Upitnik

Primena informaciono komunikacionih tehnologija u sektoru malih i srednjih preduzeća u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Garantujemo poverljivost podataka koje dobijamo od Vas. Podaci će se koristiti samo za potrebe istraživanja u okviru ovog projekta.
Projekat finansira Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.