne traje od juče, već je prisutna skoro celu godinu. Privredni subjekti pune naš budžet i zato ih pozivamo da se jave po ustaljenoj proceduri (pomocprivrednicima@ruma.rs), mislim i da će ceo proces ići mnogo brže s obzirom da smo preko 200 njih već pomogli. Imamo ih u arhivi i potrebno je, pre svega, da nisu bili u statusu mirovanja i da nisu otpuštali radnike”, istakao je predsednik Mančić.

Za ovaj vid opštinske pomoći za sada je izdvojeno 15 miliona dinara, ukoliko bude potrebno biće odvojeno još novca, dodao je prvi čovek rumske lokalne samouprave.

Druga mera namenjena je socijalno ugroženom stanovništvu, tj. korisnicima socijalne pomoći. Lokalna samouprava će za 582 građana, sa tim statusom, izmiriti dugovanja za vodu.

“Ti ljudi ne mogu izmiriti dugovanja, a taj dug može ugroziti i samo poslovanje JP “Vodovod”, tako da smo doneli odluku da izmirimo sva dugovanja, čini mi se da smo i 2017. imali sličnu meru. Dakle, pomažemo i ljudima koji nisu u mogućnosti da plate vodu, a sa druge strane pomažemo i samo javno preduzeće”. ocenio je Mančić. Za finansiranje ove mere biće izdvojeno 5 miliona dinara…“

Vest preuzeta sa https://www.ruma.rs/

covid-ilustracija-6-e1606920466192.jpg

02/12/2020

Poštovane preduzetnice,

Unija poslodavaca Vojvodine sprovodi ispitivanje iskustava u poslovanju i potrebama preduzetnica u Srbiji tokom pandemije COVID-19 radi prikupljanja i analize podataka koji će biti korišćeni za dokumentovanje stanja u ženskom preduzetništvu i kreiranju novih programa podrške za 2021. i naredne godine.

Unija poslodavaca Vojvodine ispitivanje sprovodi kroz aktivnosti Sekcije za razvoj ženskog biznis liderstva, uz podršku Misije OSCE u Srbiji.

Upitnik se nalazi na https://forms.gle/PsoKfDrg5R4QJ995A

Za njegovo popunjavanje potrebno je odvojiti 20-ak minuta. Bićemo zahvalni ako Vaš odgovor dobijemo do utorka, 8. decembra o.g.

Molimo Vas da nam izađete u susret i popunite upitnik kako bismo što pre prikupili informacije o Vašim iskustvima i stavovima, teškoćama sa kojima ste suočene u poslovanju, balansiranju poslovnog i privatnog života, stepenu korišćenja i zadovoljstvu državnim merama i drugim vidovima pomoći za ublažavanje posledica pandemije.

Unapred Vam zahvaljujemo na saradnji!

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT