O UnijiUnija poslodavaca Vojvodine je nestranačka i nevladina organizacija poslodavaca zasnovana na dobrovoljnom članstvu, koja štiti i zastupa interese poslodavaca sa teritorije AP Vojvodine. Broji preko 30.000 članova – privrednih društava i preduzetnika, kako pojedinačnih tako i kolektivnih članova. Kroz Uniju poslodavaca Srbije – kao krovnu organizaciju,  Unija poslodavaca Vojvodine ostvaruje zaštitu interesa svojih članova i na nacionalnom nivou.

Jedina je reprezentativna organizacija koja predstavlja poslodavce Vojvodine, čime je dobila mandat da na pokrajinskom nivou predstavlja i brani interese poslodavaca kod predstavnika vlasti, sindikata i javnog mnjenja, pregovara o svim specifičnim problemima poslodavaca i sklapa sporazume radi zaštite njihovih interesa, analizira stanje privrede i preduzetništva, problematiku vezanu za rad, i na osnovu toga predlaže izmene propisa i rešenja koja obezbeđuju sigurnije poslovanje, veću konkurentnost i povoljniji privredni ambijent za poslovanje.

Unija poslodavaca u Vojvodini postoji i radi od 2003. godine, u početku kao lokalna kancelarija Unije poslodavaca Srbije, a od 2010. kao samostalno pravno lice. Jedina je organizacjia koja ispunjava stroge uslove Zakona u pogledu poslodavačkog organizovanja, i zbog toga jedini legitimni predstavnik poslodavaca u AP Vojvodini.

ŠTA ČLANOVI DOBIJAJU STUPANJEM U UNIJU POSLODAVACA VOJVODINE:

  1. Mogućnosti za institucionalno delovanje na zaštiti interesa privrede i stvaranju razvojnog privrednog ambijenta:

–           uticaj na donošenje zakona i drugih propisa u oblasti privrede

–           uticaj na kreiranje povoljnog privrednog ambijenta kroz aktivnosti sa predstavnicima izvršne vlasti i sindikata

  1. Usluge stručnih službi Unije poslodavaca Vojvodine i Srbije:

–           različite vrste pravne pomoći, stalne ekonomske i pravne informacije od važnosti za poslovanje privrednih subjekata, programi edukacije, treninga i usavršavanja menadžera sa popustima za članove, pravna i tehnička pomoć u procesima kolektivnog pregovaranja, zaštita interesa članova Unije, posredovanje sa inspekcijskim službama i nadležnim insituticjama, UPS klub (članovi nude robu i usluge sa popustima ostalim članovima) itd.

  1. Povezivanje sadrugim poslodavcima u Srbiji i inostranstvu.

Snaga Unije je u njenoj brojnosti, dobrovoljnosti i svesti o položaju poslodavaca.

Preuzmite i Vi deo odgovornosti za svoj položaj u društvu! Pošten rad se isplati! 

Preuzmite dokumentaUPV – pristupnica

Statut UPV

Copyright © 2020 Unija poslodavaca Vojvodine. Made by CNT